Tusentals Västerbottningar väntar för länge på sjukvård

Av , , Bli först att kommentera 5
I en ny sammanställning av SVT hamnar Västerbotten i bottenligan när det kommer till vårdköer. Ett tydligt resultat av långvarigt S-styre.
✅ M, C, L och KD vill avsätta 200 miljoner som ska gå direkt till verksamheterna för att korta de långa vårdköerna.
✅ Varav 40 miljoner för en ”lokal kömiljard” där verksamheterna får extra medel när köerna har minskats.
✅ Använda privata aktörer som idag har kapacitet att hjälpa med att korta vårdköer men idag inte nyttjas.

Mycket allvarligt läge i sjukvården i Skellefteå

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår har jag gjort verksamhetsbesök med mina partikollegor Andreas Löwenhöök och Elin Segerstedt Söderberg Vi har under dagen besökt Ursviken HC, Ambulansen i Skellefteå, Medicin/geriatrik samt förlossningen/gyn i Skellefteå. Fyra mycket konstruktiva och lärorika besök där det blandades mycket påtagliga problem med vissa strimmor av hopp och framtidstro. Framför allt var problemet som störst med att lyckas med bemanningen och då särskilt av sjuksköterskor och barnmorskor. Situationen inför sommaren var bortom oroväckande. Från Moderaterna avser vi återkomma i detta. Vi fick också med oss väldigt tydliga medskick i konkreta åtgärder för att vända utvecklingen på kort och lång sikt. Vissa delar inför sommaren var riktigt akut. Andra handlar mer om hur det går att frigöra resurser den ej direkt vårdnära verksamheten för att satsa på mer vårdnära dygnet runt verksamhet. Frågor kring det eftersatta lokalerna var återkommande vilket påverkar förutsättningarna för vårdpersonalen att göra sitt jobb. Att toaletter svämmar över så det rinner vatten med avföring i lokalerna är allt annat än acceptabelt. Det finns väldigt mycket som måste göras annorlunda och bättre med vården i Skellefteå.

Inför ett nationellt ersättningssystem för digital vård

Av , , Bli först att kommentera 2

Sverige har som vision att vara bäst i världen på e-hälsa 2025. Digitaliseringen kan skapa fantastiska möjligheter för hälso- och sjukvården vad gäller allt från att öka tillgängligheten och skapa en mer jämlik vård till att förbättra patientsäkerheten och utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Detta samtidigt som den kan möjliggöra arbetsmiljöförbättringar och att sjukvårdens resurser kan användas till att utveckla vården för att ge patienter vård i tid.

Artikeln är publiucerad på Dagens medicin, länk finns här.

Utan Nato saknar Sverige militär hjälp

Av , , 14 kommentarer 9

Utan Nato saknar Sverige militär hjälp – ändå bygger Sveriges försvarsstrategi på hopp om hjälp från andra.

En ny kartläggning från SVT visar att det inte finns ett enda land som är skyldigt att hjälpa Sverige med militär om vi angrips. Inte Finland. Inte Danmark. Inte USA – eller något annat land.

Om Sverige går med i Nato behöver vi inte längre hoppas på militärt stöd, då har vi rätt till det.

Ingen ska behöva åka 40 mil för att föda

Av , , 2 kommentarer 2

Svar på debattartikeln Det ska vara tryggt att föda barn i Västerbottens folkblad 2022-03-15

 

Bristen på barnmorskor är en återkommande politisk fråga och situationen i länet är allvarlig. Förra sommarens- och julens stängning av BB i Lycksele, samt att nästan en tredjedel av barnmorskorna på förlossningen i Umeå har sagt upp sig under ett år gör det extremt tydligt.

 

När företrädare för Socialdemokraterna skriver att det ska finnas tre förlossningskliniker i länet, även på sommaren, glömmer de att de styrt i regionen i drygt 40 år. Det vi ser är resultatet av en långvarig politisk misskötsel, där Socialdemokraterna inte gett verksamheten rätt och tillräckliga förutsättningar. Läget inför den kommande sommaren ser inte bättre ut, hur tänker Socialdemokraterna lösa det?

 

För det är uppenbart att den politiska majoriteten inte gjort det som krävs för att skapa förutsättningarna för en stabil barnmorskebemanning, trots att varningssignalerna funnits länge. Ett problem som har vandrat runt mellan förlossningarna i Umeå, Skellefteå och Lycksele under lång tid. Resultatet är ett krisläge inom förlossningsvården.

 

De åtta miljoner kronorna som Socialdemokraterna slår sig för bröstet över kommer inte räcka för att skapa Sveriges bästa förlossningsvård. Det krävs politisk vilja för att få till en förändring. En vilja den styrande majoriteten inte uppvisat.

 

Moderaterna ser allvaret i krisen och vill tillsammans med Alliansen satsa 30 miljoner kronor mer på förlossningsvården i länet. Att barnmorskor säger upp sig är en stark signal om att arbetsmiljöåtgärder krävs. Scheman behövs ses över och även barnmorskor ska kunna ta ut sin sommarsemester varje år. Vi vill uppvärdera barnmorskornas utbildningsbakgrund, att de har dubbla legitimationer ska synas i lönekuvertet. Det behövs också fler utbildningsplatser på barnmorskeutbildningen.

 

Moderaterna vill att alla kvinnor i Västerbotten ska känna sig trygga i att länets tre förlossningar är öppna året runt. Ingen ska behöva åka 40 mil till förlossningen!

 

 

Charlotta Jansson Enquist (M) Ersättare i regionstyrelsen

Elin Segerstedt Söderberg (M) Ledamot i regionfullmäktige

Viktoria Sundin (M) Ledamot i regionfullmäktige

 

 

Artikeln är publicerad här.

 

Fortsatt kris i förlossningsvården och sommarstängning av BB i Lycksele

Av , , 4 kommentarer 3

Igår hade de politiska partierna en träff med vårdförbundet och deras medlemmar som jobbar som barnmorskor inom förlossningen. De beskrev en mycket bekymmersam situation inom länets förlossningsvård med annalkande hot om ännu ett sommarstängt Lycksele BB. Av svaren att döma var det helt uppenbart att den politiska rödgröna majoriteten inte på något sätt lyckats lösa förlossningskrisen. Tvärtom, den har bara blivit värre.Min partikollega Andreas Löwenhöök har därför valt att skicka in följande interpellation till ansvarig s-politiker.

 

Fortsatt kris i förlossningsvården och sommarstängning av BB i Lycksele

Förlossningsvården i Västerbotten är i kris. Bristen på barnmorskor har varit en återkommande politisk fråga och situationen i länet är allvarlig. Situationen får en rad extremt tydliga konsekvenser. Exempelvis stängdes BB Lycksele under förra sommaren och över julen, det är en tuff situation på BB i Skellefteå och Umeå genom övervälvältring av ansvar och arbete, bristande arbetsmiljö och dåliga lokaler där Skellefteå sticker ut värst.

Att nästan en tredjedel av barnmorskorna på förlossningen i Umeå har sagt upp sig under ett år gör sänder en extremt tydlig signal om att det inte står rätt till.

Det vi ser nu resultatet av en långvarig politisk misskötsel som de styrande Socialdemokraterna är ansvariga för. Socialdemokraterna har styrt i regionen i drygt 40 år och de har inte gett verksamheterna rätt och tillräckliga förutsättningar.

Läget inför den kommande sommaren ser än värre ut. I dagsläget finns det exempelvis 2 av 14 barnmorskor för sommarbemanningen i Lycksele.

Att det i den rådande situationen har tagit hälso- och sjukvårdsnämnden snart ett år att arbeta fram en handlingsplan för att förbättra situationen förlossningsvården, på långsiktigt och på kortare sikt, är ett politiskt misslyckande. Det är en extremt lång tid sett till den allvarliga situationen och i jämförelse med arbeten som skett i andra regioner.

Det är uppenbart att den politiska majoriteten inte gjort det som krävs för att skapa förutsättningarna för en stabil barnmorskebemanning, trots att varningssignalerna funnits länge. Ett problem som har vandrat runt mellan förlossningarna i Umeå, Skellefteå och Lycksele under lång tid.

Moderaterna ser allvaret i krisen och vill tillsammans med Alliansen vill vi satsa mer på förlossningsvården i länet. Att barnmorskor säger upp sig är en stark signal om att arbetsmiljöåtgärder krävs. Scheman behövs ses över och även barnmorskor ska kunna ta ut sin sommarsemester varje år. Vi vill uppvärdera barnmorskornas utbildningsbakgrund, att de har dubbla legitimationer ska synas i lönekuvertet. Det behövs också fler utbildningsplatser på barnmorskeutbildningen.

Moderaterna vill att alla kvinnor i Västerbotten ska känna sig trygga i att länets tre förlossningar är öppna året runt.

 

Mot bakgrund av detta har jag följande frågor till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S):

 

  • Kommer BB i Lycksele att ha öppet i sommar (2022)?

 

  • Kommer BB i Skellefteå och Umeå att ha öppet i sommar (2022)?

 

  • På vilket sätt har Hälso- och sjukvårdsnämnden agerat för att undvika sommarstängningar av förlossningsenheterna i länet inför sommaren 2022?

 

  • Anser Hälso- och sjukvårdsnämnden att regionen erbjuder en trygg förlossningsvård till kvinnor i Västerbottens inland under sommaren 2022?

 

  • Vilka åtgärder har Hälso- och sjukvårdsnämnden för avsikt att vidta för att sommar- och julstängningar av förlossningar i länet inte ska bli aktuellt i framtiden?

 

  • Hur kommer det sig att det tagit start ett år att ta fram en handlingsplan för att förbättra situationen i Västerbottens krisande förlossningsvård?

 

Andreas Löwenhöök

Moderaterna

 

Krav på åtgärder om det akuta läget på NUS!

Av , , Bli först att kommentera 2

Det haglar rapporter om det extremt pressade läget på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Man beskriver situationen som en översvämning i ett badkar: ”Vattnet strömmar över kanten på badkaret”. ”…vår nuvarande hantering är att tillgängliga resurser försöker hålla golvet torrt”.

Det behövs en rad åtgärder för att vända utvecklingen både på kort och lång sikt. Moderaterna vill se en kraftig satsning på:

✅Vårdpersonalen – 70 miljoner extra i vårt budgetförslag redan i år
✅ Minskad byråkrati – sparpaket på 200 miljoner för att satsa mer på vården
✅ Riktade pengar till att jobba bort de rekordlånga vårdköerna

Socialdemokraterna som styrt i över 40 år behöver svara på hur man tänker lösa situationen

Endoskopi

Av , , Bli först att kommentera 4

I veckan har jag proat på Kirurgcentrum. Jag fick bland annat följa med verksamhetschefen som även delvis jobbar kliniskt. Där fick jag ta del av hur han genomförde två avancerade operationer genom endoskopi. Ingrepp som utförs på få andra universitetssjukhus. Under mitt besök hann jag samtala med många i personalgruppen på Endoskopienheten om hur de såg på sin arbetssituation. Något som var påfallande var hur ansträngt läget var och inte minst utifrån att vårdköerna var så extremt långa. Många som inte bedöms vara akuta kan numera få vänta minst 7 månader, och sannolikt blir det över 1 år. Det får så klart många följdverkningar. Inte minst för alla de patienter som står i vårdkö. Fick även med mig många kloka förslag på lösningar men även en stor vädjan till nya politiska beslut som kan vända utvecklingen.