Blir ambulans i Åsele nästa återställare?

Av , , Bli först att kommentera 9

Äntligen så kom verkligheten ikapp Socialdemokraterna att det var ett felaktigt beslut att reducera antalet vårdplatser på sjukstugan i Sorsele så kraftigt. I sparpaketet Projekt balans reducerades platserna från sex till två. När jag var och praoade på sjukstugan i början av året lyftes det just fram att i och med färre platser var beläggningen 150 procent. En helt orimlig beläggningsgrad. Så att den utvärdering som det hänvisas till skulle visa att det inte var hållbart var inte särskilt oväntat. Så det är bara att välkomna återställaren i Sorsele. Stora frågan nu är när Åsele får tillbaka sin Ambulans, kanske kommer den nyheten nästa vecka?

 

Sjukvården i länet behöver ett nytt ledarskap som faktiskt är beredd att analysera och förankra beslut som ska fattas. Då skulle det inte behöva göras återställare gång på gång. Verksamheterna skulle inte behöva känna sig överkörda utan att fått ta del av diskussionen innan beslut är taget. I en bättre förankringsprocess så skulle situationen bli bättre och personal och medborgare skulle kunna känna sig i större grad delaktig i de förändringar som sker.

 

Ytterligare satsningar krävs för ökad patientsäkerhet

Av , , Bli först att kommentera 3

I helgen samlades moderater från hela norrland i för en gemensam konferens i Åre. En av dagarna ägnade landstingsföreträdare från Norrland åt för att vässa argumenten inför nästa års valrörelse. En av de förslag som kom fram i diskussionen var att det krävs ökade satsningar på en ökad patientsäkerhet i form av fler morötter. Därför förslår alla fyra norrlandslän att det görs en satsning på en patientsäkerhetsmiljard samt en hygienmiljard. Läs pressmeddelandet nedanför:

Pressmeddelande 130930: Ytterligare satsningar krävs för ökad patientsäkerhet

Inför en patientsäkerhetsmiljard, samt en hygienmiljard. Det säger moderata landstingspolitiker från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län som i helgen var samlade till en konferens i Åre, i ett gemensamt uttalande.

Vi har nu haft möjlighet att arbeta med kömiljarden ett antal år, som en stimulans att arbeta aktivt med att korta köer och öka tillgängligheten. Nu är det hög tid att gå vidare med förslag för att förbättra sjukvården ytterligare.

Bakgrunden till uttalandet ligger i det faktum att varje dygn en patient vistas på sjukhus är kostnaden i genomsnitt mellan 7000-10000 kronor. För varje vårddygn vi kan undvika pga vårdskador, får vi resurser över till annat och vårdpersonal kan jobba med att emot nya patienter.

Den vanligaste skadan är en vårdrelaterad infektion, enligt en studie från SKL. Vanligaste smittvägen är via personalens händer. När det gäller hygien så har nya riktlinjer för städning i vården tagits fram. Vårdsalar ska städas varje dag och toaletter minst två gånger om dagen.
Att städning på sjukhus är viktigt och fungerar i praktiken visar till exempel den satsning som skedde vid Sundsvalls sjukhus i samband med ett VRE utbrott för ett antal år sedan. Sjukhuset fick bukt på smittspridningen.

Genom att införa en hygien- och patientsäkerhetsmiljard får vi ytterligare stimulansmedel vilket kommer att hjälpa oss att prioritera upp frågor rörande hygien- och patientsäkerhetsarbete. Kömiljarden har visat att genom morötter så lyckas vi nå effektiva resultat. Nu är det dags att gå vidare med ytterligare viktiga och angelägna reformer för att förbättra sjukvården ytterligare menar moderaterna i de fyra nordligaste länen.

Vägrar (S) och (MP) fortfarande att släppa på prestigen?

Av , , 2 kommentarer 8

Något som varit helt uppenbart de senaste 2,5 åren från och med att sparpaketet Projekt balans presenterades är att de styrande majoritetspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet verkar vägra kunna erkänna att de kan göra fel. Våga visa ödmjukhet inför dessa felaktigheter och våga backa och göra om och ta nya tag. Om de till exempel hade i dialog med Dorotea kommun för 2,5 år sedan diskuterat frågan kring samverkan hade det sett annorlunda ut är jag helt övertygad om.

Nu presenteras det bara i en presskonferens för 2,5 år sedan att akutvårdsplatserna försvinner från orten utan någon ersättning. Trots massiv kritik, bristande underlag och ovilja att lyssna inför detta och även resultatet från en folkomröstning med en jordskredsseger för ett Ja så går det fortfarande inte att erkänna att det som har skett har varit fel väg att gå. Inte ens igår i kommentarer från de ledande majoritetsföreträdarna går det att erkänna att de backar från de tagna besluten eller att de kommer att ta intryck av folkomröstningsresultatet. Nu ska det blickas framåt och sjukstugan och det särskilda boendet ska slås ihop och nya vårdplatser ska tillkomma. Hur? – ingen vet.

Fortfarande nämns inte de fyra akutvårdsplatser som det hela tiden har handlat om. Det är ju trots allt oerhört tydligt att landstinget ansvarar för sjukvård och akutvård och kommunen för omsorg och de särskilda boendena. Är det särskilda boendeplatser som landstinget ska ta ansvar för i Dorotea? Fortfarande finns det inte ett officiellt papper på dessa planer som hade kunnat ge svar på ekonomi, tidsplan, övriga konsekvenser och alla andra frågetecken som lyftes igår. Fortsättning följer.

Kommer de fyra akutvårdplatserna tillbaka?

Av , , 2 kommentarer 9

I dag lanserar den styrande S och MP majoriteten nyheten att sjukstugan i Dorotea ska flytta ihop med det särskilda boendet Bergvattengården. Jag kan nu bara hoppas att flytten sker utifrån en analys och konsekvensbeskrivning. Några sådana analyser har åtminstone inte passerat på politisk beslutsnivå men jag hoppas att det är framtagna och legat till grund för beslutet.

Fortfarande är det ju mycket som är oklart. Kommer nu de fyra akutvårdsplatserna tillbaka i och med denna sammanslagning och blir det utifrån tidigare vårdnivå? Vad innebär detta ekonomiskt utifrån de kostnader som fanns före med hur det ska bli nu? Vad är det investeringskostnader som behövs för att möjliggöra flytten? När ska verksamheterna flyttas ihop? Hur blir det med akutvården fram tills dess att flytten är genomförd?

För mig är det viktigaste att Doroteaborna ska kunna känna vetskap i att de har trygg och säker akutvård. Om det finns klara fördelar med att flytta ihop verksamheterna är jag inte emot det. Samverkan mellan kommun och landsting är positivt och går alltid att utveckla ännu mer. Däremot kvarstår många frågetecken och kommer sossarna att berätta för länsborna att detta beslut kommer utifrån det tydliga utfallet av folkomröstningen och att de därmed väljer att backa och göra om och göra rätt. Slutligen kommer Åsele få tillbaka sin ambulans?

Träff med regionledningarna i Norrland

Av , , Bli först att kommentera 1

Under två dagar har vi träff med sjukvårdsregionledningarna från norra Sveriges sjukvårdsregion. Tillsammans sker samverkan kring regionsjukvården som NUS levererar till de andra tre norrlandslänen. Det är av största vikt att den vård som erbjuds är av högsta kvalité och till ett konkurrenskraftigt pris. Därtill även att de andra tre länen känner en delaktighet i arbetet. Igår och idag har vi bland annat fått kvalitetsredovisning av regionsjukvården som vi tryggt kan visa på ligger i toppklass. Vi har även bland annat avhandlat ärenden om flygförbindelser mellan Österstund och Umeå, rapport från riksjukvårdsnämnden och träffat patientföreningar. Vi har även fått en information från Hjältarnas hus som är på gång att bygga upp ett patienthotell för familjer med sjuka barn som måste vårdas längre tid på sjukhus.
Det är minst sagt intressanta dagar och träffar.

NUS först i Sverige med superkamera

Av , , Bli först att kommentera 2

I fredags presenterades nyheten om att NUS blir först i Sverige med en ny toppmodern supermagnetkamera. Detta efter två väldigt generösa donationer som gör att Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus blir först i landet att kunna skräddarsy behandling som optimerar effekten på tumören samtidigt som den skyddar frisk vävnad.

 

Satsningen är en samverkan mellan flera aktörer men bottnar i en gåva från Cancerforskningsfonden Norrland. I samband med att fonden och onkologiska kliniken 50-årsjubilerar avsätter man 50 miljoner kronor för en så kallad PET-MR – i syftet att kunna ge rätt behandling till rätt patient i rätt tid.

 

Det är fantastiskt kul att NUS fortsätter att befästa sin ställning som ett Sverigeledande sjukhus när det gäller att kunna erbjuda cancerbehandling i världsklass.

Förtroende att toppa landstingsvalsedel

Av , , 2 kommentarer 3

I helgen hade Moderaterna i Västerbotten nomineringsstämma för att fastställa valsedeln till riksdag, södra landstingsvalkretsen samt Umeå kommun. För min egen del så fick jag förtroendet att toppa landstingsvalsedeln vilket känns oerhört glädjande.

Här nedan är det pressmeddelande som skickades ut i lördags. Där återfinns även hela valsedeln.

PRESSMEDDELANDE 2013-09-21: Sandström toppar (M)-landstingsvalsedel

I dag fastställdes Moderaterna sin valsedel för södra landstingsvalkretsen som består av Umeå tillsammans med övriga kranskommuner. En enig nomineringskommitté och nomineringsstämman fastställde valsedeln. I topp på valsedeln finns Moderaternas nuvarande oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström och på andra plats finns nuvarande vice gruppledare Liv Granbom. Moderaterna har idag sju mandat i södra landstingsvalkretsen och har som ambition att efter ett succéval 2010 utöka dessa platser ytterligare. Valsedeln består av 38 namn.

Sandström säger i en kommentar att han är oerhört stolt och ödmjuk inför att fått förtroende att vara etta på valsedeln och kommer att göra allt som bara går för att åstadkomma ett maktskifte i landstinget i Västerbotten. Västerbotten behöver ett nytt ledarskap för en tryggare och mer jämlik sjukvård i hela länet avslutar Sandström.

 

Hela valsedeln:

1. Nicklas Sandström, 31, oppositionslandstingsråd, Umeå,
2. Liv Granbom, 68, distriktssjuksköterska, Umeå
3. Isac Öberg, 28, läkarstuderande, Umeå
4. Anna-Karin Jonsson Berg, 54, kemist, Nordmaling
5. Christer Fessé, 68, företagsrådgivare, Umeå
6. Lena Riedl, 51, sjuksköterska, Umeå
7. Per Hörnsten, 70, överläkare, Umeå
8. Agneta Nilsson, 52, lärare, Vännäs
9. Kenneth Isaksson, 62, företagare, Robertsfors
10. Natalja Kaganovitch, 26, politisk sekreterare, Umeå
11. Alexander Östman, 25, teknisk fysikstuderande, Umeå
12. Viktoria Boström, 44, företagare, Robertsfors
13. Kent Ärletun, 64, konsult, Vindeln
14. Ingalill Jonsson, 71, pensionär, Nordmaling
15. Elmer Eriksson, 64, tjänsteman, Umeå
16. Maja Larsson, 31, utvecklingsledare, Umeå
17. Fredrik Wirenblad, 33, byggnadsingenjör, Umeå
18. Tina Lindsten, 45, ekonomiadministratör, Umeå
19. Jesper Björnehall, 24, läkarstuderande, Nordmaling
20. Elin Jonsson, 21, studerande, Umeå
21. Hans Modig, 73, fd överläkare, Umeå
22. Terese Andersson, 25, politisk sekreterare, Umeå
23. Oscar Söderberg, 27, biträdande jurist, Umeå
24. Rosemarie Forsgren, 68, fd föreståndare, Umeå
25. Johan Adibzadeh, 25, IT-tekniker, Nordmaling
26. Elli-Mari Lundgren, 33, undersköterska, Vindeln
27. Viktor Sjödin, 27, statistiker, Umeå
28. Linda Jervik Steen, 25, projektassistent, Umeå
29. Jonas Molin, 31, kognitionsvetare, Umeå
30. Anja Isacsson, 24, läkarstuderande, Umeå
31. Hayden Baker, 24, ekonomistuderande, Umeå
32. Christina Rydberg, 38, företagare, Umeå
33. Lennart Johansson, 66, företagare, Umeå
34. Lina Bengtzboe, 23, tandläkarstuderande, Umeå
35. Stefan Nordström, 65, företagare, Umeå
36. Maja Bylund, 28, juriststuderande, Umeå
37. Greger Knutsson, 65, företagare, Umeå
38. Emma Berg, 24, receptariestuderande, Umeå

Landstinget 150 år

Av , , 2 kommentarer 3

I år fyller Sveriges kommuner och landsting 150 år. 150 år av lokal självstyrelse. I Västerbotten uppmärksammas det med en hushållstidning som går ut till hushållen och det är även framtaget en animerad kortfilm som ska försöka fånga det som skett under den här tiden. Filmen hittar du här.

 

I tisdags var landstinget gruppledare på torget i glashuset för att finnas tillgängliga för att prata om visioner för sjukvården i framtiden. Intresset var väl inte överväldigande men det gavs i alla fall tillfälle för medborgarna att prata framtid.

En budget för fler jobb och ökad välfärd

Av , , Bli först att kommentera 3

I går presenterade alliansregeringen en budget för fler jobb. Regeringen stärker drivkrafterna för jobb genom att ge låg- och medelinkomsttagare mer kvar av lönen. En stark arbetslinje, minskat utanförskap och ordning och reda i ekonomin har bidragit till att Sverige klarat sig bättre än många andra länder genom den globala finans- och skuldkrisen.

 

Genom att fler människor kommer till ett arbete så ökar även skatteintäkterna till staten, kommunerna och landstinget. För vår gemensamma välfärd är det av största vikt att fler som kan och har möjlighet att arbeta även gör det. Det gör att för sjukvården i Västerbotten får ökade resurser och att använda till ökade behov inom sjukvården.

Sjukstugorna i länet är här för att stanna

Av , , Bli först att kommentera 4

Under gårdagens landstingsfullmäktige blev det en tuff diskussion kring huruvida det är samma vårdnivå på de två nya vårdplatserna på ett särskilt boende som de fyra akutvårdsplatserna vid sjukstugan i Dorotea. Från Moderaterna och Alliansen har vi menat att det inte är det med stöd av bland annat läkarförbundet. Nu fortsätter de styrande S och MP att fortsätta att hävda det. Framtiden lär väl utvisa.

Under själva sammanträdet så kom det även bli en diskussion kring hur folkomröstningen ska tolkas. Tyvärr blev det inga nya besked om att S och MP kommer att backa. Först nu har det öppnat upp för att börja diskutera att slå ihop landstingets verksamhet med kommunens. Om det öppnar upp för att kunna ge trygg akutvård utan att den har försämrats för Dorotea kommun så är jag positiv. Trist att den här typen av diskussion först verkar behöva komma igång efter en massiv folklig protest genom en folkomröstning och inte heller kunde starta  för tre år sedan istället för det första beskedet att de fyra akutvårdsplatserna helt skulle bort utan ersättningsplatser.

Från Alliansen har vi sedan första början och under lång tid stått upp för att hela länet behöver en trygg och jämlik sjukvård. De kombinerade hälsocentralerna med sjukstuga i västerbottens inland är ett vinnande koncept som har funnits länge och är här för att stanna även i framtiden. De ger befolkningen på orter i Västerbotten med stora geografiska avstånd trygghet och sedan avlastar de länets tre sjukhus.