Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 6

I veckan presenterade Allians för Västerbotten ett brett åtgärdsprogram för en trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet. I det åtgärdsprogrammet presenterades tre paket för att nå dit. Det första handlar om trygg akutvård med ambulans i hela länet som jag skrev om igår. Det andra paketet presenterar vi hur vi vill Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele. Det paketet innehåller följande:

 

Utveckla NUS och trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele

Efter en tioprocentig vårdplatsneddragning på länets sjukhus har medfört att arbetssituationen förvärrats på många avdelningar. En situation som beskrivs som ohållbar på många avdelningar. Situationen har försämrats för de mest sjuka äldre som många gånger är den mest utsatta gruppen och mot vilken sparförslaget slår som hårdast. Vården för de med psykisk ohälsa och sjukdom är något som måste förbättras och särskilt inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

NUS har en speciell roll som regionsjukhus och universitetssjukhus och är mycket viktigt för hela regionens utveckling. Om utvecklingen avstannar på NUS för att framtidstron försvinner är det på sikt något som hotar statusen som universitetssjukhus. NUS måste ständigt utvecklas och vara spjutspetsen i vården i hela norrland.

Länsdelslasaretten är navet i sjukvården i sitt område och en förutsättning för att invånarna ska känna sig trygga i länets alla delar. Vi vägrar acceptera att lasaretten i Skellefteå och Lycksele långsamt nedmonteras.

 • Utveckla NUS och fortsatt satsningar på att utveckla och trygga vården
 • Fler vårdplatser till länets sjukhus. Vart platserna skall fördelas är något som verksamheten måste sköta själva.
 • Inför ett vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatrin för att förbättra tillgängligheten så att barn med psykisk ohälsa kan få vård i tid.
 • Inrätta en platschef på Skellefteå och Lycksele lasarett.
 • Garantera akutsjukvård och förlossningsverksamhet vid både Skellefteå och Lycksele lasarett.
 • Sprid den geriatriska kompetensen bättre över länet, så att det finns fler geriatriker på lasaretten i Skellefteå och Lycksele.
 • Säkerställ att det finns geriatriska platser och geriatriskt utbildad personal på hälsocentralerna och sjukstugorna.
 • Stärk läkarsituationen genom fler ST- och AT-tjänster.

 

Trygg akutvård med ambulans i hela länet

Av , , 2 kommentarer 8

I veckan presenterade Allians för Västerbotten ett brett åtgärdsprogram för en trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet. I det åtgärdsprogrammet presenterades tre paket för att nå dit. Det första handlar om trygg akutvård med ambulans i hela länet. Det paketet innehåller följande:

 

Trygg akutvård med ambulans i hela länet

Ambulansen ska täcka hela Västerbotten – återinför ambulans i Åsele. Oavsett var i Västerbotten du bor ska du kunna lita på att ambulansen kommer när olyckan är framme.

Västerbotten är ett glesbefolkat län och det ställer särskilda krav på sjukvårdens utformning. Förutom ambulans behövs det även akutvårdsplatser nära människorna. Vi vill även fortsätta utvecklingen av glesbygdsmedicin i Västerbottens inland, så att sjukvården genom ny teknik och anpassade metoder kan ge god vård i länets alla delar.

 • Återinför ambulansen i Åsele.
 • Stärk ambulansverksamheten i Robertfors och Skellefteå-området.
 • Avtal tecknas med länets kommuner om IVPA (I väntan på ambulans).
 • Återinför akutsjukvårdsplatser i Dorotea och Sorsele.
 • Inför metoder och utrustning för modern telemedicin på länets alla sjukstugor.

Tuff och bra TV-debatt

Av , , 1 kommentar 10

Igår var det den stora tv-debatten inför folkomröstningen som Västerbottensnytt arrangerade igår på Medborgarhuset i Lycksele. Jag har svårt att recensera min egen insats men jag tyckte ändå att debatten klargjorde skiljelinjerna mellan ja och nej i folkomröstningen på ett bra sätt. På nej-sidan fortsatte Socialdemokraterna och Miljöpartiet att försvara nedmonteringen av vården i länet. En politik som innebär minskat akutvård, fler akutbilar istället för ambulanser och fortsatta försämringar.

 

På Ja-sidan ville jag och min meddebattant från Folkinitiativet Sören Granberg att beskriva vad dessa försämringar av sjukvården och den minskade tryggheten på berörda orter har betytt för befolkningen. Vi har fört fram att den besparing som åstadkommits betyder oerhört små pengar sett till hela landstingets budget. Att rösta ja är att rösta för en trygg, jämlik och rättvis sjukvård i hela länet.

 

Du har möjlighet att se debatten igen genom Västerbottensnytts hemsida och bilda dig en egen uppfattning.

Rösta JA för en trygg, jämlik och rättvis sjukvård i hela länet!

Av , , 4 kommentarer 10

Här nedan är det inledningsanförande som jag höll tidigare ikväll i folkomröstningsdebatten

 

Anförande folkomröstningsdebatt

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till Västerbottensnytt som arrangerar denna debatt. Det är bra och viktigt att folkomröstningen om sjukvården i hela länet får uppmärksammas och debatteras. Jag vill även ta tillfället i akt och tacka folkinitiativet för deras hårda och tuffa arbete att få tillstånd denna folkomröstning.

För Moderaterna och Alliansen handlar denna folkomröstning om att hela länet ska ha en rättvis och jämlik sjukvård. För oss har det varit självklart att hela länet ska kunna känna en trygghet och veta att du kan få akutvård när du behöver det. Att skära ned på ambulanser och akutvårdsplatser är fel väg att gå. Därför är det självklart för oss att förespråka att hela länet ska rösta JA i folkomröstningen.

De akutvårdsplatser som funnits på sjukstugan i Dorotea har fungerat väl och gett trygghet till befolkningen. Att ta bort en ambulans för att först ersätta den med först en liten golf kombi för att sedan uppfinna ambulansen nästintill på nytt i form av en akutbil är rent utsagt vansinne. Att detta beslut med flera togs utan risk- eller konsekvensbeskrivningar förvånar nog ingen.

Om akutbilar är så bra varför ersätter inte Socialdemokraterna ambulanser med akutbilar på fler orter? Här har länets medborgare makten att säga ifrån och markera att ”vi vill ha en riktig ambulans med ambulansutbildad personal som kan hjälpa om dig om du blir akut sjuk”.

Folkomröstningen väcker även frågan om synen på trygghet och framtidstro i Västerbottens inland.  Vad skickar det för signaler från den politiska ledningen till befolkningen när de väljer att plocka bort akutvården från orten?

Handlar detta om pengar? Svaret är nej. Det är ytterst lite pengar vi pratar om, ungefär 3 miljoner vilket motsvarar 3 promille av landstingets budget. Troligtvis har det med hela processen blivit dyrare. Sen måste det understrykas att med bara en missad behandling av en stroke-patient i tid så är hela besparingen borta.

Trots massiv kritik och förundran från professionen, Vårdsverige, Uppdrag granskning, Socialstyrelsen och framför allt befolkningen i Västerbotten har Socialdemokraterna inte valt att backa. Att vi är där vi är idag är tackvare alla de 24801 länsbor som skrivit under för en folkomröstning för en rättvis sjukvård. Inte ens det har fått det styrande partiet att backa.  Det går det inte slås av tanken att detta måste handla om prestige. Jag är övertygad om att en viktig framgångsfaktor som politisk ledare är att visa ödmjukhet för felaktiga beslut som är tagna och faktiskt våga backa och göra om.

Nu när Socialdemokraterna inte vill backa från sitt beslut, hoppas jag att länets medborgare ser till att så blir fallet. Genom att rösta JA säger du som västerbottning stopp för nedmonteringen som sker av trygghet och akutvård i länet. Rösta JA för en trygg, jämlik och rättvis sjukvård i hela länet!

Se kvällens debatt inför folkomröstningen

Av , , Bli först att kommentera 5

Ikväll klockan 19.00 arrangerar Västerbottensnytt den stora folkomröstningsdebatten. Här kommer förhoppningsvis skiljelinjerna mellan ja och nej rätas ut och tittarna få en bra, klargörande och tuff debatt att se på. Jag kommer att göra mitt yttersta att representera Ja-sidan under kvällen.

 

För att se debatten klicka här:

Lite självklar fakta: En akutbil är inte en ambulans

Av , , Bli först att kommentera 6

I går så släppte Socialdemokraterna och Peter Olofsson en rapport till media angående akutbilen. Jag vet inte riktigt vad syftet med rapporten är mer än att visa att nästintill en ambulans kan fungera rätt okej då det nästan är en ambulans. Han glömmer dock vissa väsentliga delar att det inte är en ambulans och har inte heller möjlighet till att köra med blåljus.

 

Det är väl klart att Socialdemokraterna är stolta och nöjda då de med sin experimentverkstad i Västerbottens inland uppfunnit nästintill en ambulans på nytt. Ni som följt akutbilens födelse så minns ni att det först var en golf kombi, för att sedan bli en liten större golf för sedan en liten större bil och därefter en skåpbil som rörmokaren brukar komma med. Om nu akutbilen är så bra varför ersätter inte sossarna i länet fler ambulanser med akutbilar. Om något har en födelse så har det även ett slut, som väljare i länet har du två val till detta. Första är att rösta Ja i folkomröstningen den 8 september och på Moderaterna eller något alliansparti i nästa landstingsval.

Akutsjukvård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 3

Söndag den 8 september kommer alla västerbottningar att kunna rösta om det ska vara en rättvis sjukvård i hela länet. Ansvaret för detta ligger på den Socialdemokratiska ledningen med Peter Olofsson i spetsen som genomförde sparförslagen i Projekt balans utan analys eller konsekvensbeskrivning. Försämringar som genomförs i sjukvården drabbar hela länet.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har genomfört stora neddragningar av vården i länet. Störst försämring har akutvården i blivit i länets mindre kommuner. De tidigare så väl fungerande akutvårdsplatserna har minskats och i Dorotea har platserna försvunnit helt. Ambulansresurserna i Robertsfors har minskat och störst försämring har det blivit i Åsele där ambulans försvunnit helt och ersatts av en akutbil.

För en mycket på papperet marginell besparing har grundläggande trygghet försvunnit från delar av länet. Troligtvis har det med hela processen blivit dyrare samt med bara en missad behandling av en stroke-patient i tid är hela besparingen borta. Det som är avgörande för befolkningens trygghet och bygdens utveckling att det finns tillgång till basservice i form av tillgänglig ambulans och akutsjukvård nära patienter och anhöriga.

Rösta ja för en trygg akutvård i hela länet. Rösta JA den 8 september för en rättvis sjukvård i hela länet.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Landstingsgruppledare

Olle Edblom (C)
Landstingsgruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Landstingsgruppledare

Åtgärdspaket för en rättvis sjukvård i hela länet

Av , , 2 kommentarer 5

Pressmeddelande 130826: Allians för Västerbotten: Presenterade sitt åtgärdspaket för en rättvis sjukvård i hela länet

Idag, måndag, presenterade Allianspartierna i landstinget sitt gemensamma förslag till ett åtgärdsprogram i samband med den kommande folkomröstningen den 8:e september. Åtgärdspaketet består av tre delar och syftar till att skapa trygghet för sjukvården i hela länet. De tre delarna är: en fungerande akutsjukvård, vårdplatserna på länets tre sjukhus och en fungerande primärvård.

 

Hela länet förtjänar en rättvis och trygg sjukvård. De beslut som Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet tagit med bl.a. indragning av ambulans och vårdplatser är en direkt nedmontering av Västerbottens hälso- och sjukvård som bidrar till en minskad trygghetskänsla hos befolkningen. Alliansen har andra förslag som garanterar en rättvis sjukvård och som inte drabbar landstingets viktigaste kärnverksamheter.

säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare och Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.

 

Läs hela åtgärdsprogrammet genom att klicka här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu kan du börja förtidsrösta i folkomröstningen

Av , , 2 kommentarer 4

I dag går det att börja förtidsrösta i folkomröstningen om sjukvården i Västerbotten. Vilka vallokaler som är öppna och vilka dagar hittar du här.

Folkomröstningen handlar i grunden inte om något svårare än om du anser att hela länet ska ha jämlik vård ja/nej. För som Socialdemokraterna gjort med att ta bort ambulanser från Åsele och minskat ned i Robertsfors samt akutvårdsplatser i ett antal av länets kommuner samt på sjukvården är något som medfört att sjukvården kraftigt försämrats. I lördagens VK fanns det en mycket bra och läsvärd artikel där läkarförbundets ordförande intervjuades om deras syn på situationen. Att det blivit kraftigt försämrad vård var det inga tveksamheter kring på de berörda orterna och att akutbilen inte alls var en lösning som var lika bra som en ambulans.

Jag väntar fortfarande på att Socialdemokraternas kampanj för ett Nej i folkomröstningen ska starta och de kommer ut på banan och börjar argumentera emot. Än så länge har det bara varit tyst från deras håll.

Prao på ambulansen

Av , , Bli först att kommentera 4

Förra veckan gjorde jag ett återbesök på ambulansstation för att praoa. Under tidig förmiddagen fram till lunch var jag med på station under förberedelser inför dagens pass och även med på utryckning. Just den dagen jag besökte stationen var det rätt lugnt så det fanns rätt mycket tid över att samtal med personalen. Aktuella samtal var bland annat akutbilen i Åsele och synen på den, ambulansstationen i Robertsfors helgtid då det inte finns någon ambulans på orten samt hur en lämplig personalbemanning med kompetensnivån på en ambulans bör vara. Att komma ut och få diskutera aktuella frågor såhär gav mig oerhört mycket att ta med i det fortsatta politiska arbetet samt alltid lika kul att komma ut och träffa trevlig och kompetent personal. Stort tack till er!