Shanghai

Av , , 1 kommentar 8

Under påsken var jag och hälsade på min bror i Shanghai i Kina. Var minst sagt en kontrast mot Sverige och svensk påsk. Shanghai är verkligen en världsmetropol med puls. Shanghai är den största staden i Kina med cirka 18-19 miljoner innevånare och Asiens näst viktigaste ekonomiska centrum i Asien efter Tokyo. Att det var en stad med tillväxt märktes inte minst av alla byggnadsprojekt som var igång. Bara under en resa med tunnelbanan till en av ändstationerna så var upplevelsen att det fanns lika många byggkranar som uppförde nya höghus som det var människor i Bjurholm. Bara ett exempel på hur snabb tillväxten sker är att 1995 fanns det ingen tunnelbana alls och nu är det världens tredje längsta. En av de större turistfällorna var utsikten från världens näst högsta byggnad på 492 meter över marken och från den utsiktsplatsen kunde man se uppförandet av en ny skyskrapa som kommer att bli 632 meter.
 
Nu finns det massor som kan bli bättre i Kina med införandet av demokrati, kraftigt förbättrade delar vad gäller mänskliga rättigheter, tryck- och yttrandefrihet med mycket mera. Shanghai bjöd trots bristen av detta på massor av intryck och då det i debatten lokalt i Umeå framhärdas att det inte går at bygga på höjden så kan det vara berikande med lite kontraster.

Årsredovisning för år 2011

Av , , Bli först att kommentera 7

 

I onsdags förra veckan debatterades årsredovisningen för 2011 i landstingsfullmäktige. Det blev en rätt bra och intensiv debatt om årets om varit. För det var ett rätt händelsrikt år förra året. Dels så genomfördes prioriteringsarbetet som tog mycket kraft och energi sedan så sjösattes även Projekt balans. Ett rätt omdiskuterat sparpaket för att få ekonomin i balans. En ytterligare händelse var att majoriteten mellan S, MP och V sprack, detta knappt efter ett års samarbete.
 
Annars bjuder årsredovisningen på mycket läsning om fortsatta goda medicinska resultat som ligger mycket bra till i jämförelse med andra landsting. NUS fortsätter även behålla och stärka sin position som universitetssjukhus. Så även om ekonomin ser mörk ut så finns det trots allt ljusglimtar.  
 
Här nedan de inledningsanförande som jag höll under debatten.
 
Årsredovisningsanförande 2012
 
Ordförande, ledamöter och åhörare
 
Det sägs att årsredovisningen är historia. Det är förvisso sant. Däremot sägs det i ett klokt ordspråk att man ska ta lärdom av historien. Att så inte är fallet när det gäller landstinget är helt uppenbart. Tänkte bjuda fullmäktige på en historieexposé i någorlunda samtid för att få perspektiv på årets årsredovisning.
 
1979 Socialdemokratin tar över det fulla ansvaret för hälso- och sjukvården i länet
 
1986 Utdrag från Årsredovisningen: ”Från och med budgetåret 1986 förändrades väsentligt den ekonomiska situationen för sjukvårdsdistriktet. Besparingar, omfördelning av resurser mm erforades för att ej budgetrammarna skulle överskridas.”
 
1991 ”Vi går med andra ord in i 1992 med balans i ekonomin och väl förberedd att möta årets reduceringskrav.”
 
1995 underskott på 100 miljoner.
 
1996 skattehöjning med 60 öre.
 
1998 underskott på 215 miljoner
 
2000 skattehöjning på 50 öre.
 
2001 ”Under målområde 7: med namnet Vår ekonomi är i balans. Basenheterna har tagit fram reservplaner för införande vid ev problem att hålla budgeten. ”
 
2002 ”Nämnden konstaterar att Skellefteå sjukvård går in i år 2002 med ett för högt kostnadsläge. Mot bakgrund därav förutsätts att nämnden informeras om den planerings som finns för att komma till rätta med situationen.”
 
2004 underskott på 68,2 miljoner
 
2005 skattehöjning på 80 öre.
 
2006 ”För att nå målet om god ekonomisk hushållning ska kunna upprätthållas 2009 krävs effektiviseringar i verksamheten.”
 
2008 underskott på 296 miljoner
 
Mellan åren 1995 och 2004 har landstinget ett ackumulerat underskott på 924 miljoner kronor. Mellan åren 2005 och 2011 har verksamheten gjort ett genomsnittsunderskott på 80-90 miljoner.
 
Fullmäktigeledamöter efter denna historiska exposé vad tror ni att årets resultat är? Skulle någon bli förvånad om det är ett minus och fortsatt underskott i sjukvården?
 
Årsredovisningen för år 2011visar inte helt oväntat på ett underskott på 186 miljoner på sista raden och fortsatt underskott i sjukvården på 89 miljoner. Inte heller klaras målsättningen om god ekonomisk hushållning för landstinget vilket gör att betingen att klara av nästa års utmaningar blir större.
 
År, på år, på år med underskott och kortsiktiga skattehöjningar har inte hjälpt.  Det är dags att pröva en annan medicin för att råda bot på dessa ständiga återkommanden ekonomiska problem. Alliansen ville med sitt budgetförslag ordinera annan medicin. En kurativ behandling istället för Socialdemokraternas homeopatiska behandlingsmodell.
 
En av de viktigaste förklaringarna till att landstinget gör ett någorlunda resultat trots allt är att skatteintäkterna är 103 miljoner högre än budget. Något som är ett direkt resultat av Alliansregeringens jobbpolitik i en orolig omvärld.
 
Landstinget behöver ett nytt ledarskap som kan möta framtidens utmaningar. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en trygg och skattefinansierad vård som tar sin utgångspunkt i en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet.
 
Avsluta med att yrka bifall till upprättad årsredovisning.
 

 

Rösta på Moderata Studenter i kårvalet

Av , , Bli först att kommentera 4

 
Igår var jag och hälsade på Moderata Studenter som för fullt kampanjade i kårvalet. De var verkligen full fart i arbetet och känslan var dels ett högt valdeltagande men även ett bra valresultat i valet. Om du är student vid Umeå universitet och medlem i Umeå studentkår och ännu inte har röstat så gör det på en gång! I morgon är sista dagen för att kunna rösta. Läs mer och rösta på www.kårval.nu

Socialstyrelsen ger oss kritiker rätt – det var fel att ta bort ambulansen i Åsele

Av , , Bli först att kommentera 8

 
Nu har Socialstyrelsen kommit med sitt utlåtande kring Socialdemokraterna och Miljöpartiets beslut om att plocka bort ambulansen i Åsele, inte helt oväntat är de djupt kritiska. Den främsta kritiken handlar om att det inte gjorts någon risk- och konsekvensanalys innan ambulansen plockades bort. Det är precis den kritik som vi i Moderater och Alliansen framförde när beslutet skulle tas.  Socialstyrelsens kritik visar än en gång att majoritetens beslut hastades fram utan att någon analys gjordes över vilka konsekvenserna skulle bli. Ett beslut som nu Socialstyrelsen säger kan ha påverkan på patientsäkerheten. När ska Socialdemokraterna och Miljöpartiet backa och låta Åseleborna får tillbaka sin ambulans?

Hur ska Socialdemokratin finansiera sjukvården?

Av , , Bli först att kommentera 6

I gårdagens VK hade jag med följande insändare:

 

Hur ska Socialdemokratin finansiera sjukvården?

Varje seriös diskussion kring att lösa vårdens framtidsutmaningar måste ta sin utgångspunkt i en ansvarsfull ekonomisk politik. Under det Socialdemokratiska styret av Västerbottens läns landsting har det under de senaste 15 åren funnits en bristande ansvarsförmåga för just detta. Emellanåt har S-ledningen försökt rätta till detta genom kortsiktiga skattehöjningar. Mellan åren 1995 och 2004 gjorde landstinget ett samlat underskott på 924 miljoner kronor. Mellan åren 2005 och 2011 har sjukvården haft ett underskott i genomsnitts på 80-90 miljoner.

Problemet har under lång tid har varit att Socialdemokratin valt att blunda för ekonomin. Detta blir inte bättre av att länssocialdemokraterna tar kongressbeslut om att vilja införa sex timmars arbetsdag med betalt för åtta timmar. Något som bara för landstinget skulle kosta, med ett oförminskat vårdutbud, cirka 1 miljard kronor. Till de kostnaderna finns även ett lika stort problem som finansieringen nämligen att kunna anställa ytterligare personal med specialistkompetens. Hur ser Socialdemokratins genomförandeplan ut för denna reform?

I diskussionen om sjukvårdens framtida finansiering krävs ansvarskänsla för ekonomin. Det är den enskilt viktigaste förutsättningen för att kunna erbjuda god vård med hög kvalité med god tillgänglighet även i framtiden. Länsborna förtjänar ett politiskt styre av vården i länet som har större ansvarskänslan för ekonomin än vad som finns idag.

Nicklas Sandström (M)                
Oppositionslandstingsråd             

 

Vårdstöd för de svårt sjuka

Av , , Bli först att kommentera 2

I tisdags förra veckan hanterade landstingsfullmäktige en motion som var inlämnad från Moderaterna där jag ville att landstinget skulle införa vårdcoacher. Efter cirka 10 månaders beredning och att S-ledningen därigenom hunnit införa det som efterfrågas i motionen fick jag ett rätt märkligt svar och diskussionen i fullmäktige kom som aldrig igång. Kan dock glädja mig i att man nu vill införa denna typ av stödfunktion för de svårt sjuka som söker vård väldigt återkommande. Det har varit efterfrågat i verksamheten under en längre tid och utvärderingarna från andra landsting som infört det är väldigt positiva.
 
Här nedan är mitt inledningsanförande som jag höll:
 
Ordförande, ledamöter och åhörare
 
Kärt barn har många namn: vårdcoach, vårdlots, mångbesökarmodell, aktiv hälsostyrning eller hälsosamordnare. I det här fallet så finns det lite olika benämningar för det som vi vill ska åstadkommas, nämligen hjälpa multisjuka att hitta rätt i vården. Frågan är inte på något sätt ny utan något som vårdförbundet har drivit sedan 2002. Förslaget har även funnits med i Alliansens budgetförslag.
 
Tanken är att specialutbildad vårdpersonal ska hjälpa till och lots identifierade patienter som behöver särskilt mycket stöd eller vård. Det kan till exempel vara så att patienten ringer till denna vårdlots och frågar om något istället för att komma in genom akuten och bli inlagd. Det tas helt enkelt ett helhetsgrepp om patienten dels sjukdomen men även kontakt med kommunerna.
 
Det går snabbt att komma fram till att ett telefonsamtal med en särskilt tilldelad person är betydligt billigare än att en patient ska ligga inlagd under några dygn. Inte minst är det en ökad livskvalitet hos patient som snabbare kommer tillrätta i vården. När försöket prövades i Stockholm kunde man se att på bara 6 veckor ökade den skattade livskvalitet med 30 procent. Andra erfarenheter från försöket i Stockholm var att kostnaderna för denna vårdgrupp sjönk med 57 procent. Kostnaderna för akutvård sjönk med 40 procent.
 
Då får man komma ihåg att ungefär en procent av befolkningen står för 30 procent av sjukvårdskostnaderna. Att då identifiera denna målgrupp och ta ett helhetsansvar är något som framförallt ökar livskvalitet hos den enskilde men kan på så sätt även spara mycket resurser inom vården.
 
 
Bara i Västerbotten är det här en grupp som handlar om 300-400 individer. Redan idag är behovet stort av att få det här stödet på plats för att klara av alla neddragningar av vårdplatser på sjukhuset.
 
Om jag ser till det svar jag fått av majoriteten så är det ju så nära ett bifall som det går att komma i och med att man redan nu har infört precis det som efterfrågats. Så det hade ju varit betydligt mer ärligt om fullmäktige valt att faktiskt bifall motionen istället för att tramsa på som man gör nu.
 
 
Vill avsluta med att yrka bifall på motionen.

Fortsatt nytt förtroende i M-ledningen i länet

Av , , Bli först att kommentera 3

 

 
I helgen hade Moderaterna i Västerbotten länsförbundsstämma som avhölls på Umeå folkhets hus. Stämman gästades av Moderaternas kommunikationschef Hedvig Andersson som delade med sig av tips och idéer för det lokala politiska utvecklingsarbetet. Stämman avhandlade även ett antal inkomna motioner. Därtill så valdes en ny länsledning där jag fick fortsatt förtroende att sitta med.
 
Hela styrelsen finns här nedan:
Ordförande: Anders Ågren, Umeå (omval)
Förste vice ordf: Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele (omval)
Andre vice ordf: Edward Riedl, Umeå (omval)
Ledamöter:
Andreas Löwenhöök, Skellefteå (omval)
Kenneth Isaksson, Robertsfors (omval)
Agneta Nilsson, Vännäs (omval)
Anna Hedman, Storuman (omval)
Nicklas Sandström, Umeå (omval)
Johan Söderberg, Skellefteå (omval)
Terese Andersson, MUF (omval)
Adjungerad
Eva Zetterström, Senioransvarig (omval)

 

Primärvården är grunden för en välfungerande sjukvård

Av , , Bli först att kommentera 2

I dagens Folkbladet har jag med en replik på en insändare. Här nedan finns den att läsa:

Primärvården är grunden för en välfungerande sjukvård

De tre socialdemokratiska ordförandena i Folkhälsonämnderna Harriet Hedlund, Janeth Lundberg samt Marita Fransson, svarar på min insändare där jag ställer frågan om hur primärvården ska klara av 15 000 nya besök utan att fått mer resurser i Folkbladet den 17 april. De lyfter fram det fortsatta arbetet med att tillskapa tydliga vårdkedjor, ett bra och viktigt arbete som jag står bakom. Det är även något som Moderaterna och Alliansen drivit på hårt under en längre tid och just valt att prioritera resurser till.

För det är just bristen på nya resurser som är problemet i kombination med att förutsättningarna inte tydliggjorts i tid då utprioriterignsarbetet inte kommit igång i tid som är det stora problemet. I S-majoritetens budget finns inte några 10 nya miljoner utan 15 miljoner mindre då inte resurserna för utprioriteringarna är frigjorda. Primärvården måste få förutsättningarna att klara av att ge det bästa möjliga vården på närmaste vårdnivå. Detta skapar i sin tur att sjukhusvården inte behöver belastas med sådant som primärvården inte orkar med. För Moderaterna och Alliansen har en stark första linjes sjukvård varit viktiga och självklara prioriteringar.

Beroendecentrum till NUS

Av , , Bli först att kommentera 6

Under gårdagens landstingsfullmäktige behandlades en motion från mig som föreslog att NUS, liksom alla andra universitetssjukhus, borde inrätta ett beroendecentrum. Detta med bakgrund att risk- och missbruk av såväl alkohol som narkotika ökar i Sverige.

 
Centrumet ska samla kunskap och den profession som finns kring missbruk för att få en helhetsbild över den enskilda missbrukaren. Det är framför allt de som jobbar inom sjukhusets specialiserade beroendevård, primärvård, allmänpsykiatri, försäkringskassa, kriminalvård och socialtjänst.
 
Med ett beroendecentrum går det att tydligare se till den enskilde missbrukaren men även på ett bättre och tydligare sätt skapa samordningsvinster för samhället. Tyvärr är det många som idag faller mellan stolarna då det är så många huvudmän som är inbladande.
 
Mycket glädjande blev responsen mycket bra från S-majoriteten och en arbetsgrupp ska tillsättas för att se över bildandet av ett centrum. Lite tyvärr svävade s-företrädarna lite på målet men det upplevde jag snarare var ett resultat att de inte ge Moderaterna bekräftelse över att det var ett bra förslag. Jag liksom hela Alliansen kommer att följa arbetet med inrättandet av ett beroendecentrum. Den stora vinnaren kommer vara den enskilde missbrukaren såväl centrumet har kommit på plats.

När ska Åsele få tillbaka sin ambulans?

Av , , 2 kommentarer 15

Vid dagens landstingsfullmäktige hade jag tillsammans med mina Allianskollegor en interpellation ställd till landstingsstyrelseordföranden Peter Olofsson (S) om han är beredd att hitta en lösning för en ambulans i Åsele? Att döma från svaret bör inte Åsele förvänta sig en ny ambulans. Lösningen med en akutbil som finns där nu, kommer att vidare utvärderas med Åsele kommun och det är i princip det enda svaret vi fick. Själv har jag sällan upplevt en sådan prestige i en fråga som den här. Att återinföra en ambulans måste bli billigare och mer patientsäkert än en akutbil som bemannas med en sjuksköterska. Det är mycket tveksamt att den här förändringen skulle innebära någon ekonomisk besparing, särskilt då S-majoriteten valt att köpa in diverse nya bilar som ska agera akutbil.

Det är trist att inte Åsele kan få tillbaka sin ambulans som betyder så mycket för att skapa trygghet på orten. Moderaterna och Alliansens förhoppning är att ambulansen snart kommer tillbaka till orten.