Resurstillskott till vården och vårdens medarbetare

Av , , Bli först att kommentera 2

Medarbetare inom vård och omsorg ska kunna lita på att det finns tillräckligt med ekonomiska resurser för att hantera coronakrisen. Därför föreslår Moderaterna ett tillskott på15 miljarder kronor till vården och omsorgen. Det möjliggör bl.a. 5 000 kronor extra i månaden för den personal som kämpar i frontlinjen med coronavirusets effekter. Förslaget presenterades av Elisabeth Svantesson i dag.

 

Den svenska välfärden har varit under ekonomisk press en längre tid. Coronakrisen har nu ytterligare ökat behoven av resurser till vården och omsorgen. Regeringen har i en extra ändringsbudgetskjutit till en miljard kronor. Det är ett välkommet tillskott, men långt ifrån tillräckligt.

Moderaterna föreslår därför att ytterligare 15 miljarder kronor tillförs regionerna och kommunerna för att täcka kostnader för till exempel:

•Inköp av personlig skyddsutrustning

•Inköp av nödvändig medicinsk utrustning och testkit

•Ökning av antalet intensivvårdsplatser

•Att ta in alla former av extra personal som går att anställa

•Snabbutbildning av personal

•Coronatillägg, eller andra riktade insatser, för den personal som står i frontlinjen

 

Behövs ytterligare resurser för att säkerställa att vården och omsorgen klarar av coronakrisen är Moderaterna beredda att skjuta till det.

Tillsammans kan vi stoppa spridningen av coronaviruset

Av , , Bli först att kommentera 3

Arbetet med att bromsa spridningen av covid-19 i samhället går in i en ny fas. Fokus ligger nu på att skydda de som riskerar bli svårast sjuka. Det innebär att inriktningen för hälso- och sjukvårdensarbete förändras för att resurserna ska användas där de gör mest nytta. Rutinerna ändras och endast patienter som är i behov av vård på sjukhus samt vårdpersonal i prioriterad verksamhet är aktuella för provtagning. Rutinerna för provtagning för coronavirus ändras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Syftet är att förhindra smittspridning inom vård och omsorg, där de personer som har störst risk att bli svårt sjuka i covid-19 finns.

Sammantaget finns det få konstaterade fall i Västerbotten. Trots det är det ändå av stor vikt att hålla emot smittspridningen. Framför allt på grund av sjukvårdens möjligheter att klara av att hantera en stor puckel samtidigt. Genom att sprida ut smittan över tid finns det därmed bättre förutsättningar att klara av att ge sjukvård till de i riskgrupperna som drabbas hårdast av coronaviruset.

För att lyckas med det så har alla ett gemensamt ansvar att göra sin del. Som att till exempel inte träffa andra vid symptom på sjukdom som att tvätta händerna ofta och noga. All övrig viktig information finns på de officiella webbplatserna. Som till exempel https://www.krisinformation.se och www.1177.se

Sjukvården i länet har sedan tidigare beredskap i planering i form av pandemi- och beredskapsplaner. Det kapaciteten som krävs är förstås begränsad vid ett stort och långvarigt utbrott, därför är det av stor vikt att minska smittspridningen och att Sverige lyckas med materialförsörjning av till exempel ytterligare skyddsutrustning.

Det behövs även en beredskap för mer långtgående åtgärder som till exempel en planering för om alla skolor skulle stänga och dess effekter för all personal i vården som har barn i skolålder. Jag vill framhålla den stora vikten av att beslut fattas på fakta och råd av experter.

 

Tillsammans så ska vi klara av att möta coronakrisen!