Grundlagsskydda aborträtten – allt annat är fel

Av , , Bli först att kommentera 0

För Moderaterna är skyddet av rätten till abort självklar.

Kvinnans självbestämmande är en grundläggande mänsklig rättighet. Därför menar vi att rätten till abort hör hemma i EU:s motsvarighet till grundlag.

Det betyder inte att vi kommer förhandla om vår svenska abortlagstiftning med andra medlemsländer.
Vi kommer kämpa för att rätten till abort ska skyddas i hela EU.

Om du vill få saker gjorda i EU, då ska du rösta på Moderaterna.

För ett fritt och säkert Europa

Av , , Bli först att kommentera 1

Moderaterna går till val på ett fritt och säkert Europa. Då måste vi slå vakt om både vår yttre och inre säkerhet.

Europa ska försvaras och vi ska stödja Ukraina så länge som det krävs. Vi vill fortsätta rusta EU:s försvarsförmåga, öka produktionen av vapen och ammunition och utbilda fler ukrainska soldater.

EU:s inre säkerhet hotas av den organiserade brottsligheten. Här i Sverige är vi tyvärr smärtsamt medvetna om vad skjutningar och sprängningar gör med ett samhälle. Det är dags att göra Sverige tryggt igen.

Därför vi vill dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar, neka dömda EU-medborgare inresa till Sverige och inrätta en europeisk specialpolis som ska uppgå till omkring 10 000 poliser.

Vi vill också se ett friare Europa. EU är en värdegemenskap, som handlar om fred och frihet, om hopp och möjligheter för alla. Nuvarande och kommande generationer ska se ljust på Europa. Vi vill trycka tillbaka antisemitismen, stå upp för hbtqi-rättigheter, stärka rättsstaten och grundlagsskydda aborträtten i hela EU.

Moderaternas valmanifest – Sammanfattning 

  • Europa är värt att försvara. Därför vill vi fortsätta stötta Ukraina, ekonomiskt, militärt och civilt så länge som det krävs. Vi vill se fler sanktioner mot Ryssland, stärka den europeiska försvarsindustrin och den civila beredskapen samt öka cybersäkerheten.
  • Sätt gränser för kriminella. Inte för polisen. Vi vill inrätta 10 000 europeiska specialpoliser, dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar, neka dömda EU-medborgare inresa till Sverige. Vi vill stärka gränskontrollen och förstärka arbetet mot terrorism.
  • Ett friare Europa. Vi vill grundlagsskydda aborträtten i hela EU, stärka rättsstatsmekanismen och slå vakt om den akademiska friheten. Regnbågsfamiljer ska erkännas i hela EU och öronmärkta EU-medel ska gå till hågkomstresor.
  • Stoppa regelkrångel och byråkrati. Fler jobb i Sverige. Vi vill införa ett konkurrenskraftlås på all ny EU-lagstiftning, minska EU-krånglet för svenska företag med 30 procent, utveckla den inre marknaden för tjänster, få fler frihandelsavtal på plats och se till att EU blir ledande när det gäller forskning och digitalisering.
  • Mer kärnkraft. Mindre utsläpp.  Vi vill se en effektiv och ambitiös klimatpolitik där vi tar vara på ny teknik. Kärnkraften ska i praktiken jämställas med förnybar energi när det kommer till finansiering och klassificering så att vi kan investera EU-medel i ny kärnkraft. Därtill vill vi att EU:s klimatmål kompletteras med ett tillväxtmål. Och vi slår vakt om skogen och äganderätten.
  • Konkurrenskraftigt jordbruk, levande hav och ren miljö. Vi vill minska regelkrånglet för jord- och lantbrukare och tillåta ny teknik för växtförädling. Vi vill värna havs- och vattenmiljöerna och se en ambitiös kemikalielagstiftning på EU-nivå som är baserad på vetenskap.
  • Minska invandringen till Sverige och Europa. Vi vill att EU ska samarbeta närmare med länderna i EU:s närområde, ställa om handels- och biståndspolitiken till att också beakta migration, öka återvändandet och stärka kontrollen över gränserna. Vi vill bygga ut Frontex och att Frontex ska vara på plats i länder i bland annat Nordafrika.
  • Skogen, skatterna och snuset bestämmer vi bäst över själva. Vi vill rädda det vita snuset från ett EU-förbud, inte försvåra för laglydiga jägare och sportskyttar och vi säger nej till nya EU-skatter.

Det behövs ett nytt styre i regionen

Av , , 2 kommentarer 4

🛑 Socialdemokraterna har styrt Region Västerbotten i snart 50 år. Efter valet 2010 övertog Peter Olofsson (S) ansvaret. Under hans ledarskap har verksamheten numera ett underskott på 2260 miljoner kronor. Om inget görs kommer vi att lämna det här året med ett underskott på närmare 3 miljarder kronor.

💸 Förra årets underskott i verksamheten uppgick till över 1000 miljoner och regionen tvingades låna 350 miljoner kronor för att kunna betala ut vårdpersonalens löner. Prognosen för detta år pekar på att regionen kommer att behöva låna ytterligare 600 miljoner kronor av samma skäl.

❗ Förd S-politik har resulterat i att man halverat antalet anställda distriktsläkare vilket resulterat i en ytterst ansträng situation för primärvården. Däremot har kostnaderna blivit tre gånger högre förd inhyrd personal. Det är det politiska styrets ansvar att vi numera har fler chefer än disponibla vårdplatser.

Ⓜ️ Det är möjligt att vända utvecklingen i regionen. Det kommer att ta tid och vara mödosamt, men alternativet är så mycket värre. Länets medborgare förväntar sig inget annat än att få en riktigt bra vård av en fantastisk personal utan att behöva vänta på den i flera år. Det är dags att förverkliga att så blir fallet. Det arbetet måste börja nu. Det behövs ett nytt politiskt styre för att få ordning på regionen!

Pröva alternativa driftsformer för regionens hälsocentraler

Av , , 2 kommentarer 1

För att möta de utmaningar som den svenska hälso- och sjukvården står inför, där primärvården anses vara central, föreslår Moderaterna i en motion till regionfullmäktige att införa alternativa driftsformer i primärvården som ett sätt att förbättra resultat och ekonomi.
I region Västerbotten har de flesta regiondrivna hälsocentraler inte lyckats uppfylla målen och gått med underskott.
Moderaterna föreslår att införa Intraprenad som en alternativ driftsform, med fördelar som ökad frihet och ekonomiskt incitament för organisationen och dess anställda. Erfarenheter från andra regioner, såsom Närvården Västmanland, visar att Intraprenad kan vara framgångsrikt även inom ramen för Hälsovalet och ge positiva ekonomiska resultat.

Mot denna bakgrund föreslår Ulf Wahllöf i en motion att regionfullmäktige beslutar att utreda möjligheterna för alternativa driftsformer inom hälsovalet i Västerbotten och att införa Intraprenad vid regiondrivna hälsocentraler för att bryta den negativa spiralen med återkommande underskott.