1479 tack!

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu är alla valkretsar i landstingsvalet i Västerbotten räknade. Jag vill tacka allra ödmjukast för alla de 1479 personkryss som jag har fått! Med det antalet kryss gör det mig till en av de mest kryssade moderata landstingspolitikerna i Sverige vilket känns oerhört hedrande.

 

Jag lovar att göra mitt yttersta för att göra sjukvården bättre i Västerbotten kommande mandatperiod.

Bra landstingsval för Moderaterna trots besvikelse för uteblivet maktskifte

Av , , 1 kommentar 10

Jag är besviken över att vi inte lyckades nå ett alliansmaktskifte i landstinget trots det stora folkliga missnöje som varit kring indragningarna i inlandssjukvården samt att vi i Västerbotten har Sveriges längsta vårdköer. Trots att rikstrenden slår igenom kraftigt där Moderaterna tappade mycket väljare behåller vi ställningarna på ett bra sätt utifrån rekordvalet år 2010. Så utifrån det är jag nöjd med Moderaternas valresultat i landstingsvalet.

 

Vi ser att väljarna valt att rösta fram ett fortsatt rödgrönt styre av landstinget. Vi ser även att väljarna valde att straffa de styrande socialdemokraterna i många inlandskommuner och till viss del i Umeå. Trots det så valde väljarna att gå antingen mer vänster ut eller till Sverigedemokraterna. Från Moderaterna kommer vi inte att bidra till att ge Sverigedemokraterna något inflyttande.

 

 

Rösta för en rättvis sjukvård i länet

Av , , Bli först att kommentera 3
Jobben är den viktigaste frågan för den gemensamt skattefinansierade sjukvården.
Välfärden kan bara finansieras genom fler jobb. Sjukvården behöver mer pengar vilket den får när fler människor har ett jobb. Då får vi fler skattekronor till fler ambulanser, mer personal och nya läkemedel.
Nya Moderaterna söker din röst att bedriva en sjukvårdspolitik som innebär att hela länet ska ha en trygg, rättvis och jämlik sjukvård.
Nedan är våra viktigaste förslag:
– De vårdköer och överbeläggningar som finns måste jobbas bort.
– Vi vill att det ska ges fler karriärvägar för dem som jobbar inom vården. Bättre löneutveckling för specialistutbildad vårdpersonal.
– Oavsett var du bor ska du kunna lita på att ambulansen kommer när olyckan är framme, ambulanser och akutvårdsplatser i hela länet.
– Patienten ska alltid stå i fokus och vi vill ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens.
– Länet har i dag tre akutsjukhus som vi vill fortsätta att utveckla och Norrlands universitetssjukhus ska vara Sveriges bästa.
– Minst en väl fungerande hälsocentral eller sjukstuga i alla kommuner.
– Återinföra akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulans i Åsele

Våra viktigaste frågor i riksdags-, landsting- och kommunvalet

Av , , Bli först att kommentera 3

I riksdagsvalet

Våra viktigaste frågor:

– När fler jobbar och betalar skatt ökar resurserna till skola, sjukvård, polis, infrastruktur och all annan gemensam välfärd. Sverige är redan bäst i EU när det gäller jobben, men vi vill mer.

– Sverige ska fortsatt ha bäst ordning och reda på ekonomin av alla EU-länder. Det innebär att vi inte kan lova allt till alla men det vi lovar kan vi hålla.

– Fortsätta att jobba för fler poliser, höjda anslag till Umeå Universitet, fungerande färjeförbindelse över Kvarken och mer statliga investeringar i Västerbotten.

 

Läs mer här och för vår valfilm  här.

 

I landstingsvalet

 

Våra viktigaste frågor:

– Sjukvården behöver mer pengar vilket det blir när fler människor har ett jobb. Då får vi fler skattekronor till fler ambulanser, mer personal och nya läkemedel. Det är med allas vår arbetskraft vi skapar välstånd och bättre sjukvård.

– Länets tre sjukhus ska utvecklas och Norrlands uni­versitetssjukhus ska fortsätta vara Sveriges bästa.

– Inga vårdköer eller överbeläggningar ska finnas på länets sjukhus

 

Läs mer här och för vår valfilm  här.

I kommunvalet

 

Våra viktigaste frågor:

– Jobben är valets viktigaste fråga. Varje extra umeåbo i arbete innebär ökade skatteintäkter. Alla jobb behövs.

– Ett växande Umeå behöver fler bostäder. Vi vill bygga bort bostadsbristen genom att fördubbla bostadsbyggan­det under kommande år.

Satsa på utbildning. En skola i toppklass, med duktiga lärare och lugn arbetsmiljö för eleverna är prioriterad.

 

Läs mer här och för vår valfilm här.

 

Nytt styre krävs för en trygg och rättvis sjukvård i hela länet

Av , , 1 kommentar 2

Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård. Sjukvården i länet är delvis världsledande och de mediciniska resultaten är mycket goda men Alliansen vill mera! Vi ser att vårdköerna har blivit längre. Alliansen vill att du ska få vård när du behöver det. Landstingets ekonomi är inte i balans. Alliansen vill ta ansvar för en ansvarsfull ekonomi. Vi ser att arbetsmiljön för våra anställda har försämrats och stressen ökar. Sjukvården behöver en bättre och mer delaktig personalpolitik. Folkomröstningen i fjol visar att länets medborgare, från kust till inland, tycker att vården är orättvis. Allians för Västerbotten står upp för en trygg, rättvis och tillgänglig sjukvård i hela länet.
Trots att de ekonomiska förutsättningarna för Västerbottens läns landsting blivit bättre med ett Alliansstyrt Sverige, finns det mycket kvar att göra för att sjukvården ska bli bättre i det Socialdemokratiskt styrda Västerbotten. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling och utmaningar. Nu på söndag söker vi tillsammans i Alliansen mandatet att ta över styret av sjukvården för de kommande fyra åren.

 

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Landstingsgruppledare

Olle Edblom (C)
Landstingsgruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Landstingsgruppledare

 

 

 

Sjukvården behöver mer pengar vilket det blir när fler jobbar

Av , , Bli först att kommentera 2

Varje timme, dag och vecka – året om, söker sig människor till sjukvården. Där räknas varje timme, minut och sekund för varje människas liv. Om fler har ett jobb att gå till blir det mer pengar till sjukvården. Då får vi fler ambulanser, nya läkemedel och mer personal.

Rösta på Nya moderaterna för en rättvis sjukvård.

Moderaternas viktigaste frågor för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 1

Jobben är den viktigaste frågan för den gemensamt skattefinansierade sjukvården. Välfärden kan bara finansieras genom fler jobb. Sjukvården behöver mer pengar vilket den får när fler människor har ett jobb. Då får vi fler skattekronor till fler ambulanser, mer personal och nya läkemedel. Nya Moderaterna söker din röst att bedriva en sjukvårdspolitik som innebär att hela länet ska ha en trygg, rättvis och jämlik sjukvård. Nedan är våra viktigaste förslag:
– De vårdköer och överbeläggningar som finns måste jobbas bort.
– Vi vill att det ska ges fler karriärvägar för dem som jobbar inom vården. Bättre löneutveckling för specialistutbildad vårdpersonal.
– Oavsett var du bor ska du kunna lita på att ambulansen kommer när olyckan är framme, ambulanser och akutvårdsplatser i hela länet.
– Patienten ska alltid stå i fokus och vi vill ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens.
– Länet har i dag tre akutsjukhus som vi vill fortsätta att utveckla och Norrlands universitetssjukhus ska vara Sveriges bästa.
– Minst en väl fungerande hälsocentral eller sjukstuga i alla kommuner.
– Återinföra akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulans i Åsele

 

Genom att klicka – här – kan du läsa Moderaterna i Västerbottens valmanifest och läsa mer om hur vi vill utveckla och förbättra sjukvården i länet.

Vårdförbundare föredrar Moderaterna

Av , , Bli först att kommentera 3

vårdförbundet

I en undersökning inför landstingsvalet som fackförbundet Vårdförbundet gjort visar på att flest av deras medlemmar valt att kandidaterna för Moderaterna. Detta tätt följt av kristdemokraterna och socialdemokraterna på en tredjeplats. Känns kul att vårdförbundare föredrar moderaterna och på så sätt väljer att kandidera för partiet. På våra landstingsvalsedelar återfinns några av dessa kandidater.