Alla jobb behövs en bättre sjukvård – budgetdebatt

Av , , 2 kommentarer 2

I går var det fullmäktige där plan och budget för 2018 skulle antas. Det blev en lång och tuff debatt där tydliga skiljelinjer framkom på vilket sätt de olika partierna vill göra sjukvården bättre och att den kommer fler till del. Fokus kom att hamna på de allt växande vårdköerna, hur primärvården måste stärkas, hur personalen ska kunna utvecklas samt hur vårdkedjorna bättre ska hänga ihop. Här nedan är det anförande som jag höll:

 

Ordförande

Ledamöter

Åhörare

 

Svensk sjukvård är bra. Sjukvården i Västerbotten är inom flera områden bättre tack vare vårdens fantastiska medarbetare. Ännu bättre kan det bli med en politik som tar tag i de riktigt stora utmaningarna med de kraftigt växande vårdköerna, medarbetarnas känsla av att inte räcka till och jobba med de arbetsuppgifter de utbildade sig för, hur den nära vården kan stärkas samt hur de mest sjuka äldre ska få en värdig vård och omsorg.

 

De rödgröna har aldrig förr delat ut så många kölappar till vård som nu. Köerna har vuxit dramatisk. I mars 2013 var det 1375 medborgare som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar. Nu är siffran 5162. En oacceptabel försämring. Du ska få vård när du är sjuk, inte än kölapp. Därför föreslår vi 22 miljoner extra till att minska Sveriges längsta vårdköer, inte minst den inom barn- och ungdomspsykiatrin.

 

Vi moderater upplever en allt växande frustration och stress bland vårdens medarbetare. Vi ser att samvetsstressen tilltar. Vi ser även att allt fler medarbetare vill kunna utvecklas mer på jobbet. Tyvärr är det för få karriärvägar och vidareutbildningsplatser. Därför satsar vi 25 miljoner kronor i en förbättrad arbetsmiljö och fler karriärvägar och utbildningsplatser för alla yrkesgrupper.

 

Fru ordförande

 

Vi moderater vill genomföra en närdvårdsreform. Den ska stärka den nära vården. Vården måste komma närmare patienterna, allra främst genom satsningar på mobil hemsjukvård, utskrivningssköterskor och ökade resurser på länets hälsocentraler.
Vi måste påbörja ett förändrat synsätt för de vi kallar patienter. Gruppen patienter är lika skilda åt som befolkningen i övrigt. Det finns massor av patienter, eller snarare medborgare, som kan och vill ta ansvar för sin egen vård. Det avlastar och skapar tid och resurserna för gruppen mest sjuka äldre. En grupp som bollas runt i systemet utan att någon tar ett helhetsansvar.

 

Vården blir måste bli sömlös utan mellanrum, särskilt för gruppen mest sjuka äldre.  

Fru ordförande

Även om det handlar om en multisjuk patient eller en relativt frisk patient har alla det gemensamt den strävan att få leva ett liv med en god hälsa och få bra vård trots sin sjukdom. Det värderar vi högt. Samtidigt finns olika

prioriteringar om vad som är viktigast just för mig, vad som gör att mitt liv rikt och värt att leva.

 

Med utgångspunkt att alla patienter har olika behov fungerar det inte det vårdutbud som erbjuds är organiserat utifrån olika stuprör. Vården måste hänga ihop och finnas där för just mina behov. För Moderaterna kommer patient först, inte systemet, strukturer eller bevarande av vårdens stuprör.

 

Sammantaget vet vi, även om vi inte pratar om det särskilt ofta, att det enda som kan garantera en god och trygg sjukvård är att fler människor jobbar. Bara då ökar skatteinbetalningar till landstinget. Höjda skatter slår mot jobb och konkurrenskraft. Arbetslinjen är den viktigaste garanten för en god och skattefinansierad hälso- och sjukvård.

 

Vi i moderaterna vill ta ansvar för att utveckla en bra sjukvård så att den blir bättre, inte minst för de mest sjuka äldre. En sjukvård utan långa vårdköer och en personal som kan känna att de räcker till. En vård som finns där när jag behöver den. En sjukvård att lita på.

 

Avslutningsvis

Bifall till moderaternas förslag till landstingsplan med budget, skattesats samt särskilda yrkanden.

Omg 2

Fru ordförande

Ledamöter

Åhörare

 

Peter Olofsson kritik mot Moderaternas budgetförslag kring skattenivå är tämligen tramsig. Det är brukligt att man i ett seriöst budgetarbete utgår ifrån samma budgetförutsättningar. I samma logik varför har socialdemokraterna i regeringsställning inte avskaffat de fem införda jobbskatteavdragen som de vid varje givet tillfälle arbetade emot? Låt oss lämna den debatten.

 

Vad gäller att alliansen har fyra olika förslag var det något vi tydligt deklarerade att så skulle vara fallet även i år. Vi sa även tydligt att vi ska möta väljarna med ett gemensamt valmanifest. Hur är det på er sida, kommer ni i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gå till val på ett gemensamt valmanifest – kan vi få reda på det redan idag?

 

Fru ordförande

En nyhet för i år är att Sverigedemokraterna kommit ut som ett tydligt vänsteralternativ i och med att som enda parti driva en skattehöjning. Jag hoppas att han kommer att trivas i samma båt som Liselott, Peter och Robert. Hoppas att det är ömsesidigt. Med risk för att båten kommer att kantra vill jag ändå önska er lycka till på färden.

 

Däremot det som bekymrar på riktigt är att på denna båt är Peter Olofsson kapten. En kapten som saknar såväl karta som politisk kompass.

 

Trots alla mörka moln som tonar upp sig på himlen fortsätter färden rakt in i stormens öga. Lika mycket som de styrande blundar inför det blundas det inför sjukvårdens stora framtida utmaningar.

 

I majoritetens förslag till budget saknar jag förslag på hur sjukvården kan bli bättre och komma fler till del. Med en tydlig kompassriktning med en politik för framtidens hälso- och sjukvård i världsklass tillför vi moderater över 300 miljoner kronor till vården. En kursändring som sätter patienten i centrum.