M-valmanifest: En vård utan köer är möjlig

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har jag presenterat Moderaterna i Västerbotten valmanifest för landstings/regionvalet. Valet viktigaste fråga är tydligt för Moderaterna – vårdköerna ska bort!

Här nedan återfinns det pressmeddelande som gick ut till media tidigare idag:

Pressmeddelande 180528: M-valmanifest: En vård utan köer är möjlig

Moderaterna i Västerbotten presenterade idag sitt valmanifest för landstings/regionvalet. De presenterade de fem viktigaste områdena, men vilket huvudfokus M har i sjukvården är tydligt. För Moderaterna är att få bort vårdköerna som de anser är valets viktigaste fråga. De vill bland annat införa en ny och tredubblad kömiljard för att korta köerna.

– Vårdköerna har fördubblats under den här mandatperioden trots de höjda skatterna nationellt som lokalt. Det är ett stort politiskt misslyckande. Tyvärr är Västerbotten ett av de län som vårdköerna är som allra längst. Vi vill få bort det långa vårdköerna så att länets medborgare får vård i tid säger oppositionsrådet Nicklas Sandström (M).

Utöver vårdköerna presenterade M fyra andra huvudområden som man pekar på måste lösas i valmanifestet.

Genom Moderaternas nya strategi om att bli Sveriges bästa arbetsgivare inom sjukvården med en rad förslag som generell höjning av OB-tillägg, fler karriärvägar inom fler vårdyrken, se över arbetsscheman med mera ska man lösa vårdplatsbristen och minska byråkratin för sjukvårdens medarbetare. Då menar de att vi kommer åt vårdplatsbristen på länets sjukhus så att patienterna inte behöver få vänta på vård.

– Vi ska komma till rätta med personalflykten. Vi vill se mer patientarbete och mindre byråkrati. Vi måste ta ett omtag i personalpolitiken med ett batteri av nya åtgärder, säger Sandström (M).

En klassisk moderat fråga i sjukvården presenterades också och det var mer valfrihet. Man lyfte Barn- och ungdomspsykiatrin som en prioriterad del av sjukvården att introducera valfrihet, med hänvisning hur illa det är ställt det är säger Sandström.

Avslutningsvis vill Moderaterna också se en förstärkt primärvård med en patientansvarig läkare.

– Vi ser att gruppen mest sjuka äldre skickas runt i vården idag till stort lidande och höga kostnader. Mycket av det skulle kunna lösas med en ledning som prioriterade primärvården lokalt som nationellt avslutar Sandström (M)

– Vi vet att vården behöver mer resurser för att klara de framtida utmaningarna. Därför satsar Moderaterna 6,1 miljarder till sjukvården. För Västerbotten innebär det ett välkommet tillskott på 158 miljoner. Till det föreslår vi en ny uppdaterad kömiljard som omfattar 3 miljarder.

Fysioterapeuters utvecklade roll i vården – besök i vården

Av , , 3 kommentarer 5

Förra veckan fick jag möjlighet besöka fysioterapeuten (sjukgymnasten) Mathias på Mariehems hälsocentral. Han berättade om det mycket viktiga arbete som fysioterapeuter gör och hur deras yrkeskunnande har utvecklats de senaste åren med ett allt större ansvar och möjlighet att ge avancerad vård.

Mathias gav exempel på hur nya arbetssätt där han hade möjlighet att skicka en röntgenremiss. Han framhöll att erfarenhet visar på att när fysioterapeuter fick ansvara blev det färre ”onödiga” remisser. Det avlastar såväl röntgen som läkartid. Ett annat exempel var att de gav kortisonsprutor till patienter som hade behov av det vilket förut var en läkaruppgift. En annan uppgift som skulle gå att utveckla mer var bedömning av arbetsförmåga som fysioterapeuternas yrkeskunnande kunde göra mycket mer.

Det blev ett mycket lärorikt och uppskattat besök så ett riktigt stort tack till Mathias!

Sjukvårdens digitala system håller inte måttet

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är i alla fall rubriken på en nyligen publicerad doktorsavhandling från Skövde. Författaren Hanife Rexhepis framhåller att dagens informationssystem inte förenklar arbetet med att samla in och värdera information tillräckligt bra. Sedan är det inte sällan krångligt att överföra patientinformation från den elektroniska patientjournalen över organisationsgränserna, vilket påverkar kvaliteten på de beslut som fattas.

Jag kan bara instämma i den bilden utifrån mina erfarenheter av hur vården fungerar och i synnerhet vårdens digitala beslutsystem. Dagen system är i mångt och mycket en kvarleva från början av 90-talet då pärmhanteringen digitaliserades. Ljuset i tunneln är att Västerbotten tillsammans med andra landsting är på gång med en ny stor upphandling av ett nytt vårdinformationssystem. Förhoppningsvis kan beslut om detta tas efter sommaren.

Lika för alla – en bra ideologisk inramning av valrörelsen

Av , , Bli först att kommentera 5

I fredags och lördagens genomfördes Moderaterna stora Sverigemöte med 2400 deltagare som samlades i Göteborg. En mycket inspirerande och rolig tillställning. För min del så fick jag lite oväntat även möjlighet att kommentera Moderaternas ideologiska inramning av valrörelsen på Rapports nyhetssändning. En ideologisk inramning som sätter fokus på allas lika rättigheter, skyldigheter samt möjligheter.

Här finns en klassisk konflikt mellan å ena sidan vänstern som tänker lika för alla = samma utfall/likadant för alla och å andra sidan en liberal/liberalkonservativ grundsyn där lika för alla = samma spelregler för alla. En klok, välavvägd och bra inramning som sätter fokus på rätt saker.

Det är med inspiration jag känner att vi kan möta väljarna med den inramningen av valdebatten!

Se valfilmen här:

 
Lika för alla
 

 

 

 

 

Cancerpatienter ska inte behöva dö i vårdkö

Av , , Bli först att kommentera 5

Skriver i dagens Folkbladet om det brutna S-löftet till cancerpatienter.

Nyligen skrev media om en patient som tvingats vänta fyra månader på en operation och avled senare av sin cancersjukdom. Oacceptabelt lång tid, anser Inspektionen för vård om omsorg (Ivo), som nu riktar skarp kritik. Moderaterna delar Ivo:s skarpa kritik.

Socialdemokraterna hade som vallöfte att ingen patient med cancer skulle behöva vänta längre än fyra veckor på en behandling. Tyvärr är verkligen långt ifrån så. Vi kan konstatera att allt för många får vänta allt för länge.

Moderaterna vill få bort de långa vårdköerna. Det behövs en ny nationell cancerstrategi med tydliga mätbara kvalitetsresultat, fokus på korta väntetiderna samt en långsiktigt hållbar personal- och kompetensförsörjning. På länets sjukhus måste arbetsmiljön bli bättre så att det går att öppna upp fler vårdplatser. Cancerpatienter måste få vård – inte en kölapp.