Kategori: Verksamhetsbesök

Digitalt språng i regionen under pandemin

Av , , Bli först att kommentera 3

Vad trevligt och inspirerande det är att komma ut på verksamhetsbesök igen. Under gårdagen har jag besökt eHälsan där vi resonerat om kommande digitaliseringsstrategi, de tjänster som finns idag och är på gång samt arbetet med automatisering samt nyttorealisering av det som förs in i hälso- och sjukvården. Att pandemin gett ett digitalt språng på digitaliseringen gavs det många exempel på, till exempel på hur många fler möten och vårdbesök som nu görs digitalt istället för genom fysiska träffar.

Det var ett mycket givande och lärorikt studiebesök!

Bli först att kommentera

Därför ska du rösta på moderaterna i landstingsvalet

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag är det val. Din röst är otroligt viktig och helt avgörande. Moderaterna söker din röst för att kunna få ett nytt politiskt ledarskap i Sverige, Västerbotten och alla de kommuner som vi inte styr i. Vi moderater går till val med en samlad politik för att göra Sverige till ett bättre land.

När det gäller sjukvården i länet behövs en rad olika politiska åtgärder. Västerbotten har till stora delar en väl fungerande hälso- och sjukvård som till viss del är världsledande. Det finns flera stora utmaningar med kraftigt växande vårdköer, stress bland medarbetare, byråkrati, vårdplatsbrist och en primärvård som inte räcker till. Det måste åtgärdas.

Moderaterna har en politik för en skattefinansierad sjukvård av hög kvalitet som finns i hela länet med tre akutsjukhus utan vårdköer. Vi vill ta tillvara medarbetarnas engagemang och kompetens. För oss ska patienten alltid vara i centrum och få en vård utan köer.

Vi tar kampen för vården. Vi vill att du ska känna dig trygg om du blir sjuk. När du blir akut sjuk ska du veta att en ambulans kommer i tid. Du ska veta att du får bästa möjliga sjukvård av högsta kvalité när du behöver den och utan att hamna i en vårdkö. Vi moderater har inte alla lösningar på sjukvårdens problem men vi har en genuin vilja att diskutera och ta till oss goda förslag om hur vården ska bli bättre och komma fler till del.

Moderaterna söker tillsammans med partierna i Alliansen förtroendet att ta över styret av hälso- och sjukvården i Västerbotten.

Våra prioriterade valfrågor:

1. Vårdköerna ska bort!

Vårdköerna har fördubblats de senaste fyra åren. Vi vill införa en ny och sammanhållen kömiljard för att korta köerna. Du ska få vård när du behöver det utan väntetider.

2. Åtgärda vårdplatsbristen – fler vårdplatser

Det behövs fler vårdplatser med rätt utbildad personal på länets sjukhus för att kunna ge en bra vård utan köer.

3. Mer patientarbete mindre byråkrati

Mindre byråkrati ger mer vård. Fler beslut ska fattas av proffsen i sjukvården och färre av politiker. Sjukvårdens medarbetare ska få jobba med rätt saker.

4. Valfriheten ska öka

Vi vill ge mer valfrihet och inflytande till patienter och vårdens medarbetare. Självbestämmande måste öka och det nära ledarskapet stärkas.

5. Förstärkt primärvård med patientansvariga läkare

Gruppen mest sjuka äldre skickas runt i vården idag till stort lidande och höga kostnader. Vi vill ge alla en vård med fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam.

 

Nu tar vi tag i Sjukvården i Västerbotten!

 

Bli först att kommentera

25 miljarder mer till sjukvården med (M)

Av , , Bli först att kommentera 1

I Moderaternas vårdagenda föreslår vi reformer för att korta vårdköerna och höja vårdens kvalitet. Totalt omfattar reformerna 24,8 miljarder kronor under nästa mandatperiod.

Sverige ska ha en trygg och tillgänglig vård. Den svenska hälso- och sjukvården håller ofta hög medicinsk kvalitet och har medarbetare som gör fantastiska insatser, dygnet runt. Men det finns också problem att ta tag i. Ett av de mest akuta problemen är att vårdköerna har fördubblats sedan Stefan Löfvens regering tillträdde. Inom cancervården får bara hälften av patienterna vård i tid.

– Köerna måste kortas. Därför avsätter vi nu en halv miljard kronor om året för att korta cancerpatienternas väntetider, inom ramen för kömiljarderna. Vi vill också uppdatera den nationella cancerstrategin. Totalt handlar det alltså om drygt en miljard kronor årligen till cancervården, sa Ulf Kristersson.

Andra viktiga delar av Moderaternas vårdagenda är att bygga ut den nära vården genom en nationell primärvårdsreform och att ge de patienter som vill möjlighet till en fast vårdkontakt. Vårdkedjan mellan mödra-, förlossning- och eftervården ska stärkas. För att förbättra patientsäkerheten behövs ökad koncentration av den högspecialiserade vården. Därutöver krävs effektivisering av vården genom ny teknik och digitalisering, samt bättre villkor för vårdens medarbetare.

– Moderaterna vill lösa de problem som finns i vården, på både kort och lång sikt. Man ska kunna lita på att hälso- och sjukvården finns där när man väl behöver den, avslutade Kristersson.

Ulf Kristersson presenterade även en särskild satsning för att barn som drabbas av cancer och deras familjer ska få bättre stöd, såväl under som efter behandling. Det handlar till exempel om stöd från psykolog eller kurator. Totalt ska 60 miljoner kronor årligen fördelas till Sveriges sex barncancercentrum.

Moderaternas vårdagenda:

  • Återinför förstärkta och utvecklade kömiljarder för att snabbt korta vårdköerna
  • Ny nationell cancerstrategi för att utveckla vården
  • Nationell primärvårdsreform med fast vårdkontakt
  • Trygg mödra-, förlossnings- och eftervård
  • Ökad koncentration av den högspecialiserade vården
Bli först att kommentera

Besök på Ålidhems hälsocentral

Av , , Bli först att kommentera 2

Under gårdagen besökte jag tillsammans med Vårdförbundets Martin Jonsson Ålidhems hälsocentral samt familjecentral. Det blev ett mycket intressant och lärorikt besök som kom att kretsa kring frågor kring primärvårdens roll, personalförsörjning, flytt tillbaka av primärvårdsjouren till sjukhuset samt den framgångsrika familjecentralens arbete.

Tack Ålidhem hälsocentral och Vårdförbundet för ett bra arrangerat besök. 

Bli först att kommentera

Fysioterapeuters utvecklade roll i vården – besök i vården

Av , , 3 kommentarer 5

Förra veckan fick jag möjlighet besöka fysioterapeuten (sjukgymnasten) Mathias på Mariehems hälsocentral. Han berättade om det mycket viktiga arbete som fysioterapeuter gör och hur deras yrkeskunnande har utvecklats de senaste åren med ett allt större ansvar och möjlighet att ge avancerad vård.

Mathias gav exempel på hur nya arbetssätt där han hade möjlighet att skicka en röntgenremiss. Han framhöll att erfarenhet visar på att när fysioterapeuter fick ansvara blev det färre ”onödiga” remisser. Det avlastar såväl röntgen som läkartid. Ett annat exempel var att de gav kortisonsprutor till patienter som hade behov av det vilket förut var en läkaruppgift. En annan uppgift som skulle gå att utveckla mer var bedömning av arbetsförmåga som fysioterapeuternas yrkeskunnande kunde göra mycket mer.

Det blev ett mycket lärorikt och uppskattat besök så ett riktigt stort tack till Mathias!

3 kommentarer

Sjukvårdens digitala system håller inte måttet

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är i alla fall rubriken på en nyligen publicerad doktorsavhandling från Skövde. Författaren Hanife Rexhepis framhåller att dagens informationssystem inte förenklar arbetet med att samla in och värdera information tillräckligt bra. Sedan är det inte sällan krångligt att överföra patientinformation från den elektroniska patientjournalen över organisationsgränserna, vilket påverkar kvaliteten på de beslut som fattas.

Jag kan bara instämma i den bilden utifrån mina erfarenheter av hur vården fungerar och i synnerhet vårdens digitala beslutsystem. Dagen system är i mångt och mycket en kvarleva från början av 90-talet då pärmhanteringen digitaliserades. Ljuset i tunneln är att Västerbotten tillsammans med andra landsting är på gång med en ny stor upphandling av ett nytt vårdinformationssystem. Förhoppningsvis kan beslut om detta tas efter sommaren.

Bli först att kommentera

Nya ambulanshelikopter i Västerbotten som är modernast i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag var jag på invigningen av den nya ambulanshelikoptern som är stationerad i Lycksele. Det är en helt ny mellanstor helikopter. Just nu räknas modellen som en av de modernaste ambulanshelikoptrarna på marknaden.

Jämfört med den gamla helikoptern gör dagens elektroniska instrumentering, digitalisering och automatisering det mycket säkrare på många sätt. Piloterna får ett helt annat stöd i svåra situationer och helikoptern är mycket säkrare vid start och landning, både vid sjukhus, hälsocentralen och på en väg.

Med den nya helikoptern är det också möjligt att leverera både el och värme, utan att rotorbladen snurrar. Något som i vissa situationer kan medföra livsfara för personer i närheten.

Helikoptern, en AW169, är utrustad med två kraftiga motorer som ger bästa möjliga prestanda, driftsäkerhet och miljöhänsyn. Kabinen är stor och rymlig med ett ljust och verksamhetsanpassat vårdutrymme, med ett lågt golv för att göra smidiga patientlastningar möjliga. Det ger också bästa möjliga arbetsmiljö för besättningen ombord.

Stationeringsort har hela tiden varit Lycksele, där ett fullt utrustat akutsjukhus finns, med närhet både till kusten, inlandet och fjällvärlden.

Det känns otroligt glädjande att vi nu äntligen kan få den nya toppmoderna helikoptern på plats. Helikoptern är viktig för hela länet för att säkert och snabbt kunna transporterna och behandla patienter med livshotande tillstånd.

 

Fakta: Helikoptern är en Leonardo AW 169, har två motorer och har en maxhastighet av 260 km/h – 140 knop. Den rymmer sex personer; två piloter, en läkare, en sjuksköterska och två patienter och kan fullastad, med en totalvikt på 4 800 kilo, flyga i tre timmar.

Bli först att kommentera

Prao på MAVA

Av , , 2 kommentarer 7

Under förra veckan praoade jag på Norrlands universitetssjukhus medicinska akutvårdsavdelning (MAVA). Det blev ett mycket positivt återbesök på den avdelningen. Det var kul att se hur mycket bättre arbetsmiljön blivit där och nu var de till och med fullbemannade med sjuksköterskor. Jag hade möjlighet att följa med sjuksköterskan Pål som var relativt nyexaminerad. Han och hans kollegor gav deras bild av hur arbetet var. Det var påtagligt att det fanns problem med att hitta kvalificerade undersköterskor till avdelningen. Jag fick även höra hur arbetet fortlöpte med arbetet att vara en av tre innovationskliniker för att pröva nya metoder och arbetssätt.

 

Ett jättebra besök och ett stort tack till Pål och all personal som jag fick träffa under besöket!

 

 

 

2 kommentarer

Prao på cancercentrum

Av , , Bli först att kommentera 5

I veckan proade jag på Cancercentrum där jag fick ta del av arbetet i bedömningsenhet, inskrivningsteam, samverkan med kirurgen kring veckovårdsavdelning samt den patientnära vården. Det var väldigt glädjande att se hur positivt de lyckats förändra arbetssätt och skapat en god arbetsmiljö. En positiv nyhet var att de lyckats med bemanningen av sjuksköterskor. Cancercentrum var för stunden fulltaliga med sjuksköterskor, däremot fanns den en utmaning att rekrytera kvalificerade undersköterskor.

En mycket givande eftermiddag! Tack till Charlotta Hellström som planerade upp besöket samt all fantastisk personal jag fick träffa!

 

Bli först att kommentera

Prao och besök i Lycksele

Av , , Bli först att kommentera 4

I början av veckan besökte jag Lycksele. Under förmiddagen besökte jag helikopterverksamheten tillsammans med moderaternas kommunalråd i Lycksele Christer Rönnlund. Där fick vi information om vad som är på gång, bland annat den nya planerade helikoptern som ska vara på plats före påsk.

Efter lunch proade jag på två vårdavdelningar på lasarettet. Upplevde en mycket god stämning med stort framtidshopp. Visst finns det utmaningar. Ett av dem var de nybildade länsklinikerna där de upplevde att det blivit längre till den som faktiskt bestämmer.

Sammantaget en mycket bra dag i Lycksele!

Bli först att kommentera