Då behövs moderat politik i Sverige och Europa mot stöldligorna och terrorismen

Av , , Bli först att kommentera 1

Sverige behöver fler kloka moderater i Bryssel. Vi är det enda partiet som fullt ut förstår att EU inte ska vara ”smalare”, ”vassare”, ”rundare”, ”kortare” eller ”längre”. Utan att EU ska vara relevant. EU ska göra skillnad, fatta beslut och ha muskler på de områden där problemen är internationella och gränsöverskridande.

Som när Ryssland annekterar Krim. När de utländska stöldligorna rör sig över gränserna. När terroristerna slår till. Eller när det brinner i våra skogar. Då räcker det inte med bara svenska beslut. Då behövs ett EU som gör rätt saker på ett bra sätt.

Detta samtidigt som jakt, varg, snus och välfärdspolitik är saker som vi sköter bäst själva, här i Sverige. För oss handlar det om sakfrågor. Om att lösa samhällsproblem.

Då behövs moderat politik i Sverige och Europa mot stöldligorna och terrorismen. Mer kärnkraft, istället för kol och rysk gas, för att klara klimatet. En stram invandringspolitik som har koll på gränsen för att klara integrationen. Och en politik för företagande, frihandel och konkurrenskraft.

Allt detta kräver att vi gör rätt här i Sverige, och att vi tillsammans gör rätt i EU. Det behövs moderat politik här i Sverige. Och det behövs i Bryssel. Vi har alltid älskat Sverige, men samtidigt förstått att Sverige är en del av Europa och att vi blir bättre och starkare tillsammans med andra. Vi har sagt Ja till Europa sedan 1961. Det var Carl Bildt och tidigare moderata europaminister Ulf Dinkelspiel som ledde Sverige in i EU-medlemskapet. Andra var emot. Eller sa ”nja”. Vi var för.

Så gå och rösta på Moderaterna! Gör det idag eller på söndag, men gå och rösta. Och uppmana vänner och familj att göra samma sak. Påminn om att det är viktigt och att det spelar stor roll vem som sitter i Europaparlamentet.

Använd EU för att stärka sjukvården i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 1

Svensk sjukvård påverkas av det som händer i Europeiska unionen. Det visas med all önskvärd tydlighet i och med Brexit, som riskerar leda till brist på medicintekniska produkter då alla certifikat för produkterna som utfärdats i Storbritannien upphör när de lämnar.

EU är viktig för hälso- och sjukvården.  Vi vill att EU ska underlätta för samarbete i frågor där vi behöver hjälpa och stärka varandra över landsgränser men inte detaljstyra vår sjukvård. Hälso- och sjukvården utvecklas snabbt runt om i Europa. Vi behöver därför politiker i Europaparlamentet som underlättar för hälso- och sjukvården och betydelsen av vårdens utveckling i ett europeiskt perspektiv i stället för att lägga krokben.

Det europeiska samarbetet har underlättat arbete och studier utomlands. Det är ett projekt vill vi stärka. Idag väljer många svenskar att studera till läkare eller andra yrkesområden med vårdanknytning i andra EU-länder. Flera regioner har samarbeten med universitet i exempelvis Polen och Ungern där läkarstudenter kommer till Sverige och gör sin praktik. Förhoppningen är att de ska arbeta här efter avslutad utbildning. I tider av personalbrist i vården är det viktigt att Sverige kan rekrytera vårdpersonal utomlands.

Det är inte bara läkarna som rör sig över gränser, utan även sjukhusens utrustning. Vi köper mycket medicinteknisk utrustning från andra EU-länder och detta är en starkt växande marknad för Sverige som innebär stora möjligheter i potentiella kunder och patienter. Då behöver också den digitala tekniken hänga med. I Finland är det redan möjligt att gå till ett apotek i Estland och hämta ut läkemedel utskrivna elektroniskt av läkare i Finland. Inom ramen för EU-samarbetet behöver detta bli verklighet även i Sverige och vi behöver driva på möjligheten att ta del av även patientjournaler över gränserna.

I allt större utsträckning söker sig svenska patienter till andra vårdgivare, såväl inom landet som till andra länder. Det beror dels på att den regioner och landsting inte levererar vård och behandling i tid men också att patienternas medvetenhet om möjligheterna att söka vård i andra länder ökar. Vi behöver också komma till insikten om att sjukdomar är ett gränsöverskridande problem. Antibiotikaresistensen är ett hot som inte tar hänsyn till nationsgränser och vi behöver därför samarbeta för att lösa utmaningen. Mycket är redan gjort, särskilt när det gäller antibiotika för djur, men mer behöver göras. Varje år insjuknar över 400 000 européer i sjukdomar som antibiotikan inte biter på. Vi behöver inte bara ställa hårdare krav på EU:s medlemsländer, vi behöver också se till att resten av världen följer efter.

Det är därtill viktigt att Sverige är involverade i EU:s forskningsprojekt. Sverige är inom många områden världsledande, det är då rimligt att våra regioner är aktiva i att få forskningspengar.

Även om det kanske inte är hälso- och sjukvårdsfrågor som kommer att dominera valet till Europaparlamentet så är de fortfarande viktiga. EU ska vara relevant och vi ska samarbeta på de områden där EU kan göra skillnad. När det gäller att underlätta för såväl patienter som vårdpersonal är det europeiska samarbetet livsviktigt.
Micaela Löwenhöök (M)

Kandidat #6 till Europaparlamentet

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Vi ska göra Sverige och Europa tryggare

Av , , 1 kommentar 2

Den 26 maj står Europa inför ett vägval. Antingen kommer Europa gå mot mer av splittring och att samarbetet raseras inifrån – eller så håller vi ihop Europa och gjuter mod i samarbetet.

 

Moderaterna behöver din röst för att lösa samhällsproblemen som vi delar med övriga Europa.

 

Det handlar om att göra Sverige och Europa tryggare genom att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten och terrorismen. Satsa på mer av förnybar energi och kärnkraft för att rädda  klimatet. Se till att vi får kontroll över Europas yttre gränser och en fungerande invandringspolitik. Och lägga grunden för mer frihet, företagsamhet och framtidstro i Europa

Nu pågår valet till Europaparlamentet och Moderaterna hoppas på din röst. Läs mer här (https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2019-05/Valplattform%20FINALFINAL.pdf )