S har misslyckats att lösa krisen i Västerbottens förlossningsvård

Av , , Bli först att kommentera 5

S har misslyckats att lösa krisen i Västerbottens förlossningsvård. Sommarens stängning och julstängningen av BB i Lycksele samt att nästan en tredjedel av barnmorskorna, på förlossningen i Umeå, har sagt upp sig under ett år gör det tydligt.

Moderaterna vill:
✅ Satsa 12 miljoner kr mer på förlossningsvården i hela länet.
✅Bättre villkor för specialistsjuksköterskor under utbildningen.
✅Fler utbildningsplatser på barnmorskeutbildningen.
✅ Även barnmorskor måste kunna ta ut sin sommarsemester varje år.
✅Alla länets tre BB ska vara öppet året om, även under sommaren och över julen.

En särskild samordnare kräver vi tillsätts för att arbeta i nära dialog med personalen och de fackliga organisationerna för att lösa den akuta krisen. Partiet vill även att samordnaren ska beakta åtgärder som:
✅ Se över schema och arbetstidsförläggning.
✅ Möjligheter att använda läkarinsatser på olika sätt.
✅ Arbeta med flöden och i mindre grupper för att använda kompetensen så optimalt som möjligt.
✅ Vid behov bedöma om det krävs förstärkning av administrativa uppgifter, städning och andra stödfunktioner.
✅ Möjliggör rotationstjänstgöring. Andra regioner har framgångsrikt arbetat med olika former av rotationstjänstgöring. Det går att använda goda exempel och anpassa dem till Västerbottens förhållanden. Målet är fler barnmorskor till förlossningen.

Bli först att kommentera

Alliansen riktar skarp kritik mot hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S) efter revisionsrapport

Av , , 3 kommentarer 8

Pressmeddelande 220128: Alliansen riktar skarp kritik mot hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S) efter revisionsrapport

Allianspartierna delar revisionens mycket allvarliga kritik mot hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S).  Granskningen visar tydligt hur Danielsson uppsåtligen påverkat ärendeberedningen för att skönmåla och tillrättalägga ansvarig verksamhetschef för ambulanssjukvårdens beskrivning av hur allvarligt läget är. Vi delar revisionens kritik om att Danielssons agerande riskerar att strida mot grundlag och förvaltningslag. Dessutom anser vi att det är ett uppenbart avsteg från nämndens reglemente och rutiner för ärendeberedning. Revisionsrapporten framhåller att det framför allt var den politiska socialdemokratiska ledningen för regionen som agerat i ärendet för att förvanska bilden av ambulansverksamheten i Västerbotten, men även för att hindra länets medborgare och den politiska oppositionen att kunna utkräva ansvar. Sammantaget menar den borgerliga oppositionen att förtroendet för Danielsson i sin roll som ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden tagit skada.

Nu kräver Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna att åtgärder skyndsamt vidtas för att återställa förtroendet för ledningen. Framför allt måste Hälso- och sjukvårdsnämnden få den oredigerade rapporten på sitt bord. Utöver detta behöver nämnden vidta åtgärder för att bygga upp tilliten till beredningsprocessen av ärenden, se över rutiner för denna samt åtgärder för att komma till rätta med regionens tysthetskultur.

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L), gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare

 

 

3 kommentarer

8 månader i vårdkö gav men för livet

Av , , Bli först att kommentera 5

Västerbottningen skriver i veckan om Tore som fick vänta 8 månader i vårdkö som gav men för livet. Att jobba bort vårdköerna måste prioriteras högre i Västerbotten. Från Moderaterna är det högsta prioritet och en av våra viktigaste vallöften.

Bli först att kommentera

LO dopar S valkassa – din hjälp behövs

Av , , 4 kommentarer 9

Nu går LO in med rekordhöga 50 miljoner kronor till Socialdemokraternas valrörelse – trots att mer än varannan medlem sympatiserar med andra partier.

– Det är den absolut största satsningen någonsin, säger LO:s ordförande.

Sverige förtjänar en ny regering – och din hjälp behövs för att jämna ut oddsen mot mäktiga motparter. Varje krona räknas.

Tack!

Swisha 200 kr (eller valfritt belopp) till 123 427 37 44. Ange personnummer.
Webbgåva: www.moderaterna.se

4 kommentarer

Kärnkraft är klimatsmart

Av , , Bli först att kommentera 7

Flera länder runt om i Europa och världen planerar för att bygga ny kärnkraft, för att nå klimatmålen. Det borde Sverige också göra. Kärnkraft är klimatsmart!

Bli först att kommentera

En våldtäktsman ska inte kunna få högre skadestånd än brottsoffret!

Av , , 6 kommentarer 27
Kommer ni ihåg den dömde våldtäktsman som fick 840 000 kronor i skadestånd av skattebetalarna när det visade sig att han var minderårig och hade dömts till ett för långt straff? Nu visar Uppdrag granskning att passet som bevisade hans ålder kan vara falskt, något som Migrationsverket varnade för redan under domstolsprocessen, men som inte undersöktes vidare. Det är ett hån. Och det sätter fingret på ett systemfel i svenskt rättsväsende – den bristande respekten för den som far illa, ett bristande fokus på brottsoffrets rätt. Att svenska myndigheter så här vårdslöst hanterar så allvarliga fall som grov våldtäkt, riskerar i förlängningen att underminera medborgarnas förtroende för svenskt rättsväsende. Och det skadar rättsstatens legitimitet när domstolsbeslut baseras på material som andra myndigheter har larmat om ser ut att vara felaktiga, utan att den anmärkningen tas vidare. Så kan vi helt enkelt inte ha det. Rättsväsendet måste stärkas och brottsoffrets perspektiv måste uppvärderas. Varje medborgare ska kunna vara trygg i att de beslut som domstolarna fattar är i linje med gällande rätt, och att rättsliga påföljder står i proportion till medborgarnas moraliska uppfattning om brottets allvar. Det kommer en moderatledd regering att se till.
6 kommentarer

Dags för maktskifte i regionen!

Av , , Bli först att kommentera 6

Region Västerbotten har varit socialdemokratiskt styrt i över 40 år och problemen med ekonomi, en allt större och svällande byråkrati och administration, dålig personalpolitik och långa vårdköer har bara förvärrats.

Västerbotten behöver ett borgerligt maktskifte med följande reformer:
✅ 200 miljoner i satsningar för att korta vårdköer
✅ Satsa 12 miljoner kr mer på förlossningsvården i hela länet.
✅ En ekonomisk politik håller ekonomin i balans utan att ständigt höja redan höga skattesatser
✅ Öppna upp för fler privata aktörer och vårdval i regionen bland annat korta köerna inom BUP.

✅ Öppna ASTA-mottagningen igen
✅ Det ska löna sig bättre att utbilda och
kompetensutveckla sig och alla yrkesgrupper ska ha karriärvägar.
✅ Bättre löneutveckling för specialistutbildad vårdpersonal
✅ Bättre möjligheter att styra över sin arbetstid
✅ Fler betalda vidareutbildningsplatser
✅ Stora besparingar av administration och byråkrati och minska kulturinvesteringarna
✅ Extern genomlysning för besparingspotential av allt som inte är direkt sjukvård (en åtgärd Norrbotten sparat 400 miljoner på)

Bli först att kommentera

Bara en m-regering kan stoppa alla kommande (s)kattehöjningar

Av , , 7 kommentarer 4

Höjd skatt för den som jobbar. Höjd skatt för den som har ett hus eller bostadsrätt. Höjd skatt för den som sparar. Och sänkt skatt för den som inte jobbar. Det är att vänta om Socialdemokraterna får fortsätta styra.

I september röstar vi bort den här regeringen!

7 kommentarer

Den politiska regionledningen måste tåla att bli granskad, inte försöka mörklägga och tillrättalägga verkligheten

Av , , 5 kommentarer 8

Pressmeddelande 220112: Den politiska regionledningen måste tåla att bli granskad, inte försöka mörklägga och tillrättalägga verkligheten

Den bedömning som allianspartierna gör i dagsläget utifrån de uppgifter som framkommit i länsmedia gällande den så kallade ambulansrapporten är att det är en mycket allvarlig kritik som riktas mot hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S) samt hälso- och sjukvårdsdirektören Brita Winsa.

  • Det som fortsätter att framkomma i rapporteringen stärker bara bilden av att det är en ängslig och nervös politisk ledning som är mer mån om bilden av sig själva än få reda på hur det ser ut i verksamheten som de ansvariga för. Den som har makt måste tåla att bli granskad säger Nicklas Sandström, oppositionsregionråd (M)
  • Tyvärr är det ingen nyhet att saker tillrättaläggs, mörkas, filtreras eller skönmålas i samband med att ärenden och uppgifter presenteras för politiken. Åtminstone för oss i oppositionen, säger Ewa-May Karlsson, gruppledare (C).
  • De uppgifter som framkommit bekräftar bara vår känsla av saker tillrättaläggs. Vilka fler ärenden har fått den här ”formen” av intern beredning under denna mandatperiod? Säger Maria Lundqvist-Brömster, gruppledare (L)
  • När ansvarig nämnd inte får en samlad bild av verkligheten försvåras det demokratiska beslutsfattandet och även medborgarnas möjlighet till insyn. Är det så att den rödgröna majoriteten hellre prioriterar att försöka behålla makten än jobba för medborgarnas bästa? säger Hans-Inge Smetana, gruppledare (KD)

Uppgifterna från revisionsrapporten understödjer även det som tidigare rapporterats gällande regionens tysthetskultur. Nu när ansvarig verksamhetschef ville ge sin bild av läget så vill ansvarig ledning tysta ned chefen. Som vi framhållit tidigare krävs en rad åtgärder för att komma till rätta med denna destruktiva kultur som råder i regionen.

Frågan som är fortsatt obesvarad är hur är egentligen situationen inom ambulanssjukvården i Västerbotten? Den frågan behöver Hälso- och sjukvårdsnämnden få upp på bordet. Nämnden behöver även påbörja ett arbete med att återuppbygga tilliten till beredningsprocessen av ärenden samt se över rutiner för denna menar gruppledarna för den borgerliga oppositionspartierna.

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C), gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L), gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD), gruppledare

 

Detta skriver VK om idag, länk här.

5 kommentarer