S LOVADE ATT ALLA CANCERPATIENTER SKULLE FÅ VÅRD I TID – HÄR ÄR RESULTATET I VÄSTERBOTTEN

Av , , Bli först att kommentera 4

Ett av socialdemokraternas få vallöften för sjukvården förra valet var att ingen cancerpatient skulle behöva vänta för länge på en cancerbehandling i S-styrda landsting. Resultatet i Västerbotten är allt annat än tillfredställande.

 Moderaterna är beredd att omgående ta initiativ till en ny blocköverskridande nationell cancerstrategi med målsättningen att korta köerna för cancerdiagnoser!

Vi förslår också:
 En nationell och lokal ”kömiljard” för att korta köerna
 Bättre förutsättningar för medarbetarna som jobbar och sliter med cancerdiagnoser såsom minskad administrativ börda och mer självbestämmande

 

Det är helt enkelt helt oacceptabelt att lova väljarna något så konkret och sen misslyckas så totalt.

 

Källa: RCC Norr – Ledtider SVF, andel patienter inom maximal ledtid – 11 av 14 diagnoser

Tuff fullmäktigedebatt om årsredovisningen för år 2017

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag har årsredovisningen för år 2017 debatteras. Det blev en tuff debatt där det blev tydligt hur de styrande misslyckats med få bukt med de växande vårdköerna. Här nedan återfinns mitt inledningsanförande.

Årsredovisningsanförande
Fru ordförande
Ledamöter
Och Åhörare

Årsredovisningen för år 2017 bjuder på några ljusglimtar men framför allt några riktiga problem för kommande år. Om jag börjar med ljusglimtarna är det framför allt personalens fantastiska insatser i hela organisationen under föregående år. Utmärkelsen bästa universitetssjukhus är ett av många bevis på detta.

Förvisso blev resultatet på sista raden ett överskott. Allt bra så? Tyvärr inte. Hela förklaringen till att det är ett positivt resultat är att landstinget sålt värdepapper med vinst. Ett bra år på börsen men tyvärr inte ett lika bra år i verksamheten. Landstingens kärnverksamhet gör en avvikelse mot budget med hela 360 miljoner kronor. Primärvårdens underskott i förhållande till budget är 128 miljoner kronor.

Vi vet ju alla att goda tider inte varar för evigt. Vi vet ju att det är under de goda tiderna som man måste rusta sig för de sämre som kommer. Tyvärr blundar den styrande socialdemokratiska majoriteten inför detta. De har helt enkelt inte lyckats med sin uppgift att framtidssäkra vården för kommande års mycket tuffa utmaningar.

När de goda tiderna är över och börsen vänder nedåt kan det bli extremt tuffa och kortsiktiga åtgärder som kan vänta personalen och befolkningen med sämre vård och längre vårdköer. Det är inte önskvärt och något vi från Moderaterna vill undvika.

*** Fru ordförande

Vi måste våga prata om elefanten i rummet. Hittills har det gått bra men det kommer att bli mycket tuffare kommande år. Ni har alla sätt kurvorna på de demografiska förändringar som nu sker de kommande åren. Det är inte bara det att det blir allt fler som går i pension utan även att de som är kvar på arbetsmarknaden och jobbar blir allt färre.

Om det nu bara stannande där så var det en sak. Till det har vi nu en situation där de allt fler äldre har förväntningar om allt mer avancerad vård allt högre upp i åldrarna. Helt rimliga förväntningar i en välfärdsstat och efter att betalt en av världens högsta skatter i många år.

Det vi vet här inne är vilka utmaningar detta innebär. De vågar vi inte prata om. Det vi även vet som få vågar prata om är att detta inte går att möta med höjda skatter. Vi har redan världens högsta skatter. Att bara höja skatterna är och kommer inte att vara vägen framåt.

Vi måste faktiskt på allvar ta tag i vad vi vet är sjukvårdens stora utmaningar med att ingen tar helhetsansvar för våra mest sjuka äldre som bollas runt i systemet, vårdkedjor där människor faller emellan de organisatoriska mellanrummen, en digitalisering som går allt för långsamt samt en arbetsfördelning bland personalen som gör att en stor del av arbetstiden inte används för det som man är utbildad för. Häri finns all den potential till lösningar som krävs för att på ett rimligt sätt möta de problem som finns framför oss.

Det paradoxala är att vi sannolikt haft lägre kostnader om vi hade haft mer av den personal som vi saknar, jobbat bort köerna och dimensionerat primärvården utifrån det verkliga uppdraget som de har.

Fru ordförande

Vi ser att antalet privata sjukförsäkringar växer. Förtroendet för den samhällsbetalda vården möter utmaningar och i såväl förväntan som tillgänglighet. Det katastrofalas vårdkö-misslyckande som de styrande Socialdemokraterna är ansvarig för är självklart en bidragande orsak till detta.

Vårdköerna har fördubblats de senaste fyra åren. Det duger helt enkelt inte att mena på att vårdköer är skit som ansvariga politiker menar. Det måste till åtgärder och politisk handlingskraft. Tyvärr saknas detta.

Denna årsredovisning likt de som kom åren innan påminner oss om att vi inte längre kan blunda inför de problem som står inför oss. Det måste helt enkelt till en ny politik och en politisk handlingskraft som inte bara ser de problem vi står inför utan faktiskt vågar, kan och vill göra något åt detta.

***

Avslutningsvis: Bifall till upprättat förslag till årsredovisning med allianens särskilda yttrande.

Varför ska vi lita på Magdalena Anderssons nya vallöften?

Av , , 4 kommentarer 10

Socialdemokraterna lovade att inte höja skatten för vanligt folk. Istället höjde man skatterna med 60 miljarder kr. Socialdemokraterna lovade att korta vårdköerna. Istället har vårdköerna fördubblats såväl i Västerbotten som i hela landet. Över 10 000 cancerpatienter har tvingats vänta längre än längsta tillåtna kötid. Senast för två veckor sedan rapporterade lokalmedia om att en cancerpatient dog i vårdkön efter ha väntat över fyra månader.

Socialdemokraterna lovade att satsa på lag och ordning. Istället är polistätheten den lägsta på tio år. Magdalena Andersson har slösat bort högkonjunkturen. Finansministern har inte klarat av att fatta de tuffa beslut som krävts. Man har prioriterat bidrag och subventioner högre än polis och sjukvård.

Det är dags för en ny regering och ett nytt styre för sjukvården i länet.

Alliansens presenterar strategiska satsningar för öka tillgängligheten och korta vårdköerna

Av , , Bli först att kommentera 5

Sjukvården i Västerbotten står inför stora utmaningar med allt längre vårdköer, en ansträngd personalsituation och problem med ekonomin. Nu lägger Alliansen en rad strategiska satsningar för en bättre tillgänglighet såsom en lokal kömiljard, vårdval inom BUP och audiologi, fler vårdplatser och mer pengar till Hälsovalet för att stärka primärvården.

Under landstingsstyrelsen aviserade den S-styrda majoriteten att göra strategiska satsningar på 12 miljoner. Alliansen menar nu att det inte räcker och lägger 16 miljoner till för att klara nödvändiga omställningar i vårdens verksamheter samt göra vården mer tillgänglig.  

Sammantaget gör Allians för Västerbotten strategiska satsningar på 28 miljoner kronor för att stärka länets sjukvård, ge förutsättningar att kunna korta Västerbottens allt växande vårdköer, förbättra situationen för vårdens medarbetare.