Nicklas Sandström

Ålder: 41 år
Bor: Umeå
Utbildning: Fil.mag i statsvetenskap och fil kand i ekonomisk historia.
Politiska förbilder att hämta inspiration ifrån: Gösta Bohman, Ronald, Reagan och Margret Thatcher
Smultronställe: Sommarstugan utanför Täfteå.
 
 
Nicklas Sandström (M) 
Regionråd i opposition
Västerbottens läns landsting

Inlägg av Nicklas Sandström:

Bloggar av Nicklas Sandström