(M) Kräver plan för att hantera vårdskulden

Av , , Bli först att kommentera 2

Pressmeddelande 200803: (M) Kräver plan för att hantera vårdskulden

 

Följdverkningarna av coronapandemin är mycket tydlig när det gäller antalet patienter som behöver vänta på sin vård. Totalt väntar 6191 länsbor på att få sin operation/åtgärd (SKR juli). Vårdgarantin uppfylls endast till 43 procent. Västerbotten likt hela riket har en stor vårdskuld att hantera.

 

Nu kräver det moderata oppositionsrådet Nicklas Sandström en tydlig och utarbetad plan. Sandström menar att sådan saknas i dagsläget och behöver tas fram snarast.

– Planen behöver kartlägga exakt hur stor vårdskulden ser ut och vad som behöver göras för att få den att försvinna. Det enda rimliga är en köfri vård, säger Sandström

 

Sandström vill även se ny nationell kömiljard med start i höst. Han menar på att när den kom hösten 2019 fick det stor effekt.

– Från att köerna legat bland de sämsta i Sverige så på bara tre månader då kömiljarden kom på plats så förbättrades situationen kraftigt. De ekonomiska incitamenten från kömiljarden verkar ha fungerat precis som det var tänkt, säger Sandström (M)

 

Vidare vill han se att för att kunna hantera den uppskjutna vården att det etableras sjukvårdsregionala samarbeten och regionerna bygger också upp en nationell samverkan för vårdlotsar.

– Det handlar inte bara om den traditionella vårdkapaciteten, utan om att bygga hela vårdkedjor och nyttja digitaliseringens möjligheter, säger Sandström (M)

 

Andra förslag är att dra nytta av de förändrade arbetssätten som digitaliseringen medfört. Går det att nyttja distanskonsultationer i högre omfattning än tidigare. Det sparar både tid och resurser för personal och patienter.

 

Det är det enda rimliga på sikt för att få på plats en köfri vård, avslutar Sandström (M)

(M) säger nej till ett nytt administrativt hus

Av , , Bli först att kommentera 11

Pressmeddelande 200803: (M) säger nej till ett nytt administrativt hus

 

Regionstyrenstyrelsen beslutade 2016 att påbörja arbetet med ett nytt administrativt hus och 2018 beslutade fullmäktige att gå vidare med en projektering. Från Moderaterna sida var villkoret för att kunna gå vidare med arbetet att det skulle ge en totalt besparing för regionen och därmed mer pengar till vården.

 

Sedan beslutet togs har de ekonomiska förutsättningarna förändrats framför allt på grund av det årliga stora underskottet som medfört att regionen lånat allt mer pengar. Den ekonomiska situationen för regionen var riktigt tuff redan innan coronakrisen och har tyvärr inte blivit bättre nu. Kalkylen för ett nytt regionhus går inte längre ihop. Dessutom har behovet av andra mer prioriterade investeringar i vårdfastigheter i länet också förändrats med ett allt större behov av reinvesteringar. Sammantaget medför detta att Moderaterna därmed säger nej till ett nytt administrativt hus.

 

 

För mer information:

Nicklas Sandström