Replik i dagens VF: Hela länet förtjänar fortsatt god vård nu och även i framtiden

Av , , 2 kommentarer 6

I dagens Västerbottens Folkblad har jag inne ett debattsvar på Socialdemokraterna Peter Olofsson och Karin Lundström debattinlägg den 23/3. Till min replik finns även ett svar på några rader från de två. Efter ha läst deras svar så kan jag bara konstatera att svaret skrevs före de sätt mitt debattinlägg. För det bemöter inget av det jag hade skrivit.

 

Hela länet förtjänar fortsatt god vård nu och även i framtiden

De Socialdemokratiska landstingsråden Peter Olofsson och Karin Lundström försöker att motivera och förklara deras beslut till de stora besparningarna inom vården i ett debattinlägg (23/3). Behovet av att se över kostnaderna och ständigt jobba för en effektivare och kostnadseffektivare organisation har funnits länge.

Sett tillbaka på de senaste 20 åren har landstinget haft stora problem med sin ekonomi. Tyvärr sker uppvaknande allt för abrupt och därmed blir många av förslagen kortsiktiga och ska genomföras utan analys och konsekvensbeskrivningar. Ambulanser som utgör trygghet för så många ska bort tillsammans med grundläggande vård i inlandet. Vårdplatser för de mest sjuka äldre ska kraftigt minskas och primärvården ges nya stora åtaganden utan att några nya resurser tillförs.

Mest problematiskt i Olofsson och Lundströms inlägg är den bristande insikt de har sin egen förda politik och avsaknad av kunskap om Alliansens satsningar. Under åren 2006 till 2010 tillfördes kommun- och landstingen 38 miljarder i nivåhöjning av statsbidragen. Under 2011 tillfördes ytterligare 5 miljarder. Ingen regering har sedan början av 90-talet generellt räknat upp statsbidragen med pris- och löneutveckling något som skribenterna efterlyser. I deras nationella motförslag, som innehåller en frysning av statsbidragen, finns därtill totalt sett mindre pengar till sjukvården. Detta i och med att förslaget om att införa dubbla arbetsavgifter för unga något som en stor arbetsgivare landstinget i Västerbotten är skulle förlora 30 miljoner kronor.

För Moderaterna har behovet av en ny kursriktning varit tydlig det senaste årtiondet. Det tydligaste är och kommer fortsättningsvis att vara att ta ansvar för ekonomin och prioritera sjukvård framför annat. Det är den enskilt viktigaste för att kunna fortsätta erbjuda god vård med hög kvalité och god tillgänglighet. Med en långsiktighet i ekonomiskt ansvarstagande undviks tvära kast och panikåtgärder.

Landstinget behöver ett nytt ledarskap som kan möta framtidens utmaningar. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en trygg och skattefinansierad vård som tar sin utgångspunkt i en ansvarsfull politik som är långsiktig och prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Kortsiktighet och åtgärder i panik skapar inte trygghet och framtidstro.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Pressmeddelande: Hur stora är problemen med Sjuka hus för landstinget?

Av , , Bli först att kommentera 6

Pressmeddelande 120328: Sandström (M): Hur stora är problemen med Sjuka hus för landstinget?

Moderata oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström lämnade idag in en interpellation där han vill ha svar på frågor om hur stort problemet är med sjuka-hus-syndrom i landstingets lokaler och hur eftersatt underhållsbehovet är av lokalerna på länets sjukhus. Sandström säger att det är oroväckande att mer och mer personal har problem med lokalerna de jobbar i och att det oplanerade fastighetsunderhållet stigit lavinartat. Det är hög tid att dessa frågor lyfts upp i den politiska diskussionen för att få klarhet i hur stora problemen är menar Sandström.

Interpellationen kommer att besvaras av majoritetsföreträdaren, landstingsrådet Robert Winroth (MP), vid nästa landstingsfullmäktige den 16-17 april.

 

 

Interpellationen i sin helhet

Hur stora är problemen med sjuka-hus?

Under ett flertal år har underhåll och renoveringsbehovet prioriteras ned och stått tillbaka på landstingets lokaler. Ett enormt underhållsberg har skjutits framför sig med stora risker till kraftiga merkostnader då underhållsåtgärder måste ske senare då problemet blivit mer allvarligare. Inte minst syns det nu på kostnaderna för oplanerade saneringsåtgärder som stigit från en miljon per år till tio och en halv.

Sjuka-hus-syndrom blivit ett allt växande problem, allra främst på NUS, då mer och mer av personalen har haft problem med kliande ögon, rinnsnuva och besvär med lungorna. Avdelningar har fått evakuerats och saneras något som ställer till problem för patienter och personal.

Med hänsyn till ovanstående, ställer jag mina frågor till landstingsrådet ordförande Robert Winroth (MP):

1.    Hur stort är idag problemet med sjuka-hus-syndrom?

2.    Vilka åtgärder är planerade att vidtas för att lösa problematiken med sjuka-hus-syndrom?

3.    Hur ser behovet av fastighetsunderhåll ut för kommande år?

4.    Hur mycket skiljer sig behovet av fastighetsunderhåll jämfört mot planerad budget?

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

 

Hur mycket har landstinget egentligen sparat på den nya akutbilen?

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Samma modell som akutbilen
 
Västerbottens folkblad hade i lördagstidningen en illustrativ jämförelse mellan den nya akutbilen och en vanlig ambulans. I artikeln framgår även att landstinget ska betala 83 333 kr i månaden för att köpa tjänsten av Åsele kommun. Summan är rätt finurlig då den hamnar fyra kronor under en miljon. I vilket fall så lyfte aldrig artikeln skillnaden i totalkostnaderna mellan att ha en ambulans den nya akutbilen. Med inköp av nya bilar och att den nya akutbilen ska ha i stort sätt samma utrustning som en ambulans är frågan om det i slutändan inte blev betydligt dyrare än att köpa in en ambulans – eller ännu bättre haft kvar den från första början!
 
 

 

Årsmötesordförande för RFSL Umeå

Av , , 2 kommentarer 4

 
I går kväll var jag inbjuden att vara ordförande för RFSL Umeås årsmöte.  För en som inte har vana av föreningslivet så leder man själva förhandlingarna under årsmötet. Årsmötet väljer styrelse i föreningen och avhandlar punkter som ekonomi och rapport om föregående års verksamhet. Själva förhandlingarna flöt på riktigt bra och jag får önska den nya styrelsen stort lycka till i sitt arbete för kommande verksamhetsår.
 
Jag fick även möjlighet att berätta lite om det som sker i arbetet med att få landstingen i Norrland att förändra de diskriminerande reglerna för assisterat befruktning för homosexuella. Från moderaterna har vi lyft dessa frågor för att åstadkomma en förändring men än så länge utan framgång.

Åsele årets ambulansfria kommun?

Av , , Bli först att kommentera 9

Det råder fortfarande stora oklarheter i vad den nya akutbilen eller ambulansen är för något. Enligt uppgift är det en ambulans fast inte till dekalerna och kan inte heller passera hastighet- eller kommungränsen vid en utryckning. Men det finns en reservation med i beslutet att det ska råda "sunt förnuft". I praktiken skulle skulle det gå att tro att om det är en urakut utryckning så kommer såväl hastighet- och kommungräns passeras.

Då går det verkligen ställa sig frågan varför inte backa fullt ut och även byta namn från akutbil till ambulans?! Det är ju de facto en ambulans! Så Åseleborna får som de nyuppsatta vägskyltarna menar fortsätta vara årets ambulansfria kommun. Stora frågan är när Socialdemolraterna och miljöpartiet väljer att släppa på prestigen?

Vänstern kommer med svepskäl till lämnat samarbete med S och MP

Av , , 2 kommentarer 8

I dag skriver jag på VK-debatt tillsammans med mina Allianskollegor i landstinget och i riksdagen i en replik på Vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Maria Grips påståenden att det skulle ha varit borgerlig politik som orsakade att de hoppade av samarbetet med S och MP i landstinget. Deras skäl är inte mer än svepskäl för ren och skär populism.

 

Hela artikeln här nedanför:

Vänstern kommer med svepskäl till lämnat samarbete med S och MP

Landstinget i Västerbotten är i stort behov av att effektivisera och kostnadsreducera i verksamheten för att få en ekonomi i balans och för att kunna erbjuda god vård med hög kvalité även i framtiden. Genom att nya läkemedel och behandlingsmetoder ständigt utvecklas kommer det ständigt att finns behov av nya möjligheter till finansieringslösningar. Att i det här läget vara tvungna att lägga även ett stort sparpaket beror mångt och mycket på bristande ekonomiskt ansvarstagande från Socialdemokraterna under deras senaste 20 år vid makten i landstinget med stöd av Vänstern i de flesta stora budgetbesluten.

I en debattartikel (VK 9/3) menar Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och f.d. vänsterpartistiska landstingsrådet Maria Grip att det är på grund av Alliansregeringens politik som de valde att hoppa av sitt samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i landstinget. Om de har intalat sig själva att detta var skälet till avhoppet låter vi stå för dem, men minskade statsbidrag kan knappast vara ett av skälen. Ingen annan regering har tillfört kommun- och landstingssektorn så mycket resurser som Alliansregeringen.

Under åren 2006 till 2010 tillfördes sektorn 38 miljarder i nivåhöjning av statsbidragen. Under 2011 tillfördes ytterligare 5 miljarder. Ingen regering har sedan början av 90-talet generellt räknat upp statsbidragen med pris- och löneutveckling som Sjöstedt och Grip efterlyser. Det är ett lokalt ansvar att organisera och finansiera hälso- och sjukvården genom landstingsskatten. Med 20 år av misskötsel av ekonomin, felaktiga prioriteringar och kostnadsreducering kommer nu ett paket som slår ännu mer fel.

Den budget som fullmäktige beslutat för 2012 och som pekar ut besparingsmålen och åtgärderna där har även Vänsterpartiet stått bakom. Men då det kommer till att ta ansvar för budgeten och hoppar av med populistiska argument.
 
Alliansen i landstinget valde att prioritera att minska kostnaderna på administration, kultur, centrala anslag, lokaler och övrigt som inte har direkt med sjukvården att göra för att kunna finansiera och behålla inlandssjukvården. Med Alliansens förslag hade akutplatserna funnits kvar i de drabbade inlandsorterna, detsamma gäller ambulansen i Åsele.

Att som Sjöstedt och Grip hävda att vårdvalet skulle ha påverkat inlandssjukvården är ett märkligt påstående. Finansieringen av vårdvalet är knuten till varje enskild medborgare och inte till bostadsort. Däremot skulle det gå att angripa landstingets låga finansiering av primärvården, primärvårdens stora och tunga uppdrag och modellen för glesbygdsresättning vilka är frågor som vårt landsting själva beslutar om. Men Vänstern drev igenom nuvarande ersättningsmodell i Västerbotten trots att alliansen hade bättre förslag som skulle gynna primärvården framför allt i de glesa delarna i länet.
Landstinget behöver ett nytt ledarskap som kan möta framtidens utmaningar. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en trygg och skattefinansierad vård som tar sin utgångspunkt i en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Regeringen står för en trygg och ansvarsfull hantering av våra gemensamma skattemedel på riksplanet. Detta ansvarstagande saknas tyvärr i landstinget i Västerbotten. Det är upp till väljarna att fälla den avgörande domen i valet 2014.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

Edward Riedl (M)
Riksdagsledamot

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Riksdagsledamot

Maria Lundqvist-Brömster (FP)
Riksdagsledamot

Helena Lindahl (C)
Riksdagsledamot

Anders Sellström (KD)
Riksdagsledamot

 

Grattis Åsele?!

Av , , 8 kommentarer 5

 
Läser i pressmeddelandet från landstinget att det nu ska vara klart med en ny akutbil till Åsele som är detsamma som en ambulans. Jag kan faktiskt inte uttyda om det de facto blir en ny ambulans eller en större akutbil. Alltså om akutbilen är en ambulans. Jag hoppas på att så är fallet och därmed Åseleborna får tillbaka en av de mest grundläggande trygghetsskapande delarna av ett samhälle nämligen tillgång till god akutvård och att transport till den kan ske på ett patientsäkert sätt i form av en ambulans som är specialutrustad för det.  
 
Efter alla turer från Socialdemokraterna och Miljöpartiet där de försökte uppfinna ambulanskonceptet igen så är det tryggt för Åselebornas skull att det nu kommer en ambulans tillbaka. Jag tror på ett lyssnade ledarskap som faktiskt vågar ompröva beslut som blivit fel. Känns som det är en lång väg kvar på det från S och MP i Västerbotten.
 
 
 
 

Gör om, gör rätt?

Av , , Bli först att kommentera 7

 

I dag skriver VK om att Socialstyrelsen inte är nöjd med den riskanalys som Västerbottens läns landsting lämnat in i samband med alla besparingar med bakgrund av Projekt balans. Nu har jag inte sett riskanalysen då den inte har varit uppe på någon politisk dagordning så jag har svårt att uttala mig om innehållet. Kan däremot konstatera två saker. Det första är att om riskanalysen hade gjorts innan beslutet togs hade det till mycket stor sannolikhet sett väldigt annorlunda ut. Nu är riskanalysen gjort efter beslutet! För det andra kan det inte kunna ha varit lätt för de tjänstemän som skrivit fram riskanalysen då det finns så många brister i den analys som ligger bakom besparingarna på akutbilen i Åsele och vårdplatserna i Dorotea. Så från politiskt håll från Socialdemokraterna och Miljöpartiet hoppas jag nu att de väljer att göra om och göra rätt, inte minst utifrån det att Socialstyrelsen inte är nöjd med konsekvensbeskrivningarna.

 

Gästföreläsning för studenter på Statskunskap A

Av , , Bli först att kommentera 5

 
Igår gästföreläste jag på statsvetenskapliga utbildningens på Umeå universitets A-kurs på momentet Politik och förvaltning i Sverige och EU. Jag var inbjuden för att prata om kommun- och landstingspolitik. Jag har ju bakgrund dels som student på utbildningen och varit politisk tjänsteman i Umeå kommun och numera på landstinget. Så det ger en rätt bra bredd som var uppskattat hos studenterna. Det är andra året som jag bjuds in att gästföreläsa och det känns riktigt kul, stimulerande och utmanade att svara på bra och genomtänkta frågor från studenterna.

Träff med distriktsläkare

Av , , 1 kommentar 3

Igår bjöd läkarförbundet in samtliga partiers gruppledare för en träff med distriktsläkare kring situationen i primärvården. Träffen blev många gånger en beskrivning av vilket enormt uppdrag som åligger primärvården idag men även den frustration som finns över bristande resurser och känsla av att inte räcka till. Några av de delar som lyftes fram var de farhågor som finns kring de 15 000 nya besöken som ska flyttas över från sjukhusvård till primärvården utan att några resurser följer med. Lyfter just den frågan i en interpellation som jag lämnade in i måndags. Andra frågor som lyftes upp var situationen med staffetläkare, brist på ST-platser inom allmänmedicin, situationen i inlandet och även den registreringshets som upplevs till olika register. Det fanns mycket som vi politiker bör ta till oss från gårdagens träff. Inte minst de bristande resurser som lägger grunden för primärvårdens arbete. Från Alliansen har vi de senaste tre mandatperioderna föreslagit mer resurser till primärvården för att de ska kunna utgöra första linjen sjukvård.