Nationellt centrum för samisk hälsa

I tisdags den 10:e december beviljade landstingsstyrelsen en ansökan om att inrätta av ett nationellt samiskt hälsocentrum i Västerbotten skickas vidare till regeringen för att denna ska kunna följa de nödvändiga åtgärder som krävs för att få till stånd ett sådant centrum.

Samernas hälsosituation skiljer sig inte mycket från andra medborgare med undantag inom vissa hälsoområden. Främst handlar det om samer som sköter om renarna där forskningen har funnit en ökad ohälsa kopplad till arbetsförhållandena. Detta arbete har visat sig ge arbetsrelaterade olyckor och ett psykiskt påfrestning. Vidare har det konstaterats att renskötandesamer löper större risk att drabbas av ångest och depressioner och en överrepresentation när det gäller självmord än majoritetsbefolkningen.

Behovet av ett nationellt samiskt hälsocentrum har framhållits av flera olika organisationer och myndigheter under de senaste åren och den 11:e mars 2013 ställde sig också det samiska samrådet bakom ett initiativ om att landstinget i Västerbotten skulle ansöka hos regeringen om inrättandet av ett samiskt nationellt hälsocentrum.

Etiketter:

2 kommentarer

 1. Helena Siösteen

  Plockar man ut en tillräckligt liten population så kan man nog med den visa på avvikelser i sjukhälsotal och överrepresentation inom både ena och andra området. Enligt sametinget uppgår antalet samer som är renägare till 4600. Av dessa har ca 2500 rennäringen som huvudsaklig syssla. Källa: http://www.sametinget.se/1126

  Är det verkligen, med hänsyn till dessa små siffror, berättigat att inrätta ett samiskt nationellt hälsocentrum?
  Om man t.ex gjorde samma undersökning bland gruppen arbetslösa, kanske man skulle hamna på ännu högre siffror av ångest, depressioner och suicid utan att för den skull anse det vara berättigat att inrätta ett hälsocentrum för arbetslösa.
  Varför inte använda resurserna på sjukvård istället för konstruktioner av tveksamt värde?

  • Nicklas Sandström (inläggsförfattare)

   De rapporter som är framtagna har relativt stora grupper samer som sedan kan jämföras med normalvärden är för motsvarande indikatorer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.