En god tandvård i hela Västerbotten

Tandhälsan för vuxna i Västerbotten är god. Precis som i andra landsting finns det problem med tandhälsan för grupper som är socialt utsatta, en grupp som måste få större fokus i tandvården. Även bland barn och unga håller tandhälsan att försämras. Tandhälsan hos våra barn och ungdomar måste garanteras. Därför är det viktigt att tandvården fortsätter med sitt förebyggande arbete och tobaksprevention. Det behövs också ett brett arbete med att uppmärksamma unga på deras kostvanor och få dem att förbättra dessa som är en starkt bidragande orsak till kariesangrepp.

 

Det är viktigt att sjukvården och tandvården arbetar tillsammans för att främja goda kostvanor. Information når fram bättre när den upprepas av flera personer. Utvecklingen bland unga med en allt högre konsumtion av socker måste stävjas. Folktandvården ska fokusera på att främja en god tandhälsa. Det är viktigt att en god tandhälsa även säkerställs för våra äldre i länet.

 

Inom folktandvården ska ett utvecklingsarbete med att bolagisera verksamheten påbörjas vilket har gjorts inom andra landsting med gott resultat. Närhet och god tillgänglighet är framgångsfaktorer i en bolagiseringsprocess. Tandvården verkar på en konkurrensutsatt marknad och måste därför vara konkurrensneutral gentemot privata utförare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.