(S)-nej till Alliansförslag om hur sjukvården kan bli mer rättvis, trygg och jämlik i hela länet

I går på landstingsfullmäktige debatterades och togs beslut om budget för 2015-2017. Från Alliansen hade vi andra förslag och idéer om vad vi vill med sjukvården. Se tidigare bloggar från veckan. Jag argumenterade tillsammans med mina allianskollegor om våra förslag till hur vi vill göra sjukvården i länet mer rättvis, trygg och jämlik. Här nedan är mitt budgetanförande:

Budgetanförande 18 juni 2014
Fru ordförande
Ledamöter
Och Åhörare
Västerbotten har en väl fungerande hälso- och sjukvård – detta tack vare all den personal som varje månad, dag och timme gör allt för att ge god hälso- och sjukvård till länets medborgare.
Trots detta är det mycket som går att göra för att sjukvården ska utvecklas och bli mer trygg, rättvis och mer jämlik.
Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för en god sjukvård. Sjukvården har i år 1 136 miljoner kronor mer nu än 2006. I grunden handlar det om att Alliansen värnat arbetslinjen och det medfört att 250 000 fler människor har ett jobb att gå till. Tack vare Alliansens ansvarsfulla ekonomisk politik har välfärden aldrig haft så mycket resurser som idag.

Fru ordförande

När fler människor jobbar blir det ökade skatteintäkter. Det ger fler skattekronor till sjukvården i länet.

För att veta vart vi är på väg så är det viktigt att veta vart vi kommer ifrån. Vi har haft fyra turbulenta år med prestigeprojektet projekt balans med vårdplatsneddragningar på alla sjukhus. Neddragningar av akutvårdsplatser. Borttagande av ambulans i Malå och Åsele och minskade ambulansresurser i Robertfors. massiva protester i Skellefteå med Skellefteåuppropet med 35 000 namnunderskrifter emot den rådande politik som förs av majoriteten. Fjolårets folkomröstning om sjukvården i länet där 90 procent av dem som röstade gjorde det emot den politik som den rödgröna majoriteten står för.
Det går att ställa sig frågan hur mycket bättre sjukvården hade kunnat vara om det inte varit för de politiska felsteg som den sittande majoriteten gjort de senaste fyra åren.
Fru ordförande
Vad har vi för utmaningar framåt? Jag ser främst tre stora frågor som tydliga politiska besked måste ges, det är frågorna om: Personal, tillgänglighet och ekonomin.
Här finns de absolut största skillnaderna nu och inför valet i höst. Dels i prioriteringar men framförallt i det politiska ledarskapets vilja att åstadkomma ständiga förbättringar. Hur sjukvården ständigt kan bli bättre. Hur vi kan åstadkomma att patienten alltid är i centrum.
I det budgetförslag som Alliansen presenterar bygger vi det på den skattehöjning som majoriteten drev fram i höstas. De resurser som nu har tillförts är något som sjukvården har kunnat förhålla sig till. Vi bedömer inte att det finns något utrymme för någon skattesänkning inte heller behovet av någon skattehöjning i dagsläget. Detta är ställningstaganden som vi prövar inför varje nytt budgetår.

Alliansens förslag innebär kostnadsreduceringar på det som inte är direkt sjukvård. Vi måste få sjukvården att bättre att hänga ihop. Hur vårdkedjor ska fungera bättre, fokus på personalförsörjningen och en stärkt primärvård är de viktigaste delarna för att sjukvården kan bli mer kostnadseffektiv och ständigt utvecklas. Totalt satsar Alliansen 40 miljoner, 20 miljoner mer än majoriteten på primärvården.

Tyvärr klarar inte det S-styrda landstinget att få ut ersättning från kömiljarden en enda månad för operation/åtgärd under hela 2013 och under 2014.

Facit av fyra år till av s-styre är nu att Västerbotten är bäst i landet på att ha längst vårdköer. Vårdköerna är nu 20 procent längre än vid början av mandatperioden.

För att komma tillrätta med de långa vårdköerna föreslås i Alliansens budgetförslag att mer resurser tillförs för att jobba bort de långa vårdköerna. Totalt handlar det om en satsning på 30 miljoner.

De fyra akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele kommer att återställas med Alliansens budgetförslag.

I den budget som Alliansen lägger tar vi gemensamt ansvar för att få en sjukvård som blir mer rättvis, trygg och jämlik. Mycket är bra men mycket kan också bli mycket bättre med ett nytt politiskt ledarskap. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som tar ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i Alliansen mandatet att ta över styret av sjukvården. Vi vill att sjukvården ska vara rättvis, trygg och jämlik i hela länet.

Bifall till Alliansens förslag till budget samt särskilda yrkanden

Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.