Sveriges bästa sjukvårdsarbetsgivare

Stor konkurrens om blivande medarbetare måste mötas med aktiva åtgärder. Landstinget måste vara en attraktiv arbetsgivare för de redan anställda, för seniorer samt för kommande generationer. Med framtida behov av medarbetare måste Västerbottens läns landsting vara det självklara valet. Genom inrättande av en ungdomspanel som referensgrupp kan landstinget kartlägga och fånga upp ungdomars förväntningar på framtidens arbetsliv. Det är viktigt att Västerbottens läns landsting marknadsför sjukvården såväl nationellt som internationellt på alla vårdutbildningar och vid andra tillfällen där landstinget kan möta framtida medarbetare. Landstinget måste aktivt söka upp elever och studenter och presentera sig som en intressant arbetsgivare på alla vårdutbildningar. Det ingår givetvis i att vara en intressant arbetsgivare att ha ett professionellt innehåll och bemötande av studenter under praktisk utbildning i landstingets verksamheter. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla områden.

 

Vidareutbildning och kompetensutveckling ska löna sig, landstinget ska ha konkurrenskraftiga löner. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. För kommande åren måste resurserna öka för att stimulera vidareutbildning till specialistsjuksköterska. Landstinget är en stor aktör med kvinnodominerande yrken. Inom offentlig sektor är det tyvärr mycket vanligt med ofrivilligt deltidsarbete.

 

Andelen heltidsanställda inom landstinget ökar successivt och det är viktigt att utvecklingen fortsätter mot en högre tjänstgöringsgrad. Det ska vara en självklarhet att alla ska kunna få jobba heltid om de så vill det. Alla ska ha rätt att kunna försörja sig på sin lön. Heltidsarbete ska vara en rättighet och deltidsarbete en möjlighet. Det ska vara möjligt att kombinera familj och fritid och där är flexibla arbetstidsmodeller lösningen. Med en stark känsla av sammanhang och delaktighet skapas en hälsofrämjande arbetsplats och landstinget ska driva en personalpolitik som gör att landstingets medarbetare får ihop sitt livspussel. För att vara en attraktiv arbetsgivare för dagens anställda och kommande generationer måste en god arbetsmiljö erbjudas där personal ges tid för att utföra en god och säker vård samt får möjlighet till kompetensutveckling.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.