Lyxfällan med (S)-sjukvådspolitik

Lyxfällan med (S)-sjukvådspolitik

På Folkbladets ledarplats skriver Linda Westerlind (7/6) om att Landstinget är ingen himla realityshow. När TV3 verkar vara en källa för inspiration för ledarsidan på Folkbladet så tänkte jag tipsa om Lyxfällan som även den visas på denna kommersiella tv-kanal. Där får personer som hamnat i ekonomisk nöd tips och coachning för att få sin ekonomi i balans. Tips och coachning är precis något som Moderaterna och Alliansen gett med sitt budgetförslag.

Tipsen och coachningen som Moderaterna och Alliansen kommer med förslag på är hur sjukvården i länet ska bli mer rättvis, jämlik och trygg samt för att nå en ekonomi i balans. För idag är sjukvården inte rättvis när fler människor i dag behöver vänta på att få sjukvård än för fyra år sedan. Jämfört med för fyra år sedan är vårdköerna nu 20 procent längre.

Tyvärr klarar inte det S-styrda landstinget att få ut ersättning från kömiljarden en enda månad för operation/åtgärd under hela 2013 och under 2014. Situationen för Barn- och ungdomspsykiatrin är densamma där ungdomar med psykisk ohälsa måste vänta längst i landet på att få hjälp. Facit av fyra år till av s-styre är nu att Västerbotten är sämst i landet på att ha längsta vårdköer.

För att komma tillrätta med de långa vårdköerna föreslås i Alliansens budgetförslag att mer resurser tillförs för att jobba bort de långa vårdköerna. En del av dessa vårdplatser som återförs har sedan tidigare plockats bort under socialdemokraternas prestigeprojekt Projekt balans. I Projekt balans nedmonterades även delar av inlandssjukvården och dessutom avvecklades ambulanser. Sjukvården är idag inte jämlik i länet med den politik som bedrivs. Tryggheten ökar inte heller när ambulanser plockas bort.

I budgetförslaget som helt korrekt hänvisas till tillförs primärvården 40 miljoner, 20 miljoner mer än S-majoriteten. Att stärka upp primärvården är helt avgörande för att kunna klara av att få ekonomi i balans även på lång sikt, det handlar om att nyttja sjukvårdens resurser så effektivt som möjligt. Detta är helt avgörande för nå en ekonomi i balans. Vid första delårsrapporten gör sjukvården ett underskott med 40 miljoner och årsprognosen pekar på ett underskott på runt 120 miljoner

För få rätsida på ekonomin behövs en tydlig strategi som går ut på att vårdkonsumtion ska ske på rätt vårdnivå genom att bedriva vård på mest effektiva omhändertagandenivå. Det innebär att förskjuta exempelvis slutenvård mellan kliniker och poliklinisk vård till primär- och glesbygdsvård, ersätta läkarbesök med sjukvårdande behandling, utveckla glesbygdsmedicinsk vård, differentiera vårdinrättningar, utveckla nya vårdformer och vårdroller samt öka egenvården. sluta med undvikbara åtgärder i form av slutenvård, operationer, utredningar och läkemedelsbehandlingar. Effektivisera vårdens arbetsformer genom att bättre stödja medarbetarna, systematiskt se över arbetsprocesser, införa produktionsplanering och ett stimulerande utvecklingsarbete. Minskade kostnader sjukresor samt minska vårdskador, kvalitetsbrister, ökad patientsäkerhet och ökad vårdkvalité. Till det presenteras en rad förslag på att spara på sådant som inte är direkt sjukvård som till exempel administration, lokaler och tillfälliga projekt.

För precis som i TV3 Lyxfällan får coacherna gå in och ta över för att få rätsida på ekonomin. Från Alliansen vill vi inte efter valet i höst stå för de goda råden och tipsen utan faktiskt ta över ansvaret och styret. Efter valet i höst går det att få ett annat styre som står upp för en rättvis, trygg och jämlik sjukvård i hela länet.

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Publicerad i Folkbladet 20 juni.

5 kommentarer

  1. Harbebarbe

    Fast ni har ju ingen koll på konsekvenserna av erat eget budgetförslag! Ni har ju föreslagit att landstinget drar tillbaka sitt stöd på en och en halv miljon till Infomix, som är den verksamhet som ser till att människor syn, eller läs- eller språksvårigheter tar del av samhällsinformation. I fullmäktigedebatt sa ni att ni trodde att landstingets stöd till infomix var på ca 2 och en halv miljon istället och att om ni hade vetat att det var på en och en halv miljon, så hade ni inte föreslagit det. men lik förbannat drog ni inte tillbaka förslaget. vad håller ni på med? Man kan inte lita på seriositeten i de budgetsförslag som kommer från er! Har ni alls koll på alla siffror ni skriver in?

  2. Harbebarbe

    Men snälla människa, har du inte läst ditt eget budgetförslag? Ni föreslår på sidan 46 ett avskaffande av stödet till infomix – på 1,1 miljoner (inte 1,5 som jag sa förut – my mistake)! Sov du under fullmäktigedebatten, eller?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.