Sex timmars arbetsdag hotar vår gemensamma välfärd

Länets sjukvård är av mycket god kvalité på de flesta ställen. Vi har en stor respekt och beundran för den arbetsinsats som utförs dygnet runt till västerbottningen och norra regionens patienter av landstingets kompetenta personal. Det finns stora utmaningar inom hälso- och sjukvården, såväl nationellt som i Västerbotten. Från Alliansen ser vi att sjukvården i Västerbotten inte har personal för att möta sjukvårdsbehovet vare sig för västerbottningen eller norra regionens patienter. Landstinget har bristande tillgänglighet till primärvården och sjukhusvården vilket innebär att vårdköerna växer.

 

Denna debattartikel publicerades i lördagens VK.

 

Sex timmars arbetsdag hotar vår gemensamma välfärd

Alliansen har under lång tid presenterat och stått upp för andra idéer som vi vill prova för att komma till rätta med dessa utmaningar. Strategier för att stärka personalens möjligheter att påverka sin arbetssituation och känna en ökad delaktighet, möjlighet till bättre löneutveckling samt förstärkta möjligheter till fort- och vidareutbildning. Landstinget måste vara en god arbetsgivare för redan anställda, nya medarbetare samt uppmuntra seniorer att arbeta längre. Vi har presenterat satsningar på utökning av antalet vårdplatser, köbearbetning, stärkt primärvård, bättre möjligheter för vård i glesbygd samt åtgärder för att minska den allt mer växande psykiska ohälsan och i synnerhet hos våra unga.

 

Vi är beredd att se över de schemamodeller som finns samt minska den administration som finns bland vårdens anställda. En viktig åtgärd är att komma vidare med ett nationellt journalsystem som kan medföra att den patientnära tiden kan öka istället för onödig tid framför datorn. Det är några av alla de förslag som vi vill genomföra för att komma tillrätta med de utmaningar som finns inom sjukvården idag.

 

Till vår stora förvåning ser vi nu att den politiska rödgröna majoriteten i landstinget väljer att gå fram med förslag om ett införande av sex timmars arbetsdag med heltidslön. Ett förslag som vid sin första anblick kan tyckas behjärtansvärd. Nu är verkligheten något mer komplicerad än så och detta förslag skulle få enorma konsekvenser för sjukvården och vår gemensamma välfärd.

 

Politiker har ett ansvar att förvalta de gemensamma resurserna på bästa möjliga sätt. Att då gå fram med ett förslag som för landstinget i Västerbotten skulle innebära en kostnadsökning på 1,1 miljard är ansvarslöst. Det är betydligt mer än vad det idag kostar att bedriva all barn- och ungdomsvård, röntgen, cancervård, hjärtsjukvård, all provtagningsverksamhet samt neurosjukvård under ett år.

 

Något som gör förslaget än mer obegripligt är att landstinget och hela Sverige, har stor sjuksköterske- och läkarbrist. Att då tro att vi kan anställa ytterligare personal när vi ska låta den vi har gå hem två timmar tidigare varje arbetspass är en ekvation som inte går att få ihop. I valet mellan kortare arbetstid och högre lön, ställer vi oss bakom det senare. En högre lön gör skillnad hela livet, inte minst i pensionsåldern.

 

Ett argument som har förts fram är att sjukfrånvaron skulle minska. I början av 2000-talet genomförde näringsdepartementet en studie där en grupp offentliganställda fick sin arbetstid reducerad till 30 timmar per vecka med bibehållen lön samtidigt som en kontrollgrupp fick arbeta kvar under befintliga villkor. De som fick sin arbetstid reducerad upplevde mindre stress, sov bättre, var mindre trötta och tyckte generellt att det var en positiv upplevelse. Ingen effekt uppmättes dock på sjukfrånvaron. (Stressforskningsinstitutet 2010).

 

Arbete och välfärd hänger ihop, en koppling som de rödgröna tycks ha glömt bort. Allianspartierna vill skapa förutsättningar för att fler jobb ska kunna växa fram i länet. Den demografiska utvecklingen innebär att fler måste jobba längre för att Sverige ska kunna behålla dagens välfärd. Lösningen är verkligen inte att dela på de befintliga jobben. Fokus måste istället ligga på att skapa fler jobb för att människor ska ha ett arbete att gå till. Alla behövs ute i arbetslivet för att generera skattekronor till skola, vård och omsorg.

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Marianne Normark (FP)

Gruppledare

 

Birgitta Nordvall (KD)

Gruppledare

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kommentarer

 1. Lars Gidløf

  Hej

  Eftersom du ikke vågar ta in kommentarer så har du kanske inte rent mjøl i påsen?

  Jag har frågat dig verfør kan Toyota rækna hem ekonomin med 6 timmars arbetsdag,fler anstællda, mendans politikerstyrda områden inte kan det?

  Du skriver om att locka folk till sjukvårdsyrken, tror du inte 6 timmars arbetsdag kan locka folk mer æn 8 timmars arbetsdag?

  • Nicklas Sandström (inläggsförfattare)

   Hej!

   Anklagelsen om att jag inte skulle ha ”rent mjöl i påsen” känns befängt. Två stora skillnader mellan Tyota och offentlig sektor är dels att det är privat tillverkningsindustri kontra skattefinansierad verksamhet. Den andra är att jag är övertygad om att Tyota har betydligt lättare att rekrytera än vad landstingen har. Situationen är inte så att vi har ett överskott av läkare och sjuksköterskor varken i länet eller i Sverige. Kostnaderna för denna reform är 1,1 miljard. Jag har svårt att se vart dessa pengar ska komma ifrån.

 2. Gandalfdenvite

  6 timmars arbetsdag hotar inte alls välfärden, precis som välfärden inte hotas av att vi idag jobbar 8 istället för 10 timmar per dag! Datorisering och robotisering och… innebär att antalet arbetstillfällen minskar, samtidigt som befolkningen och därmed antalet jobbsökande ökar, så en anpassning av normalarbetstiden ör den enda fungerande lösningen mot arbetslösheten! Problemet är att främst Moderater egentligen inte alls vill se en minskad arbetslöshet eftersom detta skulle pressa upp lönenivåerna och tillgången på oavlönade FAS 3-slavar till Röda korset… skulle minska kraftigt, och färre skulle acceptera att jobba som RUT-finansierad städerska där kunden inte anser städning värd att betala för utan stora avdrag!
  Sveriges konkurrenskraft skulle öka kraftigt ifall normalarbetstiden anpassas till 6 timmar eftersom Sverige då skulle producera 12, 6+6, istället för 8 timmar per dag, och produkterna skulle vara felfriare då de tillverkats av piggare… personal, och innovationskraften ökar inte av att sitta inlåst på kontoret 8 timlar varje dag men innovationskraften ökar ifall fler medarbetares hjärnor arbetar för företaget!
  Den sänkta arbetstiden måste kompenseras med sänkt arbetsgivaravgift för alla oavsett ålder, och detta får samhället råd med tack vare den minskade arbetslösheten och minskade sjukfrånvaron plus ökade skatteintäkter då Sveriges konkurrenskraft och inhemska efterfrågan ökar kraftigt!

 3. Gandalfdenvite

  Allt färre kommer lockas till att arbeta inom sjukvården ifall inte sjuksköterskors ingångslöner höjs till 28 000 i månaden, samma nivå som för civilingenjörer, eller ifall arbetstiden inte kortas till 6 timmar per dag! Inom just sjukvården är 6 timmars arbetsdag extra självklart eftersom utmattad stressad sjukvårdspersonal fattar felaktiga beslut som kan få katastrofala konsekvenser för patienterna!

 4. Gandalfdenvite

  Om vi ska orka jobba när vi blir allt äldre så måste arbetstiden kortas, och för att arbetslösheten ska kunna minskas så måste arbetstiden anpassas till de allt färre arbetstillfällena på grund av datorisering o robotisering…! Att ett allt färre antal arbetar/stressar allt hårdare medan andra tvingas vara helt arbetslösa, eller oavlönade förnedrade FAS 3-slavar eller skattesubventionerade RUT-pigor, innebär inte alls att vi svenskar ”arbetar mer”!

  • Nicklas Sandström (inläggsförfattare)

   Att allt fler jobb utförs av robotar och maskiner är nog en naturlig del av utvecklingen. Därför är det av största vikt att vi kan bibehålla vår konkurrenskraft av kunskapsjobb.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.