Läkarna är eniga, privat drivna vårdcentraler fungerar bäst

Läkarförbundet har nyligen släppt en utredningsrapport för deras primärvårdsenkät 2015. Rapporten presenteras delvis något vi redan vet. Primärvården har idag stora problem, kanske främst, med personalförsörjningen. I rapporten menar man på att vi närmar oss ett läge i Sverige där primärvården inte kan garantera en godtagbar kvalitet över hela landet.

För Moderaterna i landstingets del har vi som förslag att bland annat inrätta en kriskommission för primärvården här i Västerbotten, som ett led i att kunna få ett nytt grepp om primärvårdens problematik i länet.

Rapporten fokuserar också på hur läkarna ser på sin arbetsplats och valfrihet i primärvården.

Rapporten visar en del uppseendeväckande resultat gällande privat drivna vårdcentraler.

 • 94 procent av läkarna som jobbar på privat drivna, ägarledda vårdcentraler, respektive 95  procent av läkarna hos Praktikertjänst, instämmer helt eller i stor utsträckning i att de skulle rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig.
 • 88 procent av läkarna på alla privat drivna vårdcentraler instämmer helt eller i stor utsträckning i att de skulle rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig.

  Andel är betydligt lägre på offentligt drivna vårdcentraler

 • 74 procent av läkarna på offentligt drivna vårdcentraler skulle rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig.


  Hur läkarna uppfattar vårdcentralernas möjligheter att erbjuda en fungerande fast läkarkontakt har en än större skillnad visar rapporten.

 • 80 procent av läkarna som jobbar på privat drivna, ägarledda vårdcentraler, respektive 86 procent av läkarna hos Praktikertjänst, är nöjda med förutsättningarna att erbjuda en fungerande fast läkarkontakt.
 • 73 procent av läkarna på alla privat drivna vårdcentraler är nöjda med förutsättningarna att erbjuda en fungerande fast läkarkontakt.


  Resultatet för offentligt drivna vårdcentraler

 • 45 procent av läkarna på offentligt drivna vårdcentraler är nöjda med förutsättningarna att erbjuda en fungerande fast läkarkontakt.
  Just tillgänglighet är oerhört viktigt, inte minst, för de mest sjuka äldre och patienter med kroniska sjukdomar. Tillgänglighet är också  något vi brukar sticka ut i negativ bemärkelse i  internationella jämförelser.

  En sista spaning i rapporten är i analysen som visar att höginkomsttagare visserligen generellt är mest nöjda med sin vårdcentraler. Men det riktigt intressanta är skillnaden i hur mycket mer nöjda patienter med låga inkomster är hos privat drivna ägarledda vårdcentraler och hos Praktikertjänst är än i primärvården i stort.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.