Utred vårdval för att lösa kökrisen i barn- och ungdomspsykiatrin.

Problembilden för barn- och ungdomspsykiatrin är välkänd och situationen har varit problematisk under flera år. Alliansen har idag lämnat in en motion om att utreda vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin för att lösa kökrisen i länet.

Nedan följer pressmeddelandet och motionen i sin helhet.

Pressmeddelande 160222: Alliansen i landstinget föreslår vårdval för att lösa kökrisen i Barn- och ungdomspsykiatrin

Situationen i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är ohållbar. Köerna har år efter år nått bottenplaceringar i landet. Alliansen i landstinget kommer att gemensamt lämna in en motion med förslag om att införa vårdval för att lösa köerna som är längst i landet. 

 

Alliansen säger följande i ett gemensamt uttalande:

– Det är inte en dag försent att ta itu med köerna i barn- och ungdomspsykiatrin i länet. Unga med psykisk ohälsa förtjänar att få vård i rimlig tid. Därför kommer vi lämna in förslag om att införa vårdval för att lösa de långa köerna. 

 

För mer information kontakta: 

 

Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15 

Marianne Normark (FP) 070 243 57 04 

Ewa-May Karlsson (C) 070-663 64 94 

Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10

 

 

Utred Vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin

Den psykiska ohälsan är den ohälsa som ökar mest i samhället, inte minst bland barn och ungdomar. Den psykiska ohälsan i barn- och ungdomsåren riskerar att fortsätta i vuxenlivet om man inte får hjälp. Därför är en tidig insats och en sammanhållen vård för dessa unga så oerhört viktig. Det ger bättre möjligheter att hantera livsproblem och minska risken för framtida psykisk ohälsa. 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västerbottens läns landsting har år efter år dragits med stora problem och är sedan månader tillbaka sämst i landet när det gäller tillgängligheten.

I SKL:s väntetidsdatabas (vantetider.se) går följande att utläsa, vårdgarantin på ett besök inom 30 dagar uppnår man endast i tre av tio fall under oktober månad 2015. I månad efter månad under året ligger Västerbottens läns landsting sämst till i landet. Genomsnittet av besök inom 30 dagar är i riket nio av tio fall. 

Psykiatrin är ett område där det är extra viktigt med ett ömsesidigt förtroende mellan patienten, anhöriga och behandlare. Om detta förtroende inte finns är det svårt att nå goda resultat. 

Den psykiatriska vården för barn och unga i länet bedrivs av kompetent personal men de räcker inte till då problemen funnits under lång tid.  Den bristande tillgängligheten inom barn- och vuxenpsykiatrin drabbar även anhöriga som får ta konsekvenserna av en vård som inte svarar mot behovet. 

Vårdval handlar i grunden om att stärka patientens egenmakt i vården. Genom ett vårdval öppnas det upp en möjlighet att som anhörig/patient att själv välja vart du vill gå för att få hjälp och stöd med psykisk ohälsa för barn och ungdomar. Detta medför en ökad mångfald och på så sätt en ökad tillgänglighet. 

Med anledning av detta yrkar vi att fullmäktige beslutar:

 

Att utreda vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.