Över 10000 i vårdkö är inte accetabelt

Insändare från Folkbladet:

Vårdköerna i Västerbottens läns landsting är allt för långa. För att komma till rätt med problemet krävs kraftfulla åtgärder.

Det finns stora utmaningar för sjukvården i länet, en av de största är de växande vårdköerna. I jämförelse med andra landsting ligger Västerbotten bland de absolut sämsta i landet. Den dåliga tillgängligheten gäller för slutenvård som primärvård.

Det är inte acceptabelt att över 10 000 västerbottningar (vantetider.nu, november 2016) måste stå i långa köer för att få vård i Västerbotten.

För att bryta den här utvecklingen krävs en rad politiska åtgärder. En är att återskapa kömiljarden som under alliansregeringens tid vid makten effektivt minskade vård­köerna.

Efter S/MP-regeringens avskaffande av kömiljarden har vårdköerna återigen vuxit kraftigt. En annan åtgärd för att stärka tillgängligheten och avlasta sjukhusen är att bygga upp en första linjens vård genom en stärkt primärvård.

Det krävs även åtgärder för den psykiatriska vården som också har stora problem med långa vänte­tider.

För gruppen multi­sjuka och andra personer med stora vårdbehov är en sammanhållen vård mycket viktig.

Om vårdflöden och vårdkedjor skulle hänga ihop bättre skulle det medföra att det går att minska onödigt lidande, få bättre vård samt spara resurser.

Moderaterna vill därför att vården för multisjuka äldre blir sammanhängande mellan sjukhuset, primärvården och kommunal vård och omsorg.

Det skapar förtroende för vården samt minskar de samlade väntetiderna samt gör att det går att undvika att patienter bollas runt mellan olika vårdnivåer och mellan kommun och landsting.

Den politiska S-majoriteten saknar i dag förslag på vad man vill göra för att minska vårdköerna för över de 10 000 västerbottningarna som väntar på vård.

Här krävs kraftfulla politiska åtgärder för att minska en av landets längsta vårdköer.

Nicklas Sandström (M)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.