Vi vill genomföra en närvårdsreform

Hälso- och sjukvården i Sverige präglas av sin sjukhustunga struktur. Mer vård behöver ges nära människor, på hälsocentral eller i hemmet. Detta är särskilt viktigt för de mest sjuka äldre och patienter med kroniska sjukdomar.

Vi kan också se att när det uppstår sviktsituationer i den nära vården t.ex. kring de mest sjuka äldre så överförs inte resurser i vanlig mening till hälsocentralerna eller sjukstugorna utan i stället görs det insatser från sjukhusen t.ex. i form av hemsjukvårdsteam etc. Detta är naturligtvis inte fel i sak men ur systemsynpunkt är det lite märkligt. Systemet verkar sträva efter att upprätthålla nuvarande struktur men systemet måste förändras. Detta är särskilt viktigt för de mest sjuka äldre och patienter med kroniska sjukdomar. Det framhålls inte i minst i utredningen Effektiv vård.

En överflyttning av resurser från sjukhus till den nära vården behöver inte alltid innebära att det frigörs medel utan det kan också betyda att det omfördelas resurser till den verksamhet där upp- draget finns.

Sverige använder 17 procent av de samlade resurserna inom vården till primärvård. Motsvarande resursfördelning är att 25 procent riktas till primärvården i Norge och i Nederländerna uppemot 39 procent.

Därtill är de regionala skillnaderna omfattande. De resurser som riktas till primärvård varierar med 45 procent mellan det landsting/region som satsar mest på primärvård jämfört med det som satsar minst. Det är åtta landsting/regioner varav Västerbotten är en av dem som lägger 15 procent eller mindre av de totala resurserna inom hälso- och sjukvården på primärvården.

Skall vi skapa högre kvalitet och ökad tillgänglighet till en lägre kostnad krävs det att den nära vården på allvar utvecklas så hälsocentralerna på allvar kan vara första linjens sjukvård. Erfaren- heter från övriga Europa visar att en välfungerande nära vård ger positiva effekter på hela sjuk- vårdssystemet.

En bra utveckling är att överföra besök från specialistvården till den nära vården. Överföringen måste ske i ordnande former och ske i en takt när tillräckliga resurser tillförs den nära vården i form av primärvården. Sjukstugorna kan i mycket större omfattning vara delaktiga i denna pro- cess. I detta arbete är det en självklarhet att alla länets kommuner ska ha en egen hälsocentral. Det skapar förtroende för vården, minskar väntetiderna och undviker att patienter bollas mellan olika vårdnivåer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.