(M)ycket kritisk till långa köer till hälsocentralerna

Västerbottens läns landsting innehar topplacering i botten i landet när det gäller långa vårdköer till hälsocentralerna. Samtidigt har regeringen nyligen kommit överens med Sveriges alla landsting om att skärpa vårdgarantin inom primärvården. Nu ska du som patient få en medicinsk bedömning inom tre dagar istället för en läkarkontakt inom sju dagar.

Nu kräver jag svar från den socialdemokratiskt ledda majoriteten om hur man tänker sig att man ska korta köerna. Som det ser ut nu kommer Västerbotten inte kunna leva upp till den förstärkta vårdgarantin.

Västerbotten har en stor konsumtion av slutenvård och en primärvård som får en allt mindre andel av budgeten. Trots att erfarenheter visar att en stark primärvård gör att efterfrågan på slutenvården minskar samt att köerna totalt sätt blir kortare. I detta har Socialdemokraterna misslyckats med att få att vården att bli mer sammanhållen.

Västerbottningen förtjänar bättre tillgänglighet och en del av det är att primärvården måste stärkas, något Moderaterna satsar på i sin budget.

 

Mer om överenskommelsen:

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/regeringenochskloverenspafyraviktigavardomraden.14345.html
Köstatistik

Telefontillgänglighet
76% uppnås inom vårdgarantin i VLL (Bottenplaceringen i landet)
89 % inom vårdgarantin är rikssnittet

Läkarbesök

82 % uppnås inom vårdgarantin i VLL (Endast två landsting har sämre tillgänglighet)

89 % inom vårdgarantin är rikssnittet

Källa: vantetider.se

Interpellationen i sin helhet

Lång väntan för att nå primärvård

Att snabbt få kontakt och kunna besöka primärvården vid behov är något som gynnar både patienten och hela sjukvårdssystemet.

Västerbotten har en stor konsumtion av slutenvård och en primärvård som får en allt mindre andel av budgeten. Trots att erfarenheter visar att en stark primärvård gör efterfrågan på slutenvården minskar samt att köerna totalt sätt blir kortare.

I den senaste statistiken från vantetider.se ligger Västerbottens läns landsting sämst till i landet när det kommer till telefontillgänglighet inom primärvården och endast två landsting har sämre tillgänglighet när det kommer till läkarbesök inom 7 dagar.

Regeringen har nu kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) att skärpa vårdgarantin i primärvården där patienten inom tre dagar ska få en medicinsk bedömning från legitimerad vårdpersonal. I överenskommelsen ingår också att landsting och regioner ska under 2018 säkerställa att man har rutiner för att erbjuda patienter fast vårdkontakt samt se till att patienter i högre grad kan få en tid till nästa vårdkontakt direkt i handen och få tider anpassade till egna önskemål och behov.

 

Mot bakgrund av ovanstående ställer jag följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S)

  1. Vad avser du vidta för åtgärder så att Västerbottens läns landsting inte längre ska ha en av landets sämsta tillgänglighet till primärvård?
  2. Kommer Västerbottens läns landsting att kunna uppfylla den nya vårdgarantin inom primärvården – medicinsk bedömning inom 3 dagar?
  3. Vilka åtgärder avser du vidta för att Västerbottens läns landsting ska kunna säkerställa att varje patient får en fast vårdkontakt inom 3 dagar


Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.