Budgetanförande ang regionens regionplan och budget

Budgetanförande

 

Herr ordförande

Ledamöter

Åhörare

 

”Jag har en lapp i min ficka”. En brasklapp. Som bekant kommer uttrycket brasklapp från svenske biskopen i Linköping, Hans Brask, som satt i riksdagen år 1517. Riksdagen beslutade då att straffa ärkebiskopen Gustav Trolle. Det berättades dock att Brask i hemlighet placerade en lapp under sitt sigill, där han protesterade mot beslutet med formuleringen: ”Till denna besegling är jag nödd och tvungen”. Tre år senare, vid rättegången som föregick Stockholms blodbad, sägs det att biskop Brask klarade sig undan blodbadet, genom att plocka fram sin lapp ur sigillet.

 

Om tre år är det val igen. Denna församlingen har på sitt bord utan tvekan det största sparpaket någonsin. Vi måste undvika att detta stålbad blir ett blodbad för sjukvården i Västerbotten. Även om denna liknelse inte ska ses som bokstavligen är det ändå en signal om hur allvarlig situationen är.

 

Att vi behöver en ny ledning är helt uppenbart. Över 40 år av socialdemokratiskt styre är idag särskilt påtagligt. Ekonomin är i fritt fall och vårdköerna är bland de längsta i landet. Ur ett nationellt perspektiv har regionen den högsta pensionsskulden per innevånare. Investeringsbehoven är stora, på grund av eftersatt underhåll.

 

Prognosen för det här året pekar på ett underskott på nästan 800 miljoner kronor. Under de senaste åren har avkastning och värdeökning på landstingets pensionsportfölj använts till att täcka underskotten.

Pengar som regionen nu behöver låna för att betala in till kommande pensioner och investeringar. I år har det gått så långt att regionen behöver låna pengar till reinvesteringar.

 

Vi ser nu att det blir allt färre som ska försörja allt fler. Allt fler som behöver allt mer vård. En vård som kan ge mer till allt fler. En ekonomi som räcker till allt färre.

 

Herr ordförande

 

Utvecklingen i regionen måste vändas. Det krävs att en rad olika förslag och åtgärder vilket vi Allianspartier presenterar i vårt förslag till regionplan. Några exempel är behovet av förbättrade och mer sammanhållna vårdkedjor så att patienter slipper skickas runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde. Vården inom regionen och mot kommunerna måste bli sömnlös. Vi vill också stärka primärvården och återinföra en fast läkarkontakt. En förstärkt primärvård bidrar till bättre vård till en lägre kostnad och minskar onödiga och dyra sjukhusvistelser.

Det krävs en god och nära vård med starka hälsocentraler. Öppettiderna på länets hälsocentraler behöver förlängas, inte minst för att avlasta akutmottagningarna. Arbetsmiljön måste förbättras så regionen på allvar kan bli en attraktiv arbetsgivare. Karriärvägar måste tillskapas, ledarskapet stärkas och fortbildning måste vara en självklarhet i det livslånga lärandet.

Lösningarna finns i stor utsträckning inom varje verksamhet och enskild vårdavdelning. Vi föreslår även en ny ekonomisk styrmodell där fler av besluten ska fattas av de närmsta cheferna. Regionen behöver ge mer självstyre för sjukhusen med lokala platschefer.

Vi måste minska detaljstyrningen och bana väg för tillitsstyrning, där ansvar, makt och befogenheter att nå ekonomiska och verksamhetsmässiga mål decentraliseras.

Vårdvalen behöver utvecklas, inte avvecklas.

Herr ordförande

 

Sjukvården i vårt län är mycket god när du väl får den. Bland de bästa i världen. Vi har en rik region med ett stort och brett kulturutbud. Företagare och företag som är världsledande. Men vår styrka får inte tas för givet. För att fortsatt vara ett av världens mest framgångsrika län krävs att fler utbildar sig, anstränger sig och driver företag. När digitalisering, robotisering, hårdare konkurrens från andra regioner och tuffare villkor för handel utmanar oss – då kan vi inte stå still och förlita oss på gamla framgångar. Det går inte att trona på fornstora dar.

 

Åren som följde biskop Brask brasklapp gick till svensk historia. Om vi inte vänder utvecklingen så lär väljarnas dom om tre år gå till historien. Det behövs ett nytt ledarskap som kan förmedla en hoppfullhet så att vi kan lyckas vända utvecklingen. För detta krävs en politisk vilja, engagemang och handlingskraft.

 

Från Moderaterna och Alliansen har vi en genuin vilja att komma tillrätta med de problem som måste lösas. Vårt fokus är att genom vår politik bidra till breda lösningar som är ekonomiskt hållbara på kort och lång sikt och som garanterar en trygg, rättvis och jämlik hälso- och sjukvård i hela länet.

 

 

Bifall till Alliansens förslag till regionplan och budget för år 2020

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.