Utveckling i vården, nivåstrukturering och vårdnivåer

Utvecklingen i sjukvården går oerhört fort. Här nedan är ett anförande som jag höll vid senaste regionfullmäktige på temat behovet av att utveckla vårdnivåer och perspektiv på nivåstrukturering.

 

Herr ordförande

Ledamöter

Åhörare

 

Förslaget som diskuteras i sjukvårdsledningen på en intermediärvårdsavdelning på NUS är lovvärd. Vi kan se att med en ökad subspecialisering och centralisering av mer avancerade kirurgiska ingrepp så ökar behoven av medicinskt avancerade vårdplatser på differentierad nivå än IVA. Det medför en avlastning av IVA samt en bättre vårdtyngd på slutenvårdsavdelningarna. Från Moderaterna ser vi positivt på utveckling av nya vårdnivåer. Nästa steg skulle behöva vara hur vi får ihop en fungerade vårdnivå i gränssnittet kommunal omsorg och medicinskt färdigbehandlade. Det är mycket sällan som den gruppen patienter är antingen eller. Här behöver vårdnivåkoncept med tillhörande vårdplatser utvecklas som passar gruppen mellan särskilt boende och ordinär vårdplats på ett sjukhus.

Ett annat positivt exempel av pågående arbete i verksamheten är den översyn av vårdflöden på NUS där den opererande verksamheten får äga hela patientflödet med tillhörande resurser. Det skapar bättre förutsättningar att planera och utföra vården.

Sjukvården i länet har sedan länge varit framgångsrik i arbetet med nivåstrukturering inom länet. Varje år utförs tarmkirugi, gastric by-pass, ortopedi på Lycksele lasarett som annars hade varit på NUS. Ett annat exempel är att gallor, urologi, ärrbråck, tarmcancer samt bröstcancer som utförs på Skellefteå lasarett som är för patienter i hela länet. Detta är en nivåstrukturering som behöver fördjupas men även breddas tillsammans med den norra sjukvårdsregionen. Vi behöver bli bättre på att nyttja de samlade elektiva operationsresurserna i Norrland.

När det gäller arbetet med den nationella nivåstruktureringen för koncentrering av högspecialiserad vård så finns farhågor men även ljusglimtar. Ljusglimtarna är att omfattningen och tidspressen är kraftigt reviderad. Det skapar bättre förutsättningar för ett rimligt arbete som inte gör mer skada än nytta. Farhågorna fortsatt är att konsekvenserna på systemnivå inte beaktas i tillräckligt stor omfattning. Att ett räddat liv som sker på bekostnad av tio andra är inte försvarbart. Tarumakapacitet, FoU-uppdraget och ett fullvärdigt universitetssjukhus måste bland annat försvaras för den norra sjukvårdsregionen.

Herr ordförande

Vi kan se en kraftfull medicinsk utveckling som accelererat allt mer de senaste åren. Det medför ett breddat vårdutbud till allt fler i allt ökande åldrar. Detta gäller särskilt för universitetssjukvården som har haft en betydligt högre nettokostnadsutveckling än övrig länsdel- och länssjukvård. Patientvinsterna i form av ökad kvalité för patienten är kraftfull. Öppen kirurgi görs nu med laparoskopi vilket medför väsentligt kortare vårdtider och ett minskat behov av vårdplatser.

Poliklinisering av vården är bra och resurseffektiv av samhällets samlade resurser. Ett sådant exempel är Tavi-ingrepp istället för öppen hjärtkirurgi.  År 2010 utfördes 16 sådana ingrepp, 2018 114 stycken. Hela utveckling med robotkirurgi inom prostata och kvinnosjukvården är andra bra exempel.

Men den medicinska utvecklingen innebär även att det utförs ingrepp som annars inte utfördes. 1996 utfördes 1 leveroperation per år. 2019 kommer ungefär 120 att utföras. 1996 gjorde vi inga matstrupeoperationer idag runt 20 stycken.

Det är inte bara kirurgiska ingrepp som tillkommit. Det har skett en explosionsartad utveckling av nya kraftfulla läkemedel. Läkemedel som möjliggör ökad livskvalité och livslängd. Detta är en utveckling som kommer att fortsätta. I framtidsspaningen så ligger ungefär 6000 nya läkemedel som kan komma att introduceras. För att nämna två exempel. Ett är ett livsförbättrande läkemedel för Skelleftesjukan som kostar flera miljoner per år. Ett annat exempel är ett nyligen introducerat genetiskt skräddarsytt läkemedel i USA för en mycket ovanlig åkomma ser ut att få ett marknadspris på runt 4 miljoner usd-dollar per år och för en livslång behandling.

Andra exempel är att för 20 år sedan fanns slutenvårdsavdelningar inom sjukdomar inom reumatiska och hud. Nu är de istället ersatta med mottagningar.

Den medicinska utvecklingen är fantastisk. Däremot behöver organisationen bli ännu bättre att ställa om från gårdagens struktur i takt med utvecklingen. Det gäller även hur vi budgeterar de olika verksamheterna.

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.