Alliansen i regionen lägger fram en alternativ verksamhetsplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelande 191003: Alliansen i regionen lägger fram en alternativ verksamhetsplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden

 

Idag presenterar Alliansen i regionen sin alternativa verksamhetsplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden år 2020. En nämnd som dras med stora ekonomiska problem och långa vårdköer.

Alliansen genomför  omprioriteringar och satsningar på 20 miljoner för att vända utveckling. Som innebär pengar till en nära vård/primärvårdsreform, personalsatsning inkl stärkta karriärvägar och resurser för att minska vårdköer.

 

Alliansens verksamhetsplanen innehåller utöver det ett 40-tal olika förslag och åtgärder som Alliansen menar att nämnden borde arbeta med inom ekonomi, styrning och ledning, korta vårdköer och hur nämnden ska bli en bättre arbetsgivare.

– Det behövs ett nytt ledarskap för Region Västerbotten! Aldrig förr, under det över 40-åriga Socialdemokratiska ansvaret för sjukvården i länet, har behovet av en ny ledning varit så stort som nu. Åratal av underlåtenhet att leda och styra verksamheten har medfört att Regionfullmäktige tagit ett historiskt stort sparpaket som omfattar 565 miljoner kronor. Projekt balans år 2012 omfattade cirka 140 miljoner kronor. Regionens ekonomi är helt enkelt i fritt fall, säger Lars Bäckström

– Alliansen är mycket oroad över den ekonomiska situation som Region Västerbotten befinner sig i. Verksamheterna går med stora och ständiga underskott. Ekonomin räddas på sista raden med aktieaffärer som inbringar kapital som borde gå till investeringar och pensionsavsättningar alternativt spara i ladorna för sämre tider, inte täcka upp ständiga driftsunderskott. Samtidigt som vårdköerna inte minskar nämnvärt och det är ännu mer anmärkningsvärt, säger företrädarna för Alliansen i nämnden i ett gemensamt uttalande.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.