Rödgröna dimridåer för att dölja sina misslyckanden

Hälso- och sjukvården i länet är i en mycket allvarlig situation. Regionen riskerar att lämna år 2019 med underskott på 545 miljoner kronor som måste återbetalas inom tre år. I Sveriges kommuner och landstings (SKL) ekonomirapport för oktober har Region Västerbotten näst högst underskott per innevånare. Till det har även länet högst pensionsskuld per innevånare. Regionen har dessutom de senaste åren börjat låna till nyinvesteringar och det sista året även till reinvesteringar.

Det är därför förståeligt att den politiska majoriteten (S+V+MP) väljer att lägga ut dimridåer istället för att diskutera de faktiska problemen (VK 18/10). De menar att vi som opposition inte står upp för den åtgärdsplan som alla partier i regionfullmäktige ställde sig bakom i juli. Det stämmer inte. Om de faktiskt läser de förslag som presenteras från oss, står det uttryckligen att vi gör det men med andra prioriteringar. För dem verkar det vara enklare att förhålla sig till den politiska oppositionen, än de reala och massiva problem sjukvården i länet står inför.

Utvecklingen måste vändas. Från Alliansen i Region Västerbotten är vi bekymrade över den avsaknad av krisinsikt som finns hos de styrande rödgröna partierna. Vi ser de ekonomiska utmaningar som finns på kort och lång sikt, utmaningar som tyvärr bara förvärrats under den senaste åren. Inte nog med att ekonomin har försatts i fritt fall, vårdköerna har också blivit längre. Västerbotten är fortsatt bland de regioner som ligger mycket dåligt till när det gäller tillgänglighet.

De rödgröna partierna har invändningar mot att vi prioriterar om inom fastställda budgetramar för Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Regionstyrelsen. Detta gör vi genom att minska på till exempel administration, ökad samordning av sjukresor, slopad slutenvårdsrabatt, centrala anslag och köp av konsulttjänster. Detta för att ha råd att genomföra viktiga satsningar på en primärvårdsreform för att stärka den nära vården, fler AT/ST-block samt satsningar på personal och fler karriärvägar.

Det krävs kraftfulla åtgärder för att vända denna utveckling. Vi har lagt förslag om att förbättra vårdkedjorna så att patienter slipper skickas runt i systemet till höga kostnader och stort lidande för den enskilde. Vi vill också stärka primärvården och införa en fast läkarkontakt med tillhörande vårdteam. En stärkt primärvård bidrar till bättre vård till en lägre kostnad och minskar onödiga och dyra sjukhusvistelser.

Vi har även föreslagit en ny ekonomisk styrmodell, där flera av besluten ska fattas av de närmsta cheferna. Mer självstyre för sjukhusen, fler vårdval, såväl som satsningar på primärvården som på sjukhusen samt arbetsmiljön för våra medarbetare. Vården ska organiseras runt patientens unika behov med vårdkedjor som håller ihop, för att undvika dyra lösningar som ger en sämre kvalité för patienten. Dessutom krävs ett ständigt arbete med att minska vårdskador samt minimera kvalitetsbrister.

Allt detta är utmaningar som kräver åtgärder omgående. Då krävs politisk förändringskraft och en vilja att utveckla och förbättra sjukvården. Ett grundproblem är att maktinnehavet med mer än 40 år av rött styre har lett till en avsaknad av idéer och brist på vilja och förmåga att pröva nya lösningar.  Det krävs ett nytt ledarskap med nytänk och ny kraft i Region Västerbotten!

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

 

Carin Hasslow (L)

Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.