Problem på kort och lång sikt

Igår genomfördes regionfullmäktige, förvisso i annat format än brukligt då församlingen var halverad. På så sätt samt andra åtgärder möjliggjorde att vi trots rådande omständigheter kunde genomföra mötet. Regionfullmäktige är trots allt regionens högst beslutande organ och därför är det viktigt att trots coronakrisen kunna upprätta hålla beslutsförmåga. En av de viktigaste ärenden som hanterades var årsredovisningen för år 2019. Här nedan är det anförande som jag höll.

 

Årsredovisning för år 2019

Ordförande

Ledamöter

Åhörare

 

Just nu är Världen, Sverige och Västerbotten inne i en hantering av Coronapandemi. Coronakrisen har försatt Sverige i ett akut läge. Sjukvården är ansträngd och det befaras bli värre, inte minst här i Västerbotten. I Sverige har många människor dött och flera har tvingats säga farväl till en nära anhörig.

Läget för vården i länet är minst sagt utmanande. Inte minst på grund av brist på skyddsmateriel.

Herr ordförande

Det finns ett före, under och efter.

Just nu är med rätta är allt fokus på det som händer här och nu. Där det dagliga arbetet handlar om hur vi på bästa sätt kan understödja alla hjältar ute i vården som varje dag kämpar emot denna pandemi. Det är sannerligen en ljuspunkt i denna svåra och mörka tid som vi är inne i.

När det kommer till förberedelser så är det säkert mycket som skulle kunnat ha varit bättre sett till materialtillgång och vårdkapacitet. Det får utvärderas när krisen väl är över.

Det här ärendet handlar om årsredovisningen för det föregående året. Det är alltså utifrån dessa förutsättningar som den politiska majoriteten för in Region Västerbotten in i det nya decenniet. Utifrån årsredovisningen går det att konstatera att förutsättningarna är allt annat än goda.

År 2019 hade sjukvården 483 mkr högre kostnader än budget. Regionen räddas åter igen av att börsen har gått bra. Sammantaget för år 2020 finns ett strukturellt underskott på 580 mkr. Det är den ryggsäck som vi har att bära med oss. Balanskravsresultatet är 333 mkr vilket är pengar som regionen bör återställa inom tre år. Det går inte längre att blunda för verkligheten att regionen har kraftiga problem med ekonomin.

När det kommer till vårdköerna var det glädjande att situationen förbättrades en aning i och med att kömiljarden återinfördes under hösten. Trots det belyser årsrapporten att ingen av målen när det gäller Vård i rimlig tid uppnås. Länsbor måste fortsatt vänta längre än nödvändigt på att få vård. Tyvärr.

 

Herr ordförande

 

Det finns ett före, under och efter krisen.

Under rådande omständigheter anser jag ändå att det finns skäl till skäl till hoppfullhet. För nu gäller det att hålla modet uppe. Som människa och som land. Att se hoppet och blicka framåt. Det kommer en dag efter krisen. Då måste fullt fokus vara på att återta kontrollen över hur den här regionen styrs och leds. Det är bara genom att få ordning och reda. Det är bara med kontroll på ekonomi, personalförsörjning och länets vårdköer som vi kan säkra den framtida sjukvården för länets medborgare såväl på kort som på lång sikt.

Det måste vara ett slut på att skjuta problemen framför sig. Länet behöver en ny politisk ledning så fort som möjligt. När väl krisen är över kommer det att vara  mitt, moderaternas och alliansens fulla fokus fram till valet.

 

Bifall till upprättat förslag till årsredovisning samt alliansens särskilda yttrande

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.