Prioritering av vård framför kulturinvesteringar

Tandvårdsbuss, ingen höjning av inköp för konst och halvering av mål för inköp av kultur för utsmyckning i samband med investeringar; det föreslår Allianspartierna i sitt ändringsförslag till investeringsplan 2021–2023.

Regionens investeringsråd har redan sedan tidigare prioriterat hårt i de allra nödvändigaste investeringarna. Behoven överstiger kraftigt de resurser som finns både på kort och lång sikt vilket i sig skulle kräva en större politisk strategisk diskussion om hur sjukvården i länet bör utvecklas.

Det så kallade 1%-målet för inköp av kultur för utsmyckning har varit tumregel. Det blir sammantaget mycket pengar och Allianspartierna vill halvera detta. Den återstående halvan motsvarar det behov som finns för viss utsmyckning av lokaler. Den föreslagna höjningen på 1 mkr för Regional utveckling för främst inköp av konst vill Allianspartierna skjuta framåt i planperioden. Sammantaget gör dessa omprioriteringar ett frigjort investeringsutrymme på cirka 9 miljoner kronor under planperioden. En del av detta föreslår man nyttja för en strategisk investering på en ambulerande tandläkarbuss motsvarande 3,5 mkr.

2 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.