Sälj lokalerna för Vindelns Folkhögskola

Idag bedriver Vindeln Folkhögskola utbildningsverksamhet i ett flertal lokaler i Vindeln. Folkhögskolan har och har haft kända BRO-problem. Driftskostnaden är i särklass den högsta kostnaden per kvadratmeter inom Region Västerbottens fastighetsbestånd. Intäkterna från folkhögskolorna räcker inte till driften idag. Det finns idag ett akut behov av 32 miljoner kronor för att åtgärda de direkta problemen och cirka 125 miljoner kronor för att lösa fastighetsproblemen på lång sikt. Det finns en stor risk att arbetsmiljöverket väljer att sätta ett driftstopp utifrån det akuta läget. Region Västerbotten som är huvudman för folkhögskolan har samtidigt ett behov av fastighetsinvesteringar som inte ryms inom kommande planperiod på 875 miljoner kronor. Många av dessa är strategiskt viktiga investeringar i vårdfastigheter i hela länet. Mot bakgrund av detta är nu Moderaterna beredd att sälja lokalerna som Vindelns folkhögskola idag bedriver sin verksamhet i.

–          I valet av investeringar på 125 mkr i folkhögskolans lokaler och i vårdbyggnader så väljer vi vården, säger Nicklas Sandström (M) regionråd i opposition i en kommentar.

På frågan vad som skulle hända med verksamheten som idag bedrivs i lokalerna säger Sandström att han är beredd att hitta nya och mindre lokaler för att kunna fortsätta en mindre omfattande verksamhet i Vindeln. Han har heller ingen kritik mot hur utbildningen fungerar idag utan betonar att det handlar om hur svåra ekonomiska prioriteringar kring regionens fastighetsbestånd. Vidare menar Sandström att folkhögskoleuppdraget är viktigt komplement till annan utbildningsverksamhet. Till det ger Region Västerbotten årliga anslag till fem stiftelse- och rörelseägda folkhögskolor i länet; Dalkarlså, Edelvik, Medlefors, Solvik och Strömbäcks folkhögskolor, säger Sandström (M).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.