Allvarliga brister i regionens förmåga till styrning och ledning

Regionens revision har gjort en sammanställning för år 2020 konstaterat en rad allvarliga brister. Av alla granskningar påvisas det i 23 av 30 väsentliga brister.  Revisionen skriver i sammanfattningen ”Granskningar som genomfördes under år 2020 visade dock på flera brister i framför allt regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens system för styrning och kontroll. Otydliga ansvarsförhållanden och svagt tjänstemannastöd bidrog till svårigheter i styrningen. Även övriga nämnder behövde, i olika grader, utveckla styrningen och kontrollen.”.Ett av många exempel som lyfts fram är ”åtgärder som nämnden beslutade om inför år 2020 för att komma till rätta med nämndens stora strukturella underskott var heller inte tillräckliga.” ett annat exempel ”Av granskningen framgår att de budgetar som fullmäktige beslutade om fick låg legitimitet i regionen”.

Det som framkommer i revisionens sammanställning för år 2020 är inga nyheter utan det har varit så här en längre tid. Den styrande rödgröna majoriteten i regionens förmåga till styrning och ledning av verksamheten är minst sagt eftersatt. Det återspeglas även i de granskningar på regionens revision gör för 2020. På område efter område krävs ett nytt politiskt ledarskap.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.