Alliansen vill använda 200 mkr för att korta länets långa vårdköer

Pressmeddelande 210924: Alliansen vill använda 200 mkr för att korta länets långa vårdköer

Redan innan pandemin hade Region Västerbotten långa vårdköer. Pandemin har dessvärre försämrat situationen. Nu när vaccinerna möjliggör att öppna upp samhället och återstarta landet och verksamheten är det av högsta prioritet att leverera på regionens kärnuppdrag – ge sjuka patienter vård menar Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Maria Lundqvist Brömster (L) och Hans-Inge Smetana (KD).

Totalt vill de fyra gruppledarna avsätta 200 miljoner kronor fördelat på i år och nästa år. Dessa medel kan bli ännu mer utifrån hur mycket extra pengar som regeringen tillför regionerna för nästa år med krav om att korta köer.

Dessa medel vill de ska användas för att inom egen regi i samverkan med personal och fackförbund hitta tillfälliga samt långsiktiga lösningar som möjliggör att kapa köer. Utöver det upphandla vård inom landet samt inom Norden. Ett liknande initiativ har tagits av Region Norrbotten. Detta tror de fyra borgerliga partierna skulle kunna skapa väsentligt bättre förutsättningar att kapa en av landets längsta långa vårdköer.

Allianspartierna är mycket kritiska till hur den rödgröna regionmajoriteten väljer att hantera frågan. I år och för nästa år behåller de pengarna i majoritetens eget centralt toppstyrda projekt från regionhuset. För nästa år så avsätter de totalt 89 miljoner kronor varav nästan allt ligger centrala projektmedel. Det är en lösning som allianspartierna kritiserar utifrån att det inte går att kapa köer från regionhuset utan pengarna måste gå till sjukvården. Dessutom är de pengar som majoriteten avsätter alldeles för lite enligt allianspartierna som väljer att gå fram mer kraftfullt med en satsning på minst 200 miljoner kronor.

För mer information

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition ​​​​​

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L)
Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)
Gruppledare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.