Alliansen prioriterar vårdpersonalen

Pressmeddelande 210929: Alliansen satsar på personalen

En av regionens största utmaningar är att vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö som behåller och lockar till sig de medarbetare som krävs för att säkerställa sjukvård av hög kvalitet i hela regionen. Därför vill Alliansen satsa på karriärvägar för vårdnära arbetsgrupper samt en ökning av lönepotten.

Redan idag råder det en bristsituation inom flera yrkesgrupper. En situation som tyvärr inte kommer att förbättras kommande år utifrån de demografiska förändringarna med allt färre i arbetsför ålder. Det krävs därför ett batteri av åtgärder och en förändrad personalpolitik. Regionen måste uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för nyutbildade och för seniorer. Personal- och lönepolitiken måste vara långsiktigt, uthållig och prioriteras.

– Vi vill tillskapa fler karriärvägar för personal inom sjukvården. Möjligheten till karriärvägar ska finnas för alla yrkesgrupper. Vi satsar därför 22 miljoner kronor ytterligare för att stärka personalens utveckling och möjlighet till karriär. För att kunna behålla nuvarande personal samt möjliggöra rekrytering av framtida medarbetare krävs en god och rättvis löneutveckling. Vi vill se en generell höjning av ob-tilläggen samt satsa 38 miljoner kronor ytterligare till lönepotten vilket är 10 miljoner mer än vad de rödgröna tillför. Det ska vara attraktivt att arbeta inom hälso- och sjukvården i Västerbotten, säger Alliansgruppledarna.

Detta är en del av de förslag som vi fyra borgerliga partier har i vårt samlade förslag till verksamhetsplanerna för Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsnämnden till nästa år.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.