Hur mycket sämre måste det bli innan det blir en ändring?

Primärvården i norra Region Västerbotten haltar intill lamhet. Bemanningen på ett flertal hälsocentraler är så kritisk att patientsäkerheten äventyras. Sammantaget saknas cirka 40 distriktsläkare. Det resulterar i att patienter har svårt att få en tid till läkare inom rimlig tid. Patienter skickas mellan olika hälsocentraler inom de s.k. klustren till den hälsocentral som för dagen har bästa bemanningen. Bemanningsproblemen är stora och till följd av dålig arbetsmiljö är det nu svårt att bemanna även med stafettläkare på grund av att ingen vill arbeta under de urusla arbetsförhållanden som råder. De lokala hälsocentralscheferna har en omöjlig uppgift att lösa dagens aktuella bemanningsproblem och flera har sagt upp sig eller funderar på att göra det medan chefer högre upp sitter i möten utan att det blir något resultat.

Den organisatoriska förändring, klusterbildningen, obegripligt varför, som skedde för en tid sedan har inte inneburit någon förbättring snarare tvärt om. Antalet chefsnivåer ökade och distansen till ”golvet” blev längre. Man satsade på att anställa administratörer, i stället för på patientnära personal. Från Moderaterna sa vi nej till detta.

Måste vården köras i botten innan det blir en förändring? Ytterst ansvarig för situationen är Socialdemokraterna. De har under årtionden valt att inte agera för att lösa dessa problem.

Det går inte att hävda att det är svårt att rekrytera till den växande staden Skellefteå utan orsaken är den dåliga arbetsmiljön. Det måste till kraftfulla åtgärder. Det behövs en långsiktig handlingsplan som skapar en framtidstro inom primärvården. Det handlar i grunden om att skapa en hållbar arbetsmiljö för samtliga anställda där uppdrag och resurser hänger ihop. Förutsättningar för kompetensutveckling behöver säkras, listningstak och listning på namngiven distriktsläkare behöver övervägas och förutsättningarna för att kunna påverka sin arbetssituation förstärkas. Vi föreslår utöver det en resursförstärkning till primärvården. Till det krävs en välkomnande inställning till privata alternativ. Skellefteå är tämligen unikt i att ha så få privat drivna hälsocentraler utifrån stadens storlek.

Regionen behöver ett borgerligt maktskifte för att på allvar vända den kollaps som nu har skett inom primärvården i Skellefteå. Det passiva och svaga politiska socialdemokratiska ledarskapet förmår inte detta.

Ulf Wahllöf (M)

Distriktsläkare och f.d. verksamhetschef i primärvården

Kandidat till Regionfullmäktige i Region Västerbotten

 

Elin Segerstedt Söderberg (M)

Ledamot i primärvård och tandvårdsutskottet

 

Denna artikel är publicerad i Norran, länk här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.