Moderaterna föreslår ett tiopunktsprogram för att vända utvecklingen av primärvården i Region Västerbotten

Moderaterna föreslår ett tiopunktsprogram för att vända utvecklingen av primärvården i Region Västerbotten

Moderaterna kan konstatera att primärvården i Västerbotten är på väg utför med en rasande fart. På vissa håll menar de har den nästintill kollapsat. Personalen flyr den usla arbetsmiljö som råder. Därför presenterar de ett tio-punktsprogram för att påbörja att vända utvecklingen. De menar att den enskilt viktigaste åtgärden för att återställa primärvårdens fortsatta utveckling och dess personals framtidstro är att fatta beslut om och genomdriva ett listtak för varje distriktsläkare enligt Socialstyrelsens rekommendationer 1 distriktsläkare per 1 100 invånare. Osäkerhet kring arbetets innehåll och omfattning samt ovisshet kring vad morgonda­gen för med sig utgör negativa faktorer för en sund, hälsosam och god arbetsmiljö. Det är därför utomordentligt viktigt att detta måltal sätts och att man strävar mot att verkligen uppfylla det. Det indikerar att man tar primärvårdens bekymmer på allvar.

  • En fast läkare skapar trygghet hos dig som patient. I ett tydligt och välfungerande sjukvårdssystem är det av stor vikt att man som invånare vet vart man ska vända sig när man är sjuk, säger Nicklas Sandström, oppositionsråd (M).

Vidare föreslår partiet att detaljstyrningen minskas och primärvårdens uppdrag smalnas av och begränsas. Motionen lyfter också förslag om en plattare och förenklad primärvårdsorganisationen genom att upphäva dagens klusterbildning av hälsocentraler. Mandat och befogenhet ges alltså till­baka till den enskilda hälsocentralen om Moderaterna får bestämma.

  • Vi måste bort från kontrollsamhället och börja lita på medarbetarna. Moderaterna har länge föreslagit ett tydligare ledarskap baserat på tillit. Vi ser gärna fler läkare som verksamhetschefer då verksamhetsche­fens utbildningsbakgrund många gånger har betydelse för hur nöjda personalen är med ledarskapet, säger Ulf Wahllöf (M), distriktsläkare och tidigare verksamhetschef i primärvården.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.