Besök på Ersboda hälsocentral

Förra veckan besökte Ulf och jag Ersboda hälsocentral. Det vi fick till oss och kunde se är att det är en välfungerande hälsocentral som har en god bemanning utan behov av hyrpersonal givet det uppdrag som de har även om det många gånger är tufft. Ersboda är till exempel en populär hälsocentral för blivande specialister i allmänmedicin att göra sin utbildning på. Många av utmaningarna är kopplat till en åldrande befolkning samt att tröskeln att söka vård blivit lägre. En annan är att sjukhuset många gånger förväntar sig mer av primärvården utan att det riktigt finns kapacitet för det. Det kan vara rätt avancerade åtgärder som behöver hanteras likt infusioner och injektioner som förut handlagts på en specialistklinik.

Under besöket beskrevs en stor önskan att förändra perspektiv på en primärvårdsreform till en sjukvårdsreform där primärvård och sjukhusvård bättre hänger ihop där båda parter känner och gör vad de är bäst på. Det efterlystes även en primärvårdsledning i regionen vilket saknas idag. Det fanns även en stark önskan att få till en kompetensförsörjningsplan på konkret nivå för primärvården där man kan precisera när och hur man kan nå bland annat målet på att en specialist har 1100 patienter att ansvara för.

Något som även lyftes var uppdragsbeställningen av hälsovalet som driver administration och dokumentation. Ett annan frustration kopplat till det var att den prestationsbaserade ersättningen tillgänglighet endast mäts på 1 av 13 kontaktvägar. Det gör att systemet i sig blir skevt.

Sammantaget ett mycket givande och intressant besök och samtal.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.