Välkomna statliga pengar till sjukvården i Västerbotten

Regeringen satsar nu 166,4 miljoner mer till sjukvården i vårändringsbudgeten. Men trots en stor satsning på sjukvården kommer det inte räcka för att täcka de enorma underskott S-majoriteten har byggt upp i Region Västerbotten.

I december 2023 tvingades Region Västerbotten att låna 350 miljoner kronor för att kunna betala ut medarbetarnas löner. Detta resulterar i att den totala låneskulden för regionen nu uppnår till 2220 miljoner kronor. Förra året gjorde Region Västerbotten dessutom ett underskott på 1015 miljoner kronor.

Efter nästan 50 års oavbrutet socialdemokratiskt styre hopar sig problemen:
– Stora problem med ekonomin och ökade skuldsättning
– En allt större administrativ överbyggnad
– Dålig personalpolitik
– Allt längre vårdköer

Det rör sig om flera hundra miljoner som ändå saknas trots dessa pengar och därför vill vi minska ner på följande i Västerbotten för att skydda vården så gott det går från nedskärningar:
✅ Den administrativa överbyggnaden måste ner till nivåer innan pandemin.
Mängden chefer och chefsled måste minska. Vi kan inte ha fler chefer än vårdplatser på våra sjukhus.
✅ Hela regionens förvaltning måste reformeras där makt och befogenheter flyttas närmare verksamheterna.
✅ Som ett led i en omfattande reform av förvaltningen stärka sjukhusens självständighet med sjukhuschefer med ekonomi/ledning som ska vara till stöd för verksamheten inte tvärtom.
✅ Prioritera att öppna vårdplatser för att minska vårdköerna
✅ Skapa en välfungerande primärvård

En kommentar

  1. sven

    Det är väl inte bara ”bidrag” som behövs utan det är väl viktigt att bromsa vidlyftiga affärer också .Tycker regionerna har en tendens att sväva ut när de har kulorna

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.