Västerbotten har fortsatt bland de längsta vårdköerna i landet

Problemen i Region Västerbotten är många och omfattande. Inte minst märks det gällande vårdköerna som är en av landets längsta enligt den officiella statistiken.

Det som gör situationen ännu mer allvarsam är att regionen står utan en politisk ledning som har ambition att leda verksamheten.

Om Moderaterna styrde regionen skulle vårdköerna vara vårt främsta problem att åtgärda!
Våra förslag för att korta vårdköerna:

• Ta till vara vårdens medarbetare har många gånger välfungerande lösningar på hur köer snabbare skulle kunna arbetas bort.
• Inrätta en lokal kömiljard som går direkt till verksamheten vilket ökar incitamenten att korta köer när pengarna behålls i verksamheten
• Strukturerat arbete med att skilja på planerat och akut flöde, framför allt på NUS
• Eftersträva där det går att nå 24 vårdplatser per vårdavdelning vilket ger ökad möjlighet att bemanna och resursplanera mer effektivt.
• Tydliggör fler vårdnivåer med intermediärvård samt flexibel utskrivningsavdelning.
• Regionen behöver systematiskt arbeta med att minska den administrativa bördan för vårdpersonal för att frigöra tid.
• Se över de lösningar vi har med en egen bemanningspool för att öka incitamenten att vara anställd där i stället för via ett bemanningsföretag.
• Ta hjälp av privata aktörer för att korta köerna i vården genom olika samverkanslösningar.
• En förstärkt primärvård där första linjens vård ges resurser är nödvändigt för att ta hand om grupper som äldre, kroniker och det ökade antalet patienter med psykiatriska problem. Tidiga diagnoser och behandlingar i primärvården kommer att ge ett minskat tryck på sjukhusvården och därmed kortare köer.
• Prioritera vårdpersonal som jobbar patientnära, denna brist leder till att vårdplatser hålls stängt. Med öppna vårdplatser kan fler få vård och operationer behöver inte ställas in.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.