Moderaterna kräver åtgärder för att lösa situationen med vårdplatsbrist och överbeläggningar i Region Västerbotten

Moderaterna kräver åtgärder för att lösa situationen med vårdplatsbrist och överbeläggningar i Region Västerbotten

Delar den politiska majoriteten i Region Västerbotten att situationen med bristen på tillgängliga vårdplatser och överbeläggningarna som blir till följd av detta är så pass allvarlig att den behöver åtgärdas och i så fall vilka åtgärder planeras? Det är frågor som regionfullmäktigeledamoten, Nicklas Sandström (M), vill ha svar på vid nästa fullmäktigesammanträde.

Bakgrunden till interpellationen är en sammanställning gjord av Dagens Medicin (Nr 7 – 2024) avseende vårdplatsbristen i Sveriges regioner. Där används mått som beläggningsgrad, överbeläggningar och utlokaliserade patienter för att mäta situationen, dessa mått speglar effekterna av en brist på bemannade vårdplatser. Region Västerbotten toppar listorna för samtliga dessa kategorier.

– Konsekvenserna av att inte kunna erbjuda bemannade vårdplatser är omfattande, med bristande patientsäkerhet, en mycket ansträngd arbetsmiljö för vårdpersonal och längre vårdköer som följd säger oppositionsråd Nicklas Sandström (M). Detta måste bli en tankeställare för den rödgröna majoriteten att faktiskt lägga fram förslag på att börja åtgärda problem och därför har jag nu lämnat in denna interpellation så får vi se vilka svar som kommer från den politiska majoriteten när debatten kommer i fullmäktige.

Nästa regionfullmäktige äger rum 23–24 april.

Interpellationen bifogas.

För frågor eller ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:

Nicklas Sandström (M) Regionråd i opposition

 

Interpellation

Umeå den 28 mars 2024

 

Hur påverkar vårdplatsbrist och överbeläggningar patientsäkerhet och vårdköer?

 

I en sammanställning gjord av Dagens Medicin (Nr 7 – 2024) avseende vårdplatsbristen i Sveriges regioner, används mått som beläggningsgrad, överbeläggningar och utlokaliserade patienter för att mäta situationen. Dessa mått speglar effekterna av en brist på bemannade vårdplatser. Region Västerbotten toppar listorna för samtliga dessa kategorier. I Region Västerbottens Patientsäkerhetsberättelse för år 2023 rapporteras att överbeläggningarna inom somatisk slutenvård i Västerbotten har ökat med 86 procent.

Vid en helhetsbedömning är situationen med vårdplatsbrist den värsta i hela landet. Konsekvenserna av att inte kunna erbjuda bemannade vårdplatser är omfattande, med bristande patientsäkerhet, en mycket ansträngd arbetsmiljö för vårdpersonal och längre vårdköer som följd. Det är uppenbart att vårdköerna förlängs, vilket illustreras av att Region Västerbotten har de längsta vårdköerna i landet. Endast 47 procent av patienterna får sin vård inom ramen för vårdgarantin, i jämförelse med Jönköping där 89 procent gör det.

Mot bakgrund av ovanstående har jag följande frågor till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S):

 

  1. Anser du att situationen med Sveriges sämsta tillgång till vårdplatser och flest antal överbeläggningar är något som är allvarligt och måste åtgärdas?
  2. Om så, vilka åtgärder avser den politiska ledningen vidta för att komma till rätta med situationen?

 

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.