Beskrivning av läget i regionen

I onsdags debatterade regionfullmäktige årsredovisningen för år 2023. Här nedanför är min beskrivning av läget och hur utvecklingen varit de senaste åren.

Fru ordförande, ledamöter och åhörare

Socialdemokraterna har styrt den här regionen i snart 50 år. Efter valet 2010 övertog socialdemokraten Peter Olofsson ansvaret. Under hans ledarskap har verksamheten numera ett underskott på 2260 miljoner kronor. Om inget görs kommer vi att lämna det här året med ett underskott närmare 3 miljarder kronor. Förra årets underskott i verksamheten uppgick till över 1000 miljoner och regionen tvingades låna 350 miljoner kronor för att kunna betala ut vårdpersonalens löner. Prognosen för detta år pekar på att vi kommer att behöva låna ytterligare 600 miljoner kronor av samma skäl.

Det strukturella underskottet har på bara några år tredubblats och uppgår nu till minst 700 miljoner kronor. Behovet av satsningar på framtidens vårdlokaler och ny medicinsk teknik är enormt – bara för de kommande tio åren saknas det minst 6-8 miljarder. Morgondagens patienter kommer fortsatt att få vård i gårdagens lokaler.

När Olofsson tog över fanns det i varje budget olika strategiska investeringar på hur universitetssjukvården skulle utvecklas. Så är inte fallet idag utan vår status som universitetssjukhus är hotad och kan inte längre tas för given.

När Olofsson tog över var ambitionen att de flesta skulle få vård inom två månader. Idag får många patienter vänta upp till två år. Aldrig förr har så många patienter väntat på att få vård.

Under detta socialdemokratiska ledarskap så har det de senaste tio åren de anställda ökat med över 20 procent. Under samma tidsperiod har vårdplatserna minskat med 30 procent, antal läkarbesök 20 procent och sjukvårdande behandling med 25 procent. Detta beror på att den styrande politiska majoriteten har valt att den största andelen av de 2000 extra anställda inte ska arbeta patientnära, utan i stället fokusera på administration och andra uppgifter.

En annan politisk prioritering är att förr erbjöds frisktandvård – nu erbjuds knappt akuttandvård. En vuxen medborgare i Västerbotten kan i praktiken inte få träffa en tandläkare för en vanlig kontroll.

De politiska prioriteringarna under dessa 14 år stannar inte där. Förd politik har resulterat i att man halverat antal anställda distriktsläkare vilket resulterat i en ytterst ansträng situation för primärvården. Däremot har man valt att tredubblat kostnaderna för hyrpersonal.

Som ledning har man vidare ansvar att vi numera har fler chefer än disponibla vårdplatser.

Fru ordförande

Även om jag inte skulle påstå att Olofsson kom till en dukad bord när han tog över, fanns det mat på bordet och skafferiet var fyllt. Under Olofssons ledning har han dock ätit upp det som fanns på bordet, tömt skafferiet, sålt porslinet på Blocket, möblemanget på Facebook Marketplace och låtit vårt gemensamma hus förfalla. Enligt revisionens granskning är bristerna av en sådan omfattning att de riskerar att påverka vår förmåga att bedriva en tillräckligt god vård i framtiden. Vi står nu inför risken att om ingenting görs så kommer kronofogdemyndigheten att knacka på dörren för att meddela att vårt hus ska säljas på exekutiv auktion. Å de som ska betala för dessa skulder är nästa generations skattebetalare.

Fru ordförande

Det måste bli ett stopp på de rödgröna politiska prioriteringarna. Årsredovisningen måste bli en ögonöppnare. Det går inte längre går att fortsätta prioritera på det här sättet. Vi måste på allvar ta ett helhetsgrepp om denna sjukvårdskris. Från de fyra borgerliga partierna kräver vi att få fram omfattande åtgärder som både på kort och medellång sikt kan få ordning på sjukvården och ekonomin. Att det går prioritera annorlunda visade vi senast i vårt budgetförslag för 2024 där vi ville sjösätta åtgärder för att minska kostnaderna med över 500 miljoner.

Det är möjligt att få ordning på vårt gemensamma hus. Laga och åtgärda de brister som finns. Köpa ett nytt och modernt möblemang, få mat på bordet samt fylla upp skafferiet igen. Det kommer att ta tid och vara mödosamt. Alternativet är så mycket värre. Vill vi att kronofogden ska knacka på dörren? För vår medborgare förväntar sig inget annat än att få en riktigt bra vård, av en fantastisk personal utan att behöva vänta på den i flera år. Det är dags att börja förverkliga att så blir fallet. Det arbete behöver börja nu.

 

Avslutningsvis bifall till alliansens yrkande

 

 

2 kommentarer

  1. Villy Hansen

    Jag försvarar inte S i region Västerbotten men under år 2023 gjorde regionerna ett negativt resultat på knappt 12 miljarder kronor 17 av 21 regioner gjorde ett negativt resultat under år 2023. I största allmänhet är regionernas verksamhet tyvärr ett stort problem. Källor; ett par AI program.

    • Nicklas Sandström (inläggsförfattare)

      Du hade annars kunna gå in på skr.se och hittat motsvarande siffror. Skillnaden mot andra regioner är att det är framför allt pensionspåverkan för värdesäkring av pensioner för Västerbotten finns ett underliggande strukturellt underskott på 700 mkr. Västerbotten utgör trots allt bara 2,7% av landets samlade innevånare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.