Etikett: intermediär slutenvårdsavdelning

Tillskapande av en intermediär slutenvårdsavdelning

Av , , Bli först att kommentera 4

Inom svensk sjukvård sker idag en utveckling som innebär en ökad subspecialisering och möjlighet till att ge sjukvårdande behandling till patienter med mycket stora medicinska och omvårdnadsbehov.

 

I takt med den utvecklingen växer det fram en patientgrupp inom slutenvården som är för ”friska” för intensivvård men för ”sjuka” för en ordinär vårdavdelning. Dessa patienter riskerar att hamna på en felaktig vårdnivå som antingen resulterar i att inte rätt kompetens eller medicinsk omhändertagande finns eller till en för hög vårdnivå som inte är kostnadseffektiv alternativt kunde ha använts till en sjukare patient.

 

På andra sjukhus internationellt men även vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, har en så kallad intermediär slutenvårdsavdelning inrättas för dessa patienter.

 

Vårdavdelningen används till att fånga upp behovet av en mellannivå mellan en högre vårdnivå vid en intensivvårdsavdelning och en ordinär vårdavdelning. Dessutom kan vårdavdelningen användas för viss postoperativ vård efter till exempel stor ryggkirurgi och kärlkirurgi

 

Sammantaget skulle en intermediär slutenvårdsavdelning kunna avlasta behovet av ytterligare intensivvårdsplatser och inte skapa situationer där allt för sjuka patienter vårdas på en ordinär vårdavdelning som resulterar i ett icke patientsäkert omhändertagande och stress för vårdpersonalen.