Etikett: Miljöaktuellt

Landstinget sämst i landet i sitt miljöarbete

Av , , Bli först att kommentera 1

Pressmeddelande 130222: Sandström (M): Västerbottens läns landsting i sämst i landet i miljörankning

För mer information, kontakta Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15
 
Nyligen kom tidningen Miljöaktuellt ut med en rapport som presenterade en granskning över samtliga 21 landsting och regioner i Sverige och rankning över deras prestation när det gäller miljöarbetet. Sämst i klassen var landstinget i Västerbotten med sitt miljöarbete.
 
I en interpellation till fullmäktige ställer nu oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström (M) frågor till ansvarig politiker nämligen landstingsmiljörådet Robert Winroth (MP) om han är bl.a. nöjd över att landstinget i Västerbotten bedöms vara sämst i landet när det kommer till miljöarbetet. Vidare ställer sig Sandström (M) frågan om Winroth (MP) han inte skulle vara nöjd om han tänker vidta några åtgärder för att nå en förbättring i landstingets miljöarbete.
 
– Det är viktigt att tänka på miljön och hur miljön påverkas från olika avfall från t.ex. läkemedel och hur landstinget sköter borttagningen av farliga ämnen och substanser från varor som används inom sjukvården. En sämre miljö får direkta konsekvenser för hälso- och sjukvården. Därför måste det finnas ett bra miljöarbete för att undvika att skadliga utsläpp förstör miljön, menar Sandström (M) i en kommentar.
 
 
Interpellationen i sin helhet:
 
Västerbottens läns landsting sämst i landet i miljörankning
Tidningen Miljöaktuellt har för en tid sedan presenterat en rapport där de granskar samtliga 21 landsting och regioner i Sverige utifrån deras miljöarbete. Rapporten redovisar sammanställning och poängsättning över landstingets miljöarbete med en avslutande poängranking. Rankingen visar på att Västerbotten är sämst i landet av alla landsting.
 
Det finns flera faktorer att ta hänsyn till och hantera när det kommer till miljöarbete, som till exempel antibiotikaresistens, miljöpåverkan från läkemedel, och borttagning av farliga ämnen och substanser i varor landstingen använder. En sämre miljö får direkta konsekvenser för hälso- och sjukvården.
 
Syftet med rapporten är att uppmärksamma landstingens arbete med hållbarhet idag och hur de kan förbättra, lära sig och inse vilken roll de har i arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen. Landstingen är en av landets största arbetsgivare med närmare en kvarts miljon anställda och har därmed en stor möjlighet till att påverka och driva dagens och framtidens miljöarbete.
 
 
Med hänsyn till ovanstående ställer jag följande frågor till miljölandstingsrådet Robert Winroth (MP):
 
1. Är du nöjd över att landstinget i Västerbotten bedöms vara sämst i landet med sitt miljöarbete?
 
2.    Om inte: avser du att vidta några åtgärder för att kunna förbättra och höja landstinget i Västerbottens placering till kommande års rankingar?
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd