Etikett: Pippi Långstrump

Pippis krumelurpiller i sjukvården?

Av , , 4 kommentarer 6

När Pippi Långstrump inte ville bli stor beslutade hon att tillsammans med Tommy och Annika att svälja varsitt krumelurpiller och uttalade de magiska orden ”Fina lilla krumelur, jag vill inte bliva stur”. Tyvärr finns det allt för många som väljer att tro på dessa typer av preparat och behandlingar. Det riskerar i värsta fall att en patient undviker att söka sjukvård i tid och på så sätt äventyra en kurativ behandling.

 

Därför känns det mycket glädjande att den australiska hälsomyndigheten National Health and Medical Research Council (NHMRC) slår fast att: Oavsett sjukdom — homeopatiska läkemedel fungerar inte. Inte för att det i sak var någon överraskning så är det bra med ett sådant klargörande. I deras analys ingick bland annat 225 kontrollerade studier där effekten av homeopatiska läkemedel undersöktes.

 

Oavsett vilken sjukdom eller tillstånd såsom sömnstörningar, reumatism, muskelvärk eller vad det än må vara så saknar homeopatiska läkemedel effekt enligt analysen. NHMRC menar därför att homeopatiska läkemedel bör undvikas för alla sjukdomstillstånd som är eller riskerar att bli allvarliga eller kroniska.

 

Därför kan jag bara hoppas att Pippis krumelurpiller även i framtiden endast används i sagornas värld.