Umeås nya kronjuvel vid älven tar form

Av , , Bli först att kommentera 3

En av Umeås politiska långbänkar – "Staden mellan broarna" – som diskuterats och debatterats sedan 1980-talet är ett minne blott.

Umeås nya kronjuvel – Kulturväven – håller nu på att ta form i rask takt. Det byggs för fullt nere vid kajen och igår gjorde kommunstyrelsens arbetsutskott ett besök på bygget. Det är en imponerande byggnad som nu växer fram och det kommer bli riktigt fint när allt är färdigt år 2014. Sannerligen kommer det att bli Umeås kronjuvel, en naturlig mötesplats för umeåborna under alla årstider.

Utsikten är fantastisk och äntligen kommer vi – genom bl.a. det nya kulturhuset och allt vad som där kommer att rymmas – att "vända staden mot älven", inte bara i ord och förhoppningar utan nu även på riktigt.

Alliansen i Umeå: utred förekomsten av snedvriden konkurrens

Av , , 1 kommentar 9

Idag har Allianspartierna i Umeå lämnat in en motion om att utreda förekomsten av ev osund konkurrens från kommunens sida (kommunala bolag etc) gentemot privata aktörer på marknaden. I en enkät har en stor andel företagare i Umeå uppgett att de upplever detta som ett problem, och vi vill ha en gedigen genomgång om det ligger någonting i dessa synpunkter.

Vi lämnade in en liknande motion för fem år sedan som tyvärr inte blev bifallen. Men skam den som ger sig!

Motionen bifogas nedan:

 

Motion

Snedvriden konkurrens i Umeå kommun?
För att Umeå ska fortsätta vara en stad i stark tillväxt, så är en grundförutsättning att det går bra för vårt lokala näringsliv. Umeå behöver såväl ett växande nyföretagande, utveckling av det befintliga näringslivet som etableringar av nya externa företag i kommunen. Den grundläggande frågan för att skapa fler jobb är ett positivt företagsklimat.

Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och landsting affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. I en skrift från Svenskt Näringsliv ”Företagens betydelse i Umeå” (2012), så beskriver exempelvis företaget Aptum hur de upplever en osund konkurrenssituation då de konkurrerar med den kommunala räddningstjänsten om utbildningar.

Vi har hört många andra exempel genom åren. Företagare och företagarorganisationer har uppmärksammat att problemet med snedvriden konkurrens är påtagligt. I rapporten Osund konkurrens för miljarder framtagen år 2006 av Svenskt näringsliv uppskattades exempelvis den osunda konkurrensens storlek i Umeå till 108 miljoner kronor.

I den senaste kommunrankingen från Svenskt Näringsliv som presenterades i april 2012, så fanns följande fråga med till de svarande företagarna: "I vilken utsträckning anser du att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet?" Svaren var klart bekymmersamma för kommunens del. Umeå hamnade på plats 271 av landets 290 kommuner. I stort sett sämst i hela landet, om vi lyssnar till Umeås företagare som svarat på enkäten alltså.

För fem år sedan skrev vi från Allianspartierna i Umeå en liknande motion som denna, men den blev tyvärr inte bifallen. Vi ser fortfarande behovet av en noggrann genomlysning av i vilka avseenden och i vilken omfattning som Umeå kommun kan befaras tränga undan privata företag från marknaden. Därför är det av allra största viktigt att kartlägga företeelserna och presentera åtgärder att motverka eventuell snedvriden konkurrensen.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar:

Att Umeå kommun kartlägger inom vilka områden som det förekommer snedvriden konkurrens från Umeå kommun, genom sina bolag och verksamheter i förvaltningsform, gentemot andra aktörer.
Att återkomma med förslag på åtgärder för att undanröja den snedvridna konkurrensen.

 

 

Anders Ågren (M)

Peder Westerberg (FP)

Mattias Larsson (C)

Veronica Kerr (KD)
 

S-politiken hotar jobben

Av , , 2 kommentarer 15

 

Efter Stefan Löfvens (S) smekmånad så har nu socialdemokraterna i flera mätningar börjat tappa i förtroende igen. Det brukar bli så när socialdemokraterna också tvingas konkretisera sin politik, och visa vad man vill med politiken.

Vi har nu fått fingervisningar om vad de olika oppositionspartierna vill, då alla presenterat sina budgetförslag i riksdagen.

Mot Alliansen står således oppositionspartierna som har gemensamt att de vill höja skatterna. Löfven vill t.o.m. höja skatterna mer än under Mona Sahlins och Håkan Juholts tid som partiledare. Så mycket var det med förnyelsen inom socialdemokraterna.

Sossarna säger att de ska avskaffa långtidsarbetslösheten för ungdomar och lägger 4,8 miljarder på sin ungdomssatsning samtidigt som de höjer skatterna på ungdomsjobben med 14,2 miljarder. Dessutom vill de höja restaurangmomsen vilket slår mot både utrikes föddas och ungas jobb. Det hänger liksom inte ihop.

Sen var det ju detta med övriga partier på vänsterkanten. S måste ju samarbeta med några också. Och då är det oklart vilka ytterligare skatte- och bidragshöjningar som S måste gå med på för att få stöd från MP och V. Summeras effekterna av S, V och MP:s olika förslag är bedömningen att mellan 50 000 och 100 000 jobb hotas på lång sikt.

Även valet 2014 kommer fokusera på jobbfrågan. Jag ser fram emot den valrörelsen!

Årshögtiden vid Umeå Universitet

Av , , 3 kommentarer 11

Igår var jag och Åsa på Årshögtiden vid Umeå Universitet. Sedvanlig ceremoni i Aula Nordica, där man uppmärksammade och hedrade nyutnämnda professorer,  hedersdoktorer och en rad pristagare. Tal av rektor Lena Gustafsson, utbildningsminister Jan Björklund m.fl under aftonen.

Bra samtal under en trevlig kväll, bl.a. med Elvy Söderström (S) – kommunstyrelsens ordförande i min gamla hemstad Örnsköldsvik –  som satt mitt emot mig under banketten. Vi jobbar ju på att stärka banden mellan Övik och Umeå, så det passade ju perfekt. En bra årshögtid!

Grattis Designhögskolan!

Av , , Bli först att kommentera 11

Designhögskolan i Umeå har redan tidigare rankats som en av världens bästa designutbildningar, detta av bl.a. Business Week. Lärare och studenter kommer från hela världen och Designhögskolan nere på Konstnärligt Campus har blivit en spännande och inspirerande mötesplats.

I en ny ranking över bästa designutbildningarna i Europa och Nordamerika och Sydamerika placerar sig Designhögskolan i Umeå på första plats! Redan förra året låg man på andra plats, men nu har de alltså klättrat till guldplaceringen. Den prestigefyllda rankingen lyfter bygger på antalet vunna designpriser de senaste fem åren. Hur bra som helst!

Ett stort grattis till ledningen, lärare och studenter till utmärkelsen! Gå gärna in på deras hemsida och läs mer!

Tråkigt besked om Nydalastugorna

Av , , Bli först att kommentera 19

Har under eftermiddagen fått beskedet att Arbetarpartiet (f.d. Rättvisepartiet Socialisterna) rättar in sig i vänsterledet, och röstar på Socialdemokraternas och Vänsterpartiets linje i frågan om Nydalastugorna.

Det är mycket beklagligt.

Nu är inte kampen över för detta, utan fortsätter för vår del ända fram till voteringen i fullmäktige. Det räcker med att en ledamot bryter mot partilinjen (vi vet ju att bl.a. det varit splittrat i Vänsterpartiet i frågan om Nydalastugorna) så hur det slutar vet vi först den 29 oktober.

Nydalastugorna kring sjön utgör en värdefull kulturmiljö som är värd att bevara. Stugorna gör dessutom att fler människor rör sig runt sjön och gör därmed området tryggare för de som promenerar runt sjön. Stugorna är inte ett hot mot Nydalaområdet som reakreations- och friluftsområde;  tråkigt att S, V och Ap inte inser detta.

Svar på fråga ang ev cykelbana längs Norra länken

Av , , 1 kommentar 11

Nedan kommer en replik som är publicerad i dagens VK. Som grundregel sedan några år, så väljer jag att även lägga upp mina insändare och debattartiklar här på bloggen, för de läsare som inte prenumererar på papperstidningen.

Det är Trafikverket som har ansvaret för Norra länken

Christer Johansson har frågat oss i VK den 17 oktober varför det inte byggts en cykelväg längs hela Norra Länken . Vi kan börja med att säga att du kan fråga trafikverket för det är de som har ansvaret för detta, både när det gäller planering, byggande och betalande. Det är inte kommunen som har det ansvaret och vi är inte beredda att ta det ansvar som ligger på staten. Vi har inte heller råd att göra detta och har andra cykelvägar som vi har kämpat för att staten ska bygga i minst 10 år.

Trafikverket bygger den här länken främst för att kunna klara av att avlasta den tunga trafiken genom stan som är den stora boven till luftföroreningarna i centrum.

Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande (S)
Anders Ågren, kommunalråd (M)
 

Handelsministern besöker länet

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag och imorgon är handelsminister Ewa Björling (M) på besök i Västerbotten. Fotot ovan är från ett tidigare besök, när vi moderater arrangerade en utvecklingsdialog för Västerbotten på Rex i Umeå i april – dagens besök i länet blir det tredje för ministern bara under innevarande år.

På programmet denna gång står bl.a. besök i Bjurholm, där ministern dels träffar kommunala företrädare, dels gör företagsbesök på Nyåkers Pepparkaksfabrik. Därefter till Lycksele för möte med lokala företagare och företagsbesök. Besöket i länet avslutas imorgon med att åka till Nordmaling och besök på Olofsfors AB.

Moderaterna i Västerbotten hälsar handelsministern varmt välkommen till länet!

Hoppet ökar för Nydalastugorna!

Av , , 1 kommentar 14

Igår behandlade kommunstyrelsen i Umeå förslaget till Fördjupad översiktsplan för Nydala. Miljöpartiet anslöt sig till Allianspartiernas linje att bevara stugmiljön kring Nydala!

Ett mycket glädjande besked – därmed står det 32-32 i mandat inför avgörandet i fullmäktige den 29 oktober. Avgörandet ligger hos Arbetarpartiet och hur de röstar med det enda mandat de har i fullmäktige.

Striden gäller framtiden för de s.k. Nydalastugorna. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Umeå driver linjen att de allra flesta stugorna skall rivas. De privata stugorna skall enligt deras förslag successivt inlösas och rivas, och de få stugor som skall vara kvar ska vara kommunalt ägda.

Moderaterna och övriga Allianspartieri Umeå har en annan linje. Liksom Miljöpartiet.

Vi vill bevara Nydalastugorna runt sjön, säger nej till expropriering och vi ser stugorna som ett värdefullt inslag vilket förstärker Nydalaområdet som rekreations- och friluftsområde. Stugorna, och dess nyttjare, bidrar till mer liv och rörelse i området och gör det därmed tryggare. Stugorna står inte i motsats till det rörliga friluftslivet.

Efter gårdagens sammanträde har hoppet för Nydalastugorna ökar avsevärt!

 

 

I praktiken ett snusförbud – Moderaterna röstar nej till förslaget

Av , , 1 kommentar 17

I dag kommer kommunstyrelsen i Umeå att behandla en uppföljning av det tobaksförebyggande arbetet i kommunen. Ett av förslagen är att i praktiken införa ett snusförbud för all kommunanställd personal som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och unga. VK skrev den 26 september om förslaget i artikeln "Slutsnusat i Umeås skolor" .

Moderaterna kommer att rösta nej till förslaget.

Detta är nu tredje gången vi tar strid i den här frågan. Två gånger har vi lyckats stoppa eller mildra förslagen. Och nu blir det alltså strid en tredje gång.

Varför är vissa i både tjänstemannaledningen och den politiska ledningen så besatta av att jaga snusare? Vi moderater har hela tiden drivit linjen: gärna "morötter" och hjälp för dem som vill sluta att snusa, men inte förbud.

Den här gången slår man knut på sig själv, i rädslan för att väcka tidigare års debatt. Man är kreativa och döper helt enkelt om "tobaksfri arbetstid" – som man hela tiden har önskat införa – och skriver i besluts att-satsen att "barn och unga har rätt till tobaksfria möten med vuxna i all kommunal verksamhet". En liten retorisk finess för att de äntligen ska få införa sitt efterlängtade snusförbud.

Det är bara pinsamt. Umeå kommun har gång på gång skämt ut sig i sin arbetsgivarroll. I flera års tid när man vid två tidigare tillfällen försökt införa snusförbud (vilket får betecknas som en ganska extrem åtgärd – bara 14 av landets 290 kommuner har gått så långt), och nu senast när man använt sig av integritetskränkande frågor för att utreda arbetsförmåga hos kommunanställd personal.

Och nu ett tredje försök att införa snusförbud för all personal som träffar barn eller unga under arbetstiden. Finns det inte någon med fingertoppskänsla i högsta ledningen? Lite sunt förnuft skadar inte.