Motion ang Lika rätt till assisterad befruktning

Under gårdagseftermiddagen lämnade Jag, Marianne Normark (FP) och Olle Edblom (C) in en motion som föreslår att regelverket för assiterad befruktning justeras så att inte längre blir diskriminerande. 

 

Motion

 
2011-10-12
 
Lika rätt till assisterad befruktning
Sedan 2005 kan kvinnor som lever i samkönade förhållanden ges assisterad befruktning inom den svenska sjukvården. Det är upp till respektive landsting eller region att besluta om vilka avgifter och regler som ska gälla. Detta har föranlett att avgifter och regler, som till exempel antalet försök, ålder och möjligheten till syskonbehandling, idag ser mycket olika ut runt om i landet.
 
Inom många landsting finns det också en diskriminering mot samkönade par i förhållande till olikkönade par. I till exempel Västerbotten och Västernorrland får lesbiska par bekosta insemination själva till en kostnad av cirka 12 000 kr per försök, medan heterosexuella par får hjälp med tre försök, upp till att kvinnan är 37 år, till vanlig patientavgift på 300 kr. I Jämtland får alla par finansiera insemination själv och i Norrbotten får alla par hjälp med tre försök till vanlig patientavgift på 270 kr.
 
Västerbottens läns landstings diskriminering mot samkönade par som vänder sig till sjukvården för assisterad befruktning ser vi som ett problem. Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet har som målsättning att sjukvården ska bli jämlik. Det ska finnas en god och solidariskt finansierad sjukvård för alla. Vi anser att alla Sveriges invånare ska ha rätt till lika bra sjukvård. Det ska inte spela någon roll vem man är, var man bor eller om man har lite eller mycket pengar.
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
 
 
att Västerbottens läns landsting vidtar åtgärder för att avgifter och regelverk för assisterad befruktning inte diskriminerar samkönade par  
 
att Patientavgiften för donatorinsemination blir densamma för såväl lesbiska som heterosexuella par  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicklas Sandström (M)                                                          Marianne Normark (FP)
Oppositionslandstingsråd                                                      Gruppledare
 
 
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare  
Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.