Fortsatt mycket ekonomiskt bekymmersamt för landstinget

Under gårdagens landstingsstyrelse hade Alliansens följande särskilda yttrande på årsredovisningen:

                                                                                                     

 
Särskilt yttrande
                                                                                                              Landstingsstyrelsen
                                                                                                               2012-04-03
 
 
Ärende 18 Årsredovisning 2011
VLL 46-2012
 
Årsredovisningen speglar hur landstingets verksamhet och ekonomi har utvecklats under 2011 i förhållande till fastställd budget. Allians för Västerbotten hade ett eget budgetförslag och ett eget förslag på kostnadsreduceringar som vi är övertygade hade gett landstinget bättre förutsättningar. Allians för Västerbotten var och är övertygad om att resurser kan överföras från administration och annan verksamhet i landstinget till den direkta sjukvården. Trots fortsatta satsningar från regeringen på den psykiatriska vården har inte Västerbottens läns landsting lyckats erbjuda en psykiatrisk vård med god kvalitet och tillgänglighet. Situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin är särskilt bekymmersam. Dessutom är den bristande utvecklingen av äldresjukvården oroande, särskilt med tanke på de alltfler multisjuka äldre och minskande resurser för äldresjukvård.
 
Enligt årsredovisningen fortsätter landstinget i Västerbotten att gå med kraftiga underskott på totalt 186 miljoner. Personalkostnaderna slutade på -40 Mkr, en ökning med 3,5 % jämfört med föregående år. Kostnader för köp av personaltjänster, främst så kallade stafettläkare har ökat med 14 % jämfört med 2010. Kostnaden för utomlänsvården har en budgetavvikelse på – 26 Mkr. Resultatet för verksamhetens nettokostnader hade en negativ avvikelse på hela 89 miljoner kronor. Även med det justerade resultatet uppnås inte målsättningen om god ekonomisk hushållning. Detta ser Alliansen mycket allvarligt på. Det är mycket oroande att majoriteten inte lyckas ha kontroll på sin egen budget och att detta fortsätter år efter år.
 
Årsredovisningen visar att för en trygg och skattefinansierad vård, behövs en politik med mer pengar till sjukvården. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården befinner sig i krävs en ansvarsfull politik som prioriterar sjukvård framför annan verksamhet och där alla får den vård de behöver och har rätt till.
 
Den färdriktning som Alliansen står för hade lett till en positivare utveckling för befolkningen i Västerbotten, landstingets personal samt för en ekonomi i balans.
 
 
Nicklas Sandström (M) Oppositionslandstingsråd                            
Marianne Normark (FP) Gruppledare
Olle Edblom (C) Gruppledare                                                            
Jonny Kärrkäinen (KD)Ledamot
Liv Granbom (M) Ledamot                                                                 
Margareta Carlbäck (FP) Ledamot

 

 

Etiketter:

2 kommentarer

 1. Bergis

  Inom barn och ungdomspsykiatrin kan ni ju sluta upp med att diagnosticera unga människor med allehanda diagnoser som ADHD, autismspektrumstörning mm. Diagnoserna är socialt och kulturellt skapade för att ansvarsbefria skola, föräldrar och ett allt sjukare samhälle samt skapar vinst åt läkemedelsbolagen. Diagnosepidemin skapar utanförskap och onödig vårdkonsumtion. Detta kostar samhället stora pengar som kunde ha lagts på sjuksköterskelöner eller dylikt. Sen kan jag hålla med om att politiken måste bli mer ansvarsfull. Pengar som landstinget satsar på trams som kultur måste gå till vården och ambulanser istället.

 2. Nicklas Sandström

  Svar till Bergis (2012-04-04 10:45)
  Hej Bergis!

  Jag har svårt att ta ställning eller bedöma om de diagnoser som sätts inom främst psykiatrin/BUP är korrekta eller ej. Där är nationella vårdplaner och jämförelser bästa sättet att komma åt detta.

  Håller med dig om att kulturen kan stå tillbaka mer för att ha råd att finansiera vård.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.